Przetarg IR.271.18.2012 (Dostawa energii elektrycznej)
Dodane przez admin_ug dnia Grudzień 28 2012 12:58:12

Dnia 28.12.2012r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Dostawa energii elektrycznej dla obiektów mienia komunalnego Gminy Zebrzydowice w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne / tj. Dz. U. z 2006 r nr 89 poz. 625 z późniejszymi zmianami / w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego w trybie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.12.2012r. pod nr 530736 - 2012.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=530736&rok=2012-12-28 - OGŁOSZENIE (PDF) .