Ogłoszenie o konsultacji projektu uchwały Rady Gminy
Dodane przez admin_ug dnia Grudzień 27 2012 09:10:57Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice o konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice

 1. Przedmiot konsultacji:
  Na podstawie Zarządzenia Nr SG.0050.149.54.2012 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 19 grudnia 2012r. zapraszam organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie gminy do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Zebrzydowice na lata 2013-2017:
   
 2. Termin konsultacji:
  Dzień 27 grudnia 2012r. wyznacza się na dzień rozpoczęcia konsultacji natomiast dzień 18 stycznia 2013r. jako dzień ich zakończenia.
   
 3. Forma konsultacji:
  Z projektem uchwały można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice.
  Propozycje i uwagi należy zgłaszać w czasie trwania konsultacji osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, ul. Ks. A. Janusza 6, pok. 8A lub na adres elektroniczny gops@zebrzydowice.pl
   
 4. Stanowisko merytoryczne:
  Wyjaśnień w sprawie projektów uchwał i konsultacji udziela Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach Daniel Kroczek, pok. 8A, tel, 32 4755119 e-mail:gops@zebrzydowice.pl