Przetarg IR.271.1.2013 (Wyposażenie obiektów sportowo-rekreacyjno-kulturalnych)
Dodane przez admin_ug dnia Styczeń 15 2013 11:02:25

Zebrzydowice, dnia  15.01.2013  r.

IR.271.1.2013

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO na realizację zadania pn. "Wyposażenie obiektów sportowo - rekreacyjno - kulturalnych w sołectwie Kończyce Małe " wybrano ofertę firmy:

 KJK  MEBLE  Sp. z o.o.
Katowice  ul. Bp. H. Bednorza 2 a - 6

Cena oferty wynosi  -  43.352,58  zł  w tym podatek VAT w wysokości   8.106,58  zł

Kryterium oceny ofert - cena 100%.

W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia  15.01.2013  r.

IR.271.1.2013

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO na realizację zadania pn. "Wyposażenie obiektów sportowo - rekreacyjno - kulturalnych w sołectwie Kończyce Małe " wybrano ofertę firmy:

 KJK  MEBLE  Sp. z o.o.
Katowice  ul. Bp. H. Bednorza 2 a - 6

Cena oferty wynosi  -  43.352,58  zł  w tym podatek VAT w wysokości   8.106,58  zł

Kryterium oceny ofert - cena 100%.

W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:

Oferta nr 1. ZPH LUMAR Jacek Ogórkiewicz
Bydgoszcz ul. Wierzbowa 3 - przyznana punktacja - 74,59 pkt
 
Oferta nr 2. CENTRUM SEDNO Sp. z o.o.
Koszalin ul. Niepodległości 44-48 - przyznana punktacja - oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 2 Ustawy Pzp - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ / w ofercie wykonawcy zostały zmienione wymagania zamawiającego w zakresie długości udzielanej gwarancji, brak aktualnej informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, brak aktualnej informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert /
 
Oferta nr 3. KJK MEBLE Sp. z o.o.
Katowice ul. Bp. H. Bednorza 2 a - 6 - przyznana punktacja - 100,00 pkt
 
Oferta nr 4. PHU "BMS" Sp. J. Z. Bielecki i T. Białowąs
Kwidzyn ul. Staszica 22 - oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 2 Ustawy Pzp - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ / w ofercie wykonawcy zostały zmienione wymagania zamawiającego w zakresie długości udzielanej gwarancji, brak informacji o posiadaniu zabezpieczonych środków lub zdolności kredytowej na kwotę nie niższą niż 50.000 zł, w załączonym KRK - informacji o podmiocie zbiorowym brak pieczątki wskazującej czy podmiot figuruje czy nie figuruje w kartotece karnej /
 
Oferta nr 5. ELMAR Anna Karnas
Błażowa ul. 3 Maja 1/3 - przyznana punktacja - 82,72 pkt

 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA