IR.271.16.2012 (Udzielenie kredytu długoterminowego)
Dodane przez admin_ug dnia Grudzień 04 2012 16:35:03

Dnia 04.12.2012 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Zebrzydowice w kwocie 2.500.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów".

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.12.2012r. pod nr 489006 - 2012.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=489006&rok=2012-12-04 - OGŁOSZENIE (PDF).