Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości
Dodane przez admin_ug dnia Listopad 30 2012 10:50:04

Zebrzydowice, 21 listopada 2012 r.

PR.6840.5.2011

OGŁOSZENIE
przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości.

Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że zarządzeniem Nr SG.0050.138.50.2012 z dnia 21 listopada 2012r. ogłoszony został drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie w drodze sprzedaży niżej wymienionych nieruchomości położonych w Kończycach Małych i Kaczycach, będących własnością Gminy Zebrzydowice:


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, 21 listopada 2012 r.

PR.6840.5.2011

OGŁOSZENIE
przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości.

Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że zarządzeniem Nr SG.0050.138.50.2012 z dnia 21 listopada 2012r. ogłoszony został drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie w drodze sprzedaży niżej wymienionych nieruchomości położonych w Kończycach Małych i Kaczycach, będących własnością Gminy Zebrzydowice:

  1. Działki nr: 166/13 w obrębie Kaczyce Górne, o pow. 0,4688 ha, objętej księgą wieczystą KW BB1C/00000426/0 Sądu Rejonowego w Cieszynie:
  2. Działki nr: 264/4dz w obrębie Kończyce Małe, o pow. 0,2707 ha, objętej księgą wieczystą KW BB1C/00017440/6 Sądu Rejonowego w Cieszynie:

     Sposób zagospodarowania wszystkich w/w działek: wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

     Obciążenia i zobowiązania: wszystkie w/w działki wolne są od obciążeń i zobowiązań.

     Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 04 stycznia (piątek) 2013r. o godz. 1300 , w Sali narad Urzędu Gminy Zebrzydowice (II piętro, pok. nr 38).

     Wadium należy wpłacać w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Zebrzydowice, w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój nr konta: 85 8470 0001 2001 0030 4283 0011, w terminie do dnia 31 grudnia (poniedziałek) 2012r.; decyduje data wpływu na konto Urzędu Gminy Zebrzydowice. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

     Pełny tekst ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice.

     Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy Zebrzydowice, tel. (032) 47 55 123.


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA