Przetarg IR.271.15.2012 (Stworzenie ośrodka sportów wodnych ... /zamówienie dodatkowe/)
Dodane przez admin_ug dnia Listopad 12 2012 12:05:55

Dnia 12.11.2012 r. ogłoszono zamiar zawarcia umowy na realizację zadania Stworzenie ośrodka sportów wodnych wokół stawu Młyńszczok w Zebrzydowicach i zagospodarowanie terenu przy Zamku w Kończycach Małych na potrzeby turystyki weekendowej -II etap realizacji - roboty budowlane wewnętrzne oraz zagospodarowanie terenu przy budynku sportowo - rekreacyjnym w Kończycach Małych przy ul. Jagiellońskiej / zamówienie dodatkowe niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego /.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.11.2012r. pod nr 444016 - 2012.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=444016&rok=2012-11-12 - OGŁOSZENIE (PDF) .

Dnia 12.11.2012r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr  444272 - 2012 zostało zamieszczone również ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=444272&rok=2012-11-12 - OGŁOSZENIE (PDF).