Przetarg IR.271.9.2012 (Stworzenie zaplecza świetlicy wiejskiej w Remizie OSP w Z-cach)
Dodane przez admin_ug dnia Październik 31 2012 09:17:06

Dnia 31.10.2012 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Stworzenie zaplecza świetlicy wiejskiej w Remizie OSP w Zebrzydowicach".

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.10.2012r. pod nr 426362 - 2012.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=426362&rok=2012-10-31 - OGŁOSZENIE (PDF).