Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Dodane przez admin_ug dnia Listopad 30 2012 10:51:34

Zebrzydowice, 30 listopada 2012 r.

PR.6840.3.2011

OGŁOSZENIE

     Wójt Gminy Zebrzydowice podaje do publicznej wiadomości, że Zarządzeniem Nr SG.0050.131.48.2012 z dnia 07 listopada 2012r. ogłoszony został wykaz nieruchomości położonej w Marklowicach Górnych, stanowiącej własność Gminy Zebrzydowice, przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, tj. parceli gruntowej nr 489/2 o powierzchni 80 m2, w obrębie Marklowice Górne, z przeznaczeniem na powiększenie nieruchomości sąsiedniej.


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, 30 listopada 2012 r.

PR.6840.3.2011

OGŁOSZENIE

     Wójt Gminy Zebrzydowice podaje do publicznej wiadomości, że Zarządzeniem Nr SG.0050.131.48.2012 z dnia 07 listopada 2012r. ogłoszony został wykaz nieruchomości położonej w Marklowicach Górnych, stanowiącej własność Gminy Zebrzydowice, przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, tj. parceli gruntowej nr 489/2 o powierzchni 80 m2, w obrębie Marklowice Górne, z przeznaczeniem na powiększenie nieruchomości sąsiedniej.

     Wykaz zostanie wywieszony w dniu 30 listopada 2012r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zebrzydowice.

     Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy Zebrzydowice, tel. (032) 47 55 123.


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA