Przetarg IR.271.17.2012 (Dostawa energii elektrycznej)
Dodane przez admin_ug dnia Grudzień 17 2012 12:36:13

Dnia 17.12.2012r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Dostawa energii elektrycznej dla obiektów mienia komunalnego Gminy Zebrzydowice w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.) w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego w trybie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.12.2012r. pod nr 513868 - 2012.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=513868&rok=2012-12-17 - OGŁOSZENIE (PDF) .