Przetarg IR.271.16.2012 (Udzielenie kredytu długoterminowego)
Dodane przez admin_ug dnia Listopad 15 2012 13:43:12

Dnia 15.11.2012r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Zebrzydowice w kwocie 2.500.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów .

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.11.2012r. pod nr 452062 - 2012.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=452062&rok=2012-11-15 - OGŁOSZENIE (PDF) .

Dnia 15.11.2012r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr  452446 - 2012 zostało zamieszczone również ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=452446&rok=2012-11-15 - OGŁOSZENIE (PDF).