Witamy na stronie Urzędu Gminy w Zebrzydowicach

:::Urząd Gminy:::
Aktualności
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura urzędu
Rada Gminy
Tablica Informacyjna
Ogłoszenia wójta
Oferty inwestycyjne
Do pobrania


 

:::Przetargi:::
Przetargi

Dokumenty przetargowe

Odpowiedzi na zapytania
wyniki przetargów
Zawarte umowy
 
.::Jednostki Gminy::.
GOK
Biblioteka
Policja
Szkoły/przedszkola
GZWIK
 
:::Gmina:::
O gminie
Mapa Gminy
Informator
WzP
Linki

 

Szukaj w sieci Szukaj w witrynie www.zebrzydowice.pl
 
    Ogłoszenie | dodano: 23 stycznia 2007 |

Zebrzydowice, 14 stycznia 2008r.

PR.72241-10/06/08

OGŁOSZENIE
o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie w drodze sprzedaży nieruchomości
stanowiących własność Gminy Zebrzydowice. 

Wójt Gminy Zebrzydowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie w drodze sprzedaży nieruchomości położonych w Kaczycach na skrzyżowaniu ul. Jana III Sobieskiego z ul. Harcerską koło pawilonu handlowego, w obrębie Kaczyce Górne, oznaczonych geodezyjnie jako dwie działki nr: 233/58 o pow. 0,1042 ha (R-IIIb) i nr: 233/59 o pow. 0,0835 ha (R-IIIb), będących własnością Gminy Zebrzydowice, a opisanych w księdze wieczystej KW Nr 426 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Cieszynie.

Nieruchomości wolne są od obciążeń i zobowiązań.

Nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położone są:

o         działka nr: 233/58 - częściowo w terenach usług komercyjnych, symbol planu D68UC, w strefie ochronnej od cmentarza (50 m – całkowity zakaz lokalizacji obiektów mieszkalnych i usługowych związanych z produkcją                 o przechowywaniem żywności); częściowo w terenach układu komunikacyjnego – droga lokalna, symbol planu D224KL; w terenie górniczym „Kaczyce” (wydobywanie metanu).

o         działka nr: 233/59 - częściowo w terenach usług komercyjnych, symbol planu D68UC; częściowo W terenach układu komunikacyjnego – droga lokalna, symbol planu D224KL; w terenie górniczym „Kaczyce” (wydobywanie metanu).

Sposób zagospodarowania – zabudowa zgodnie z przeznaczeniem w planie zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza nieruchomości oraz wysokość wadium :

·         działka nr: 233/58           -14.300,00zł netto (słownie: czternaście tysięcy trzysta złotych 00/100)                 + podatek VAT 22 % - 3.146,00 zł  = 17.446,00 zł brutto;  wadium              -2.000,00 zł,

·         działka nr: 233/59           -13.100,00zł netto (słownie: trzynaście tysięcy sto złotych 00/100) + podatek VAT 22 % - 2.882,00 zł = 15.982,00 zł;  wadium     -1.800,00 zł,

Przetarg odbędzie się w dniu 22 lutego (piątek) 2008r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zebrzydowice o godz. 1400.

Wadium w wysokości jak wyżej należy wpłacić w terminie do dnia 19 lutego (wtorek) 2008r. na  konto  Urzędu Gminy Zebrzydowice w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój nr: 85 8470 0001 2001 0030 4283 0011; decyduje data wpływu na konto gminy. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

W przypadku kiedy osoba wyznaczona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie celem zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości – traci prawo do nabycia nieruchomości, a wpłacone przez nią wadium nie podlega zwrotowi.

Uwaga! Przez działki nr: 233/58, 233/59, 233/62 i 233/65 przebiega gazociąg; fakt ten został uwzględniony przy wycenie nieruchomości.

Dodatkowych informacji można zasięgać w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy Zebrzydowice pok. Nr 50, tel. 0-32 – 47 55 123, lub 0-32         47 55 122  od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530.

 

 

Powrót na stronę główną