Serwis Urzędu Gminy w Zebrzydowicach

  ZS w Zebrzydowicach •  ZS w Kaczycach  •  SP Marklowice Górne    SP Kończyce Małe  •  OSP Kończyce Małe  • Zamek Kończyce Małe   Kaczyce  
 • UGKS Sokół  •  Wiadomości znad Piotrówki  •  Policja   •  MZK  •   PKP  •  PKS Cieszyn  •  PUP Cieszyn  •  Parafia PWNMP  Portal OX  •  linki  •
 •
  Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach  •  Gminne Centrum Informacji w Zebrzydowicach  • Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
 
:::Urząd Gminy:::
Aktualności
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura urzędu
Rada Gminy
Tablica Informacyjna
Ogłoszenia wójta
Oferty inwestycyjne
Do pobrania


 

:::Przetargi:::
Przetargi

Dokumenty przetargowe

Odpowiedzi na zapytania
wyniki przetargów
Zawarte umowy
 
.::Jednostki Gminy::.
GOK
Biblioteka
Policja
Szkoły/przedszkola
GZWIK
 
:::Gmina:::
O gminie
Mapa Gminy
Informator
WzP
Linki

    .::BIP::. 

 

.::Projekty Europejskie::. 

 

Szukaj w sieci Szukaj w witrynie www.zebrzydowice.pl
 
     Bezpieczne Życie - finał programu

Gmina Zebrzydowice w roku szkolnym 2007/2008 przystąpiła do programu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Bezpieczne Życie”. W dniu 4 kwietnia 2007 Komenda Główna Straży Pożarnej przeprowadziła prezentację założeń i sposób realizacji tego przedsięwzięcia. Program składał się z dwóch części i realizowany był przez KGSP wspólnie ze Szwedzką Liga Obrony Cywilnej.
W dniu 3 czerwca 2008 w Szkole Podstawowej w Kończycach Małych nastąpiło uroczyste zakończenie programu. Wystąpiły dzieci z wszystkich gminnych szkół podstawowych i zaprezentowały program artystyczny nawiązujący do programu. Ukazywał on tematykę związaną z bezpieczeństwem w domu oraz poza nim.
Wśród zaproszonych gości przybyli przedstawiciele:
Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie, Komendy Miejskiej PSP w Jastrzębiu Zdroju, Placówki Straży Granicznej w Zebrzydowicach, Komisariatu Policji w Zebrzydowicach, Starostwa Powiatowego w Cieszynie, Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku Białej, Rady Gminy, dyrektorzy szkół, Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach, sołtysi oraz nauczyciele realizujący ten program.
Jednostka Straży Pożarnej z OSP Kończyce Małe, przygotowała nie lada atrakcję dla dzieci – pokazy strażackie. Dzieci na własne oczy mogły przyjrzeć się akcji strażaków a także zobaczyły w praktyce zasady, jakimi trzeba się kierować w razie zgubienia się w lesie i jak one pomagają jednostkom ratunkowym.

Zdjęcia z wydarzenia [
kliknij]

 

 
     Bezpieczne Życie - inauguracja programu edukacyjnego

W dniu 25.09.2007 r. o godz. 11:30 w Zespole Szkół w Zebrzydowicach odbyła się uroczysta inauguracja programu edukacyjnego pn. „Bezpieczne Życie”, który w roku szkolnym 2007/2008 realizowany będzie w klasach II szkół podstawowych na terenie gminy.
Uroczystość uświetniona została występami dzieci klas II, poszczególnych szkół oraz pokazem sprzętu gaśniczego, zorganizowanego przez PSP z Cieszyna oraz OSP Zebrzydowice. W śród zaproszonych gości byli przedstawiciele:
Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie, Komendy Miejskiej PSP w Jastrzębiu Zdroju, Placówki Straży Granicznej w Zebrzydowicach, Komisariatu Policji w Zebrzydowicach, Starostwa Powiatowego w Cieszynie, Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku Białej, Rady Gminy, dyrektorzy szkół, Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach, sołtysi, nauczyciele realizujący ten program.
fotorelacja: [zobacz]

 

 

    Program Bezpieczne Życie


Gmina Zebrzydowice przystąpiła do programu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Bezpieczne Życie”. W dniu 4 kwietnia 2007 Komenda Główna Straży Pożarnej przeprowadziła prezentację założeń i sposób realizacji tego przedsięwzięcia. Program składa się z dwóch części i realizowany jest przez KGSP wspólnie ze Szwedzką Liga Obrony Cywilnej.
Spotkanie inauguracyjne odbyło się na zamku w Kończycach Małych w Sali Modrzewiowej. Patronem akcji jest Wójt Gminy Andrzej Kondziołka. Na spotkanie przybyli dyrektorzy szkół, przedstawiciele policji, straży pożarnej, straży granicznej, GOK i Urzędu Gminy oraz Rady Gminy Zebrzydowice.

fotografie ze spotkania:

Cel programu:
Program ten jest wynikiem rozpoczętej w 1999 r. współpracy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej ze Szwedzką Ligą Obrony Cywilnej (SLOC) – organizacją zajmująca się m.in. edukacją społeczeństwa w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Program ma na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży (sposoby postępowania w przypadku powstania różnego rodzaju niebezpiecznych zdarzeń, pierwsza pomoc, sztuka przetrwania w trudnych warunkach, itp.).
Akcja „Bezpieczne życie” obejmuje dwa bloki tematyczne: „Odnaleźć Zgubka” i „Bezpieczny dom”. Mają one na celu wyposażenie dzieci w praktyczne umiejętności na wypadek zagubienia się w lesie oraz nauczenie jak zapobiegać nieszczęśliwym wypadkom w domu i jak zwiększyć swoje bezpieczeństwo.
Komenda Główna wyposaży dzieci w podręczniki edukacyjne do realizacji programu przez nauczycieli/edukatorów.

Kilka słów o programie:
Tworząc program „Odnaleźć Zgubka”, Szwedzi wykorzystali doświadczenia a
merykańskie i kanadyjskie. W 1981 r. w USA został opracowany pierwszy program edukacyjny przez autorów zainspirowanych tragicznym zaginięciem chłopca – zamarzł, zanim go odnaleziono.
Odnaleźć Zgubka” to kurs mający na celu wyposażenie dzieci w praktyczne umiejętności na wypadek zagubienia się w lesie. Tytułowy bohater to mały, sympatyczny chłopiec, który zgubił się tam podczas zabawy. Dzięki temu, że wiedział jak postępować, przetrwał bezpiecznie aż do chwili nadejścia pomocy. Zajęcia mają na celu nauczenie dzieci kilku sztuczek „znajdź mnie łatwiej” – tak, aby można je było szybciej odnaleźć, gdy się zgubią.

Dzieci poznają „trzy złote zasady”:

- przytul się do drzewa !
-  staraj się , by cię było widać i słychać !
- utrzymaj ciepło !


Kurs „Kicia i Rufi” uczy jak zapobiegać nieszczęśliwym wypadkom w domu i jak można zwiększyć swoje bezpieczeństwo. Bohaterami ćwiczeń są rozważna kotka Kicia i trochę gapowaty, ale sympatyczny pies Rufi, który poprzez swoją niewiedzę wciąż stwarza niebezpieczne sytuacje. Na szczęście w pobliżu zawsze czuwa Kicia, która ratuje go z każdej opresji, a przy okazji uczy bezpiecznego zachowania. Kurs skupia się na zjawiskach, które według statystyk są najczęstszymi przyczynami nieszczęśliwych wypadków wśród dzieci.

Trzy złote zasady” tego kursu:

· nie bądź niemądry, używaj kasku rowerowego!
· oparzenia należy schłodzić!
· potrzebujesz pomocy – dzwoń!

O kolejnych wydarzeniach związanych z realizowanym programem będziemy informować na bieżąco.
 


powrót na stronę główną