Serwis Urzędu Gminy w Zebrzydowicach                         

  ZS w Zebrzydowicach •  ZS w Kaczycach  •  SP Marklowice Górne    SP Kończyce Małe  •  OSP Kończyce Małe  • Zamek Kończyce Małe   Kaczyce  
 • UGKS Sokół  •  Wiadomości znad Piotrówki  •  Policja   •  MZK  •   PKP  •  PKS Cieszyn  •  PUP Cieszyn  •  Parafia PWNMP  Portal OX  •  linki  •
 •
  Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach  •  Gminne Centrum Informacji w Zebrzydowicach  • Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji

 
:::Urząd Gminy:::
Aktualności
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura urzędu
Rada Gminy
Tablica Informacyjna
Ogłoszenia wójta
Oferty inwestycyjne
Do pobrania


 

:::Przetargi:::
Przetargi

Dokumenty przetargowe

Odpowiedzi na zapytania
wyniki przetargów
Zawarte umowy
 
.::Jednostki Gminy::.
GOK
Biblioteka
Policja
Szkoły/przedszkola
GZWIK
 
:::Gmina:::
O gminie
Mapa Gminy
Informator
WzP
Linki

 

    .::BIP::.


 

 

    .::WzP::.

najnowszy numer
Wiadomości znad Piotrówki


nr 6 (89), rok VIII
do pobrania: [tutaj]
 

 

    .::Bannery::.
 

 


 
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
ul. Ks. Janusza 6, tel. 032 4693307, fax:032 469 32 66
UG jest czynny:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek od w godz. 7:30 - 15:30
wtorek: 7:30 - 17.00

Napisz do nas:
ug@zebrzydowice.pl

Szukaj w sieci Szukaj w witrynie www.zebrzydowice.pl

Archiwum

Ze względu na istnienie archiwum przetargów, tutaj znajdować się będą jedynie nieaktualne informacje oraz  wiadomości bez przetargów.

 


Składamy wszystkim Mieszkańcom Gminy Zebrzydowice oraz wszystkim internautom najserdeczniejsze życzenia zdrowych
i radosnych Świąt Narodzenia Pańskiego oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym
2009 roku

  Andrzej Kondziołka
Wójt Gminy Zebrzydowice

 Kazimierz Grygierek
Przewodniczący Rady Gminy

 

 

    Ogłoszenie| dodano: 22 listopada 2008 |

ZAWIADOMIENIE

W dniu 30 grudnia 2008 r.
o godzinie 1530 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy
odbędzie się XXV sesja Rady Gminy Zebrzydowice.

Tematem posiedzenia jest:

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmiany budżetu na 2008 rok,

  • wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008,

  • uchwalenia budżetu Gminy Zebrzydowice na 2009 rok,

  • zatwierdzenia planu przychodów i wydatków na rok 2009 Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

  • wyposażenia w majątek Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach,

  • wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Zebrzydowice za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę,

  • zmiany Uchwały Nr IV/33/03 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej z późniejszymi zmianami,

  • nadania nazwy ulicy w Zebrzydowicach,

  • zasad podziału środków oraz form dofinansowania, doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli na rok 2009,

  • regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagrodzenia nauczycieli określonych w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela,

  • przyjęcia wartości jednego punktu w złotych ustalonego przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy Zebrzydowice w celu wyliczenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników,

  • ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Zebrzydowice,

  • Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009,

  • o zmianie uchwały Nr XXVII/288/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zebrzydowice na lata 2005 - 2010,

  • zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Zebrzydowice.

 2. Interpelacje i zapytania radnych.

 3. Wolne wnioski i informacje.


 
  Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice
Kazimierz Grygierek

Zapraszamy do udziału w Posiedzeniu

 

 

 

    WzP | dodano: 18  listopada 2008 |

Ukazał się ostatni już w tym roku numer Biuletynu Informacyjnego Gminy Zebrzydowice Wiadomości znad Piotrówki. W grudniowym wydaniu znajdą państwo m.in. - Srebrne Pasmo dla Chóru "Echo" - międzynarodowy sukces w Pradze; VI Wieczór Regionalny w ZS w Zebrzydowicach - o tradycji i gwarze, spektakl w wykonaniu uczniów ZS w Zebrzydowicach; Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - kwestujemy po raz XVII, tym razem na program wczesnego wykrywania nowotworów u dzieci.
W wersji elektronicznej WzP pobrać można ze strony www.wzp.zebrzydowice.pl 
zapraszamy!

 

 

 

 

    Turniej o Puchar Wójta | dodano: 18  listopada 2008 |

VII Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Zebrzydowice
W sobotę, 20 grudnia 2008 r., o godz. 9.00 w hali sportowej Zespołu Szkół w Zebrzydowicach odbędzie się VII Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Zebrzydowice. W turnieju weźmie udział 6 drużyn: Jas-Mos Jastrzębie, ZUM Jastrzębie, Cieszyn - Belfer, Kaczyce, Moto-Team, PSB Albud Zebrzydowice.
Ubiegłoroczny turniej zakończył się zwycięstwem drużyny ZUM, drugie miejsce zajął Jas-Mos, a trzecia pozycja przypadła Albudowi. Miejmy nadzieję, że w najbliższą sobotę to "nasi" zawodnicy staną na najwyższym stopniu podium, czym na pewno sprawiliby doskonały prezent na Boże Narodzenie sobie oraz kibicom siatkówki z naszej gminy.

Zapraszamy wszystkich do kibicowania swoim drużynom oraz życzymy wielu emocji i zaciętych meczów!

 

 

 

    Ogłoszenie | dodano: 1 grudnia 2008 |

Zebrzydowice, dnia  01.12.2008 r.

IR- przetarg  02/2008

OGŁOSZENIE
--------------------------

     Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że po dokonaniu powtórnej oceny ofert  złożonych do przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. "Stworzenie ośrodka sportów wodnych wokół stawu Młyńszczok w Zebrzydowicach i zagospodarowanie terenu przy Zamku w Kończycach Małych na potrzeby turystyki weekendowej - I etap realizacji", zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 30.10.2008 r. w/w postępowanie o udzielenie zamówienia zostaje unieważnione w myśl art. 93 ust. 1 pkt. 7  Ustawy Prawo zamówień publicznych -  / 20.10.2008 r. upłynął termin związania z ofertą./

  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

 

 

 

    Najnowsze WzP | dodano: 28  listopada 2008 |

28 listopada ukazał się kolejny numer Wiadomości znad Piotrówki (11/118/2008). Listopadowe wydanie tradycyjnie już przynosi najnowsze informacje dotyczące najważniejszych wydarzeń w naszej i nie tylko Gminie. W numerze 11/118(2008) m.in:
- Święto parafii Jozefata Kuncewicza - odpust w Marklowicach Górnych. Konkurs Gwarowy rozstrzygnięty - o konkursie zorganizowanym w GOK Zebrzydowicach. Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Zebrzydowicach - historia szkoły. Zasłużeni dla Gminy - Uroczysta Sesja Rady Gminy Zebrzydowice. Cieszyńska Droga do Niepodległości - opracowanie Andrzeja Kondziołki. Inwestycje komunalne - O prowadzonych inwestycjach w naszej Gminie. Nowości w Bibliotece - czyli jakie ksiązki zakupiła biblioteka. IV La Mirage Cup - podsumowanie rozgrywek. Sukcesy pływaków - o zwycięstwach naszych gimnazjalistów. Darz Bór - o obchodach święta myśliwych. Niejasności wokół prądu – i publikacji w GZC oraz wiele innych!

Zapraszamy do lektury!

Pobierz najnowszy numer ze strony WzP - www.wzp.zebrzydowice.pl

 

 

 

    Ogólnopolska akcja Rzuć palenie razem z nami | dodano: 19  listopada 2008 |

Ogólnopolska akcja Rzuć palenie razem z nami.
Palenie tytoniu stanowi przyczynę większej liczby zgonów w Polsce niż picie alkoholu, AIDS, samobójstwa, zabójstwa, urazy i zatrucia razem wzięte. Jest ono jedną z najistotniejszych przyczyn przedwczesnej umieralności. Wymuszone bierne palenie jest równie groźne jak palenie czynne, zwłaszcza gdy dotyczy niemowląt i małych dzieci.
Rząd RP zobowiązał się przeciwdziałać uzależnieniu od używania tytoniu i wyrobów tytoniowych wprowadzając ustawę z dnia 9 listopada 1995 roku O ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Wypełnieniem tych zobowiązań wynikających z treści artykułu 4 ustawy jest Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu. Najważniejszym zadaniem realizowanym w ramach Programu jest :

- zmiana klimatu społecznego i zachowań w stosunku do palenia tytoniu poprzez wielopłaszczyznowe populacyjne działania edukacyjno -interwencyjne,
- zapobieganie narażeniu niemowląt i małych dzieci na dym tytoniowy poprzez wielopłaszczyznowe populacyjne działania edukacyjno-interwencyjne oraz szkoleniowe,
- wprowadzenie leczenia uzależnienia od tytoniu - ZUT,
- pomoc w rzuceniu palenia poprzez prowadzenie ogólnopolskiej linii telefonicznej oferującej informację i wsparcie niezbędne w zerwaniu z nałogiem (zgodnie z regulacjami UE),
- nadzór organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej nad wyrobami tytoniowymi oraz zawartością substancji szkodliwych dla zdrowia w wyrobach tytoniowych wprowadzanych do obrotu handlowego na terytorium RP,
- stałe monitorowanie i ocena efektywności programu poprzez badanie stopnia realizacji zadań, zmiany postaw społeczeństwa i wskaźników zdrowotnych,
- harmonizacja przepisów prawa dotyczących ograniczania palenia tytoniu z wymogami UE, standardami WHO i sytuacją zdrowotną w kraju,
- zapobieganie w ramach systemu edukacyjno - wychowawczego paleniu tytoniu przez dzieci i młodzież oraz programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży propagujące modę na niepalenie (także poprzez ograniczenie palenia tytoniu wśród nauczycieli),
- wyeliminowanie ekspozycji na dym tytoniowy w miejscach publicznych i w miejscach pracy poprzez wprowadzenie stosownych regulacji prawnych oraz ich konsekwentne egzekwowanie,
- kontrolowanie przestrzegania zakazu reklamy i promocji wyrobów tytoniowych oraz sponsorowania przez firmy tytoniowe działalności sportowej, kulturalnej, zdrowotnej, oświatowej i społeczno-politycznej.

Wychodząc naprzeciw wszystkim palaczom co roku w trzeci czwartek listopada organizowana jest ogólnopolska akcja Rzuć palenie razem z nami zachęcająca palaczy do zerwania z nałogiem. W bieżącym roku dzień ten przypada 20 listopada.

Dzień ten jest okazją do ogólnospołecznej akcji edukacyjno - informującej o zdrowotnych następstwach palenia tytoniu i zachęcającej do wyboru zdrowego stylu życia wolnego od dymu tytoniowego.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Cieszynie

 

 

    Ogłoszenie | dodano: 05 listopada 2008 |

ZAWIADOMIENIE

W dniu 11 listopada 2008 r.
o godzinie 930 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy
odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy Zebrzydowice.

Tematem posiedzenia jest:

 1. Wystąpienie okolicznościowe Wójta Gminy dot. 90-lecia powołania Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego

 2. Wręczenie nagrody Gminy tegorocznemu laureatowi "Srebrnej Cieszynianki".

 3. Wpis do Księgi Zasłużonych Gminy Zebrzydowice wyróżnionych osób: Pani Haliny Szerzyna i Pani Danuty Mżyczek.

  Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice
  Kazimierz Grygierek

Zapraszamy do udziału w Posiedzeniu

 

 

    Ogłoszenie | dodano: 03 listopada 2008 |

OGŁOSZENIE

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym zaprasza wszystkie osoby z dolegliwościami związanymi z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu do skorzystania z BEZPŁATNYCH usług naszych specjalistów w ramach projektu „Rozmawiam Dotykiem”.

Zainteresowanym oferujemy wszechstronną pomoc w poprawie jakości życia i funkcjonowania w społeczeństwie m.in. poprzez zajęcia z rehabilitacji, naukę metod komunikacji, naukę obsługi komputera, doradztwo w doborze pomocy optycznych i słuchowych oraz konsultacje w zakresie możliwości korzystania z różnorodnych programów pomocowych.

Dokładne informacje na temat świadczonych usług dostępne są pod numerem telefonu: 022 635 69 70 bądź na naszej stronie internetowej www.tpg.org.pl,

Wszelkie pytania i zgłoszenia prosimy również kierować na adres mailowy: rehabilitacja@tpg.org.pl

Działania współfinansowane ze środków FIO.

ZAPRASZAMY!!!

 

 

    WzP | dodano: 03 listopada 2008 |

Dostępny jest już najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki. Wewnątrz znajdą państwo najświeższe informacje z terenu Gminy Zebrzydowice. W tym wydaniu przeczytać można m.in artykuł dotyczący zakończenia i odbioru inwestycji przebudowy skrzyżowania obok „Hotelowej”, artykuł o Mistrzostwach Polski w klasie MX65 w których startuje mieszkaniec naszej gminy - Gabriel Chętnicki. W nr 10/117 znajduje się także test poświęcony Parowozowni, która jak wiemy, przestała już istnieć... Sporo miejsca poświęcono także wszelakim wydarzeniom w szkołach naszej Gminy, które tradycyjnie odnoszą wiele sukcesów w różnych dziedzinach.
Następny numer planowany jest na ok 29 listopada 2008 roku.
Najnowsze wydanie oraz numery archiwalne znajdą państwo na witrynie WzP – www.wzp.zebrzydowice.pl  – Aby je czytać online, należy posiadać program do odczytywania plików PDF

 

 

    Ogłoszenie | dodano: 27 października 2008 |

ZAWIADOMIENIE

W dniu 30 października 2008 r.
o godzinie 1530 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy
odbędzie się XXIII sesja Rady Gminy Zebrzydowice.

Tematem posiedzenia jest:

 1. Wręczenie nagrody Wójta Gminy z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 2. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmiany budżetu na 2008 rok,

  • wysokości stawek podatków lokalnych na 2009 rok,

  • zwolnień w podatkach lokalnych w 2009 roku,

  • zwolnień w podatku rolnym gruntów zajętych pod drogi w 2009 roku,

  • zwolnień w podatku od nieruchomości na 2009 rok,

  • wysokości stawek opłaty targowej na 2009 rok,

  • opłaty od posiadania psów na 2009 rok,

  • przyjęcia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości,

  • zawarcia umowy o współpracy z miastem Karvina,

  • nadania nazwy ulicy w Zebrzydowicach,

  • programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2009,

  • zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

 3. Interpelacje i zapytania radnych.

 4. Wolne wnioski i informacje.

  Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice
  Kazimierz Grygierek


  Zapraszamy do udziału w Posiedzeniu

 

 

 

    Ogłoszenie | dodano: 15 października 2008 |

Test sprawności systemu ostrzegania i alarmowania ludności

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach organizuje w dniu 16 października o godz. 13.00 wojewódzki test sprawności systemu ostrzegania i alarmowania ludności. W ramach testu emitowany będzie sygnał "o odwołaniu alarmu powietrznego" - dźwięk syreny ciągły, trwający trzy minuty.

Część systemu ostrzegania i alarmowania uruchamiana jest na drodze radiowej z wykorzystaniem radiostacji pracujących w Sieciach Radiowych Wojewody Śląskiego poprzez urządzenia w systemach alarmowych: RSWS (Radiowy System Włączania Syren) oraz DSP (Zintegrowany System Alarmowania i Ochrony Ludności). Syreny pracujące pod kontrolą tych urządzeń, dostępne ze szczebla wojewódzkiego zostaną uruchomione przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Pozostałe syreny uruchomione zostaną lokalnie.

 

 

 

    Nowe WzP | dodano: 3 października 2008 |


W dniu dzisiejszym na stronie
www.wzp.zebrzydowice.pl  dodano do pobrania najnowszy numer Biuletynu Informacyjnego Gminy Zebrzydowice Wiadomości znad Piotrówki. W tym wydaniu znajdą państwo tradycyjnie najnowsze wiadomości i informacje pochodzące z terenu naszej Gminy.

Zapraszamy do lektury!

 

 

 

    Ogłoszenie | dodano: 29 września 2008 |

WES – Wsparcie ekonomii społecznej

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej realizuje projekt partnerski „WES – Wsparcie ekonomii społecznej na terenie województwa śląskiego” finansowany z działania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

więcej>>> 

 

    Ogłoszenie | dodano: 25 września 2008 |

Zebrzydowice, dnia 23.09.2008 r.

GK konkurs  1/1/2008

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

     Wójt  Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100  fax /0-32/ 4693-266 ogłasza konkurs na wykonawców - instalatorów ,,Programu ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Zebrzydowice w 2008r. zamówienie do 14.000  EURO.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. ,,Program ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Zebrzydowice w 2008r.

Zakres robót :
- wymiana 30 szt. kotłów węglowych na kotły retortowe

Termin związania z ofertą - 30 dni kalendarzowych.

Warunki uczestnictwa w konkursie na Wykonawców  modernizacji urządzeń grzewczych w ramach "Programu ograniczania niskiej emisji w gminie Zebrzydowice w 2008r" zamieszczone będą na stronie internetowej - www.zebrzydowice.pl lub można je odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 35.

Informacji o przedmiocie zamówienia udziela Kazimierz Herman tel. 032 4755151 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice.

Termin składania ofert - do dnia   06.10.2008 r.  do godz.  9:55 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 22.

Otwarcie ofert nastąpi w  dniu 06.10.2008 r. o godz. 10:00   w  Urzędzie Gminy Zebrzydowice -  pokój nr 38.

Dokumentacja dot. konkursu Pobierz

 

Wójt Gminy Zebrzydowice
mgr Andrzej Kondziołka

 

 

 

    Ogłoszenie | dodano: 17 września 2008 |

Zebrzydowice, dnia 16.09.2008 r.

GK konkurs  1/2008

OGŁOSZENIE O  KONKURSIE

     Wójt  Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100  fax /0-32/ 4693-266 ogłasza konkurs na wykonawców - instalatorów ,,Programu ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Zebrzydowice w 2008r. zamówienie do 14.000  EURO.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. ,,Program ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Zebrzydowice w 2008r.

Zakres robót :
- wymiana 30 szt. kotłów węglowych na kotły retortowe

Termin związania z ofertą - 30 dni kalendarzowych.

Warunki uczestnictwa w konkursie na Wykonawców  modernizacji urządzeń grzewczych w ramach "Programu ograniczania niskiej emisji w gminie Zebrzydowice w 2008r." zamieszczone będą na stronie internetowej - www.zebrzydowice.pl lub można je odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 35.

Informacji o przedmiocie zamówienia udziela Kazimierz Herman tel. 032 4755151 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice.

Termin składania ofert - do dnia   23.09.2008 r.  do godz.  9:55 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 22.

Otwarcie ofert nastąpi w  dniu 23.09.2008 r. o godz. 10:00   w  Urzędzie Gminy Zebrzydowice -  pokój nr 38.

Dokumentacja dot. konkursu Pobierz

  z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta

 

 

    Ogłoszenie | dodano: 22 września 2008 |

ZAWIADOMIENIE

W dniu 25 września 2008 r.
o godzinie 1530 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy
odbędzie się XXII sesja Rady Gminy Zebrzydowice.

Tematem posiedzenia jest:

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmiany budżetu na 2008 rok,
  • udzielenia upoważnienia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach do prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz do wydawania w tych sprawach decyzji,
  • zasad i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Zebrzydowice oraz tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla stanowisk nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela,
  • nadania Lauru Ziemi Cieszyńskiej "Srebrnej Cieszynianki" za 2008 rok.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski i informacje.
  Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice
  Kazimierz Grygierek

Zapraszamy do udziału w Posiedzeniu

 

 

 

    III Rodzinny Rajd Rowerowy | dodano: 19 września 2008 |

Już w najbliższą niedzielę mamy przyjemność zaprosić wszystkich fanów dwóch kółek na III Rodzinny Rajd Rowerowy organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach. Impreza rozpocznie się w niedzielę 21 września o godz. 14.00 zbiórką przy amfiteatrze w Zebrzydowicach. Wyjazd zaplanowano na godzinę 14:30 a powrót na godzinę 16.00 (szczegóły na plakatach)
Po powrocie na uczestników czeka ciepły posiłek oraz upominki. Osoby zbierające punkty (pieczątki) uprawniające do otrzymania odznaki prosimy o zabranie książeczek!

 

Zapraszamy !

 

 

 

    STOP! | dodano: 10 września 2008 |

Zebrzydowice
10 września 2008 r.

Wypowiadamy wojnę sprzedaży
papierosów niepełnoletnim!

11 września w Zebrzydowicach odbędzie się Ogólnopolski Dzień Odpowiedzialnej Sprzedaży wyrobów tytoniowych. Ta jednodniowa akcja edukacyjno-kontrolna jest kulminacją XI edycji Programu STOP18! W Programie uczestniczy rekordowe ponad 300 miejscowości z 16 województw, w tym 15 z województwa śląskiego, a wydarzeniu towarzyszy debata ekspercka, dotycząca powszechnego w Polsce łamania zakazu sprzedaży papierosów osobom niepełnoletnim. W tym dniu sprzedawcy mogą spodziewać się wizyty policji i strażników miejskich.

 

więcej>>> 

 

    WzP! | dodano: 5 września 2008 |

W dniu dzisiejszym (5 września 2008) ukazał się najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki. Tradycją stało się już, że internauci mają możliwość lektury WzP najszybciej oraz to, że numery w sieci są w wersji kolorowej! Nie inaczej jest tym razem. W tym miejscu jednak małą uwaga, znacznie poprawiła się jakość czasopisma (rozdzielczość) a co za tym idzie i wielkość, myślimy jednak, że te 11 mb w stosunku do 5mb jak było poprzednio, nie ma większego znaczenie, a komfort czytania i oglądania jest znacznie lepszy.
Zapraszamy do lektury!
Numer do pobrania ze strony www.zebrzydowice.pl 

 

 

    STOP! | dodano: 2 września 2008 |

Nikt nie chce, żeby jego dziecko paliło. Jednym ze sposobów zmniejszenia liczby palących dzieci jest utrudnianie dostępu nieletnim do wyrobów tytoniowych w punktach sprzedaży. Jednak zawsze główna odpowiedzialność spoczywa na rodzicach, opiekunach i wychowawcach. To oni mają bardzo duży wpływ na to, czy dziecko pójdzie, żeby kupić papierosy. Ograniczenia prawne nie zawsze wystarczą, aby powstrzymać od palenia.

Gmina Zebrzydowice przystąpiła do programu społecznego którego głównym celem jest zapobieganie dostępowi młodych ludzi do wyrobów tytoniowych w punktach sprzedaży. Cel ten realizowany jest przez promowanie przepisów prawa dotyczących m.in. zakazu sprzedaży wyrobów tytoniowych nieletnim oraz prawa sprzedawców do żądania dokumentów potwierdzających pełnoletność.
Działania w trakcie trwania kampanii, skierowane są zarówno do rodziców, dzieci oraz sprzedawców. Polegają one między innymi na wzmożonej działalności policji i rozdawaniu ulotek, które mają uświadomić sprzedawców o odpowiedzialności prawnej wynikającej ze sprzedaży wyrobów tytoniowych nieletnim.

więcej o akcji na stronie: http://www.stop18.pl
Tam znajdą państwo wiele informacji dotyczących kampanii.

 

 

    Dożynki | dodano: 1 września 2008 |

Dożynki Gminne w Marklowicach Górnych

Dnia 07.09.br. Marklowice Górne będą gospodarzem tegorocznych dożynek gminnych. Tegorocznymi Gospodarzami honorowymi będą Anna i Tadeusz Koplowie

Program
13:30 Zbiórka na pętli autobusowej (granica Marklowice Górne)
13:45 Wyjazd korowodu dożynkowego do gazdów
14:20 Przejazd ul. Szkolna, Górna, Polna, Szkolna
15:00 Uroczysta msza św. Dożynkowa
16:00 Uroczystości dożynkowe w parku OSP Marklowice Górne
18:00 Zabawa taneczna

W programie również występ zespołu – Nadolzianie. 

Zapraszają organizatorzy
 

 

    Ogłoszenie | dodano: 29 sierpnia 2008 |

Zebrzydowice, dnia 21 sierpnia 2008 r.

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do  sporządzania częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Zebrzydowice Uchwały Nr XVI/152/08 z dnia 27 marca 2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice w zakresie umożliwienia prowadzenia działalności w projektowanym obszarze górniczym "Bzie-Dębina 1 - Zachód", polegającej na wyznaczeniu terenu pod lokalizację projektowanego szybu wydechowego.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, w terminie do dnia 19 września 2008 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

 

 

    Ogłoszenie | dodano: 29 sierpnia 2008 |

Zebrzydowice, dnia 21 sierpnia 2008 r.

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Zebrzydowice Uchwały Nr XVI/153/08 z dnia 27 marca 2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice w zakresie umożliwienia prowadzenia działalności w projektowanym obszarze górniczym "Bzie-Dębina 1 - Zachód", polegającej na wyznaczeniu terenu pod lokalizację projektowanego szybu wydechowego.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, w terminie do dnia 19 września 2008 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek

 

 

 

    Ogłoszenie | dodano: 28 sierpnia 2008 |

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Cieszyńskiego na konkurs ofert – na realizację zadań powiatu w roku 2009 w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu, turystyki i promocji powiatu, edukacji, ochrony środowiska, promocji i ochrony zdrowia, rozwoju przedsiębiorczości i integracji europejskiej.


[kliknij w obrazek aby powiększyć]

 

 

 

    Ogłoszenie | dodano: 21 sierpnia 2008 |

Zebrzydowice, 20.08.2008

GPP/343/02/08


Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach informuje , że przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę artykułów spożywczych z podziałem na 6 zadań w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 EURO zostało unieważnione , ponieważ cena najkorzystniejszej oferty na dane zadanie przewyższa kwotę , którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Dyrektor GPP
w Zebrzydowicach
mgr Bogna Caniboł

 

 

 

    Ogłoszenie | dodano: 13 sierpnia 2008 |

 Zebrzydowice, dnia 11.08. 2008 r.

PR 72243/R/kor/20/08

O g ł o s z e n i e

Wójt Gminy Zebrzydowice podaje do publicznej wiadomości , że Zarządzeniem Nr  0151-V/37/72/08 z dnia 8 sierpnia 2008 r.  , ogłoszony został wykaz  nieruchomości  stanowiących własność  Gminy Zebrzydowice przeznaczonych do wydzierżawienia  .

Wykaz obejmuje : 

 1. Nieruchomość położoną  w Zebrzydowicach , przy ulicy Goździkowej, w obrębie Zebrzydowice Dolne , oznaczoną geodezyjnie  jako działka o numerze ewidencyjnym    1169/22   o łącznej  powierzchni  757 m2 , opisaną w Lwh 443 Sądu Rejonowego  w Cieszynie.
 2. Nieruchomość położoną w Zebrzydowicach , przy ulicy Ks. A. Janusza , w obrębie              Zebrzydowice Dolne, oznaczoną geodezyjnie jako działka o numerze ewidencyjnym: cz. dz. nr 85/d dz o powierzchni  900 m2, opisaną w KW  Nr 70.787  Sądu Rejonowego w Cieszynie .
 3. Nieruchomość położoną w Kaczycach , przy ulicy Kłosowej  , w obrębie Otrębów, oznaczoną geodezyjnie jako działki o numerze ewidencyjnym : 13/1, 12, 38/2 , 50/2, cz. dz 9/2 i cz dz. 46  o łącznej powierzchni  10350 m2  ,opisaną w KW Nr 17316,17320, 17315,17319  Sądu Rejonowego    w Cieszynie .

Wykaz  został wywieszony  na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice  ul. Ks. A. Janusza 6 .

 

 

 

    Ogłoszenie | dodano: 7 sierpnia 2008 |

Ogłoszenie o zamówieniu
Nr GPP/343/02/08  

Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach, 43-410 Zebrzydowice ul. Makowa 1 tel./ fax 032 469 33 78 ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14 000 EURO .

Adres strony internetowej, na której zamieszczono SIWZ : www.zebrzydowice.pl

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych -6 zadań : zad.1 -  Owoce , warzywa i podobne produkty -przetworzone, zad.2- Owoce, warzywa i podobne produkty - świeże, zad.3 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne , zad.4 - Produkty mleczarskie , zad.5 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych , zad.6 - Różne produkty spożywcze .
 

 

więcej>>> 

 

    Informacja | dodano: 30  lipca 2008 |

INFORMACJA

Informuję mieszkańców gminy, że na podstawie § 11 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 191, poz. 1415) przeprowadzony zostanie w dniu 1 sierpnia 2008 r. o godz. 17.00 na terenie województwa śląskiego ogólnokrajowy trening uruchamiania systemów i ich pracy (przy wykorzystaniu akustycznego systemu alarmowego- ciągły, modulowany dźwięk syreny w okresie jednej minuty), umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 64 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Rocznica Powstania Warszawskiego w dziejach Narodu Państwa Polskiego stanowi moment szczególnej zadumy. Dziesiątki tysięcy Kolumbów rocznik 20. chwyciło za broń, aby wystąpić przeciwko okupacji niemieckiej, a jednocześnie nie dopuścić okupacji sowieckiej. Ofiara najwyższa, którą trzeba było zapłacić była cząstką ceny za niepodległość, jakiej doznajemy.
Zwracamy się do państwa z apelem, aby w rocznicę godziny „W” (1 sierpnia o godz. 17.00) na minutę zamarł ruch drogowy. Towarzyszyć temu będzie włączenie syren i klaksonów samochodowych.

 

 

 

 

    Wróć bez HIV | dodano: 25  lipca 2008 |

Wróć bez HIV

Krajowe Centrum ds. AIDS po raz kolejny organizuje multimedialną, ogólnopolską kampanię społeczną mającą na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat HIV i AIDS. Kampania jest kluczowym elementem działań profilaktycznych w Polsce i ma na celu ograniczenie zasięgu epidemii HIV/AIDS.
Kampania realizowana w latach 2008-2009 jest skierowana do osób podróżujących w kraju i za granicę – zarówno w celach turystycznych, jak i zawodowych. Pragniemy, by główne hasło kampanii – „Wróć bez HIV” – przekonało jej odbiorców, że problem HIV/AIDS może dotyczyć każdego. Tak jak każdy gdzieś kiedyś podróżował lub zamierza podróżować. Jesteśmy przekonani, że kampania skłoni do refleksji i zachęci do podejmowania bezpieczniejszych zachowań, a także do poznania swojego statusu serologicznego poprzez zrobienie testu w kierunku HIV.

 

więcej>>>

 

    Nagroda  Powiatu Cieszyńskiego | dodano: 3 lipca 2008 |

Miło nam poinformować, że laureatem Nagrody Powiatu Cieszyńskiego w dziedzinie kultury, w kategorii upowszechniania kultury został Chór Mieszany „Echo” z Zebrzydowic działający pod kierownictwem Jadwigi Sikory. Warto zauważyć, że pierwszy raz odznaczenia mają swojego patrona wielkiego działacza ks. Leopolda Jana Szersznika.
Serdecznie gratulujemy chórzystom oraz pani dyrygent i życzymy dalszych sukcesów!

Zdjęcie: Jan Bacza/ox.pl

 

 

 

    Ogłoszenie | dodano: 1 lipca 2008 |

OGŁOSZENIE

W związku ze zmianą godzin pracy w okresie letnim (lipiec, sierpień) Urząd Gminy Zebrzydowice będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 14.30.

Jednocześnie informuję, iż w okresie letnim zlikwidowane zostają dyżury wtorkowe.

W indywidualnych przypadkach można zwrócić się do Sekretarza Gminy o wyznaczenie osoby do załatwienia sprawy po godzinach pracy, we wtorek od 14.30 do 17.00  tel. kontaktowy 032 4755110 lub 4755102.

 

WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

 

 

 

    WzP w kolorze | dodano: 26 czerwca 2008 |

Od czerwcowego numeru, Wiadomości znad Piotrówki w internecie ukazują się ,,w kolorze". W najbliższym czasie będziemy rozwijać ten projekt, co jest odpowiedzą na opinie internautów w tej sprawie. Natomiast w najbliższej przyszłości nie przewidujemy druku WzP w bogatszej szacie kolorystycznej, co podyktowane jest ograniczeniami technicznymi, w tym czasem przygotowania kolejnych numerów, jak również oszczędnością środków którymi gospodarujemy. Fundusze na wydawanie biuletynu pochodzą z wpływów reklamowych, co jest ewenementem na skalę naszego regionu. Inne miesięczniki wydawane przez samorządy są finansowane z budżetów gmin, a więc również z podatków mieszkańców tych gmin. My Wasze pieniądze przeznaczamy na pilniejsze potrzeby, a publikowane reklamy znakomicie uzupełniają ofertę informacyjną biuletynu. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie, które proszę kierować na e.mail: bpg@zebrzydowice.pl 

Marcin Ślęk
 redaktor naczelny

 

 

 

    Spartakiada Sołectw 2008 | dodano: 23 czerwca 2008 |

Zakończyła się kolejna Spartakiada!
21 czerwca 2008 roku w Kaczycach odbyła się IV Spartakiada Sołectw Gminy Zebrzydowice. Przygotowano 12 konkurencji w których zmierzyły się reprezentacje 4 gminnych sołectw – Kaczyc, Zebrzydowice, Kończyc Małych i Marklowic Górnych. Rywalizowano m.in. w „rzucie granatem” , „rzucie melonikiem”, „przeciąganiem malucha”. Tradycyjnie rozegrano mecz oldbojów. Jak to na turniejach bywa muszą być i wygrani i przegrani. Tym razem najlepsza okazała się reprezentacja Kaczyc, która zdobyła aż 27 punktów i do niej tez powędrował czek na okrągłą sumkę 3.000 zł. Drugie miejsce zajęły Zebrzydowice z 20 punktami. Na trzeciej pozycji uplasowały się Kończyce Małe zdobywając 18 punktów. Ostatnie miejsce tym razem należy do zeszłorocznych triumfatorów czyli Marklowic Górnych, którym udało się wywalczyć tylko 12 punktów.  
Do zobaczenia za rok!
Zobacz fotogalerię [kliknij]
 

 

 

 

    Zawody pożarnicze  | dodano: 18 czerwca 2008 |

14.06.2008 w sobotę odbyły się gminne zawody pożarnicze w których wzięły udział reprezentacje wszystkich czterech OSP. Poza klasyfikacją startowała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Zebrzydowic.

Rywalizowano w sztafecie oraz ćwiczeniu bojowym. Ostatecznie, pierwsze miejsce zajęła OSP Zebrzydowice, a kolejne OSP Marklowice Górne, OSP Kończyce Małe i OSP Kaczyce.


Komisję sędziowską wystawiła Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie.

 

 

 

    Młodość wolna od papierosa  | dodano: 16 czerwca 2008 |

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Cieszynie wraz z Cieszyńskim Oddziałem Polskiego Komitetu Zwalczania Raka w dniu 22 czerwca organizuje coroczną akcję ,,Czantoria dla Twojego zdrowia”. W roku 2008 prowadzona będzie pod hasłem ,,Młodość wolna od papierosa”.
Spotykamy się na Czantorii (powyżej wyciągu) o godzinie 10.00.

W czasie imprezy będą prowadzone bezpłatne badania cukru we krwi, ciśnienia, oznaczanie poziomu tłuszczu w organizmie, spirometria a także gry i zabawy dla dzieci oraz dorosłych.


Zapraszamy do wzięcia udziału w w/w imprezie.

 

 

 

    Turniej Piłki Nożnej  | dodano: 12  czerwca 2008 |

11 czerwca 2008 Kolejowy Klub Sportowy Spójnia Zebrzydowice zorganizował Turniej piłki nożnej młodzików i trampkarzy. Mecze odbywały się na boisku przy ul. Wojska Polskiego. W turnieju udział wzięły udział szkoły z Zebrzydowic, Kończyc Małych, Kaczyc i Ruptawej.
W Kategorii Żaków pierwsze miejsce zajęła drużyna  Ruptawej , II miejsce przypadło zespołowi z Zebrzydowic natomiast trzecie Kończycom Małym.
W kategorii Trampkarzy I miejsce zajęły Zebrzydowice, II miejsce Ruptawa a III - Kaczyce. Zwycięzcy otrzymali puchary oraz medale, które wręczył v-ce Wójt Gminy Zebrzydowice – Karol Sitek.

Impreza została sfinansowana z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008

Zapraszamy do fotoreportażu [zobacz]
 

 

 

 

     Sukces Chóru  "Echo" oraz wizyta MZC w Olsztynie  | dodano: 9  czerwca 2008 |

W ten weekend doszło do niezwykłego spotkania. Członkowie Macierzy Ziemi Cieszyńskiej koło Zebrzydowice odwiedzili Warmińsko – Mazurskie Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.

Okazją do wspólnego spotkania był IV Międzynarodowy Festiwal Chórów i Orkiestr Dętych
W konkursie tym wystartował nasz Chór Mieszany „Echo” działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Zebrzydowicach pod dyr. Jadwigi Sikory. W czasie gali finałowej okazało się, że to właśnie chór „Echo” otrzymał nagrodę za najlepiej wykonany utwór Feliksa Nowowiejskiego. Serdecznie Gratulujemy!

Podczas gali nie obyło się bez wspomnień z Cieszyna. Uczelnia silnie związana jest z naszym regionem, to właśnie Cieszyniacy byli współtwórcami uczelni kortowskiej (Wyższej Szkoły Rolniczej, pierwszej uczelni w regionie). W późniejszym czasie z połączenia trzech wyższych uczelni powstał Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Wśród profesorów uczelni jest Profesor dr hab. Andrzejowi Faruga który jest Honorowym Obywatelem Zebrzydowic.

Prof. dr hab. Andrzej Faruga urodził się w 1934 r. w Zatorze, gdzie jego ojciec okresowo zawędrował za pracą. Jednak już w 1940 r. rodzina powróciła do rodzinnych Zebrzydowic i tu Profesor ukończył szkołę podstawową. W latach 1948-52 uczęszczał do Technikum Rolniczo-Hodowlanego w Międzyświeciu. Po trzech latach pracy zawodowej podjął studia na wydziale zootechnicznym Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie i tam już pozostał podejmując pracę naukową. W 1968 r. obronił doktorat, w 1977 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, 1983r. tytuł profesora nadzwyczajnego, a 1989 r. tytuł profesora zwyczajnego. Dorobek naukowy Profesora jest niezwykle bogaty, jest także członkiem kilkunastu Towarzystw Naukowych.
Nigdy nie zerwał więzów z rodzinną ziemią. W 1983 r. był współzałożycielem Koła Macierzy Cieszyńskiej w Olsztynie i od tego czasu jest jego aktywnym członkiem.
 
Wśród wielu zasłużonych dla uniwersytetu jest bardzo dużo Cieszyniaków, którzy aktywnie działają na tym terenie. Specjalnie dla nich Chór zaśpiewał „Ojcowski Dom” w czasie którego to niejednemu zakręciła się łezka w oku…

Równie serdecznie Chór oraz członkowie MZC przyjęci zostali w Gietrzwałdzie, gdzie zespół przygotował oprawę mszy św. a także dał piękny koncert.

zobacz galerię [kliknij]

 

 

 

    Zebranie założycielskie   | dodano: 4  czerwca 2008 |

W dniu 4 czerwca 2008 odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania pod nazwą ”Cieszyńska Kraina”. Założycielem Stowarzyszenia jest 8 Gmin Powiatu Cieszyńskiego –Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Skoczów, Strumień, Zebrzydowice oraz partnerzy z sektora prywatnego i pozarządowego.

Organizacja powstała w celu  realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach programu LEADER w celu pozyskania środków z
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W czasie zebrania wybrano Komitet Założycielski oraz władze stowarzyszenia tj: Zarząd i Komisję Rewizyjną. Uchwalono także Statut Stowarzyszenia. Siedziba stowarzyszenia będzie się znajdować w Skoczowie.

 Fotografie:Kliknij aby powiększyć

Fotografie: Szymon Skowron

 

 

 

    Ogłoszenie | dodano: 12 czerwca 2008 |

Wójt Gminy Zebrzydowice
oraz

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Med. – Jolan”

zapraszają

Kobiety urodzone w latach 1939 -1958

na

 

BEZPŁATNĄ MAMMOGRAFIĘ


 w ramach Programu Zdrowotnego NFZ


Uwaga!!!
Od ostatnie badania finansowanego przez NFZ muszą upłynąć pełne 2 lata

Badanie może  być wykonane po upływie 1 roku:
- pacjentkom, u których w rodzinie stwierdzono raka piersi (u matki, siostry, córki)
Z udziału w programie wykluczone są pacjentki leczone w Poradniach Chorób Piersi i pacjentki leczone z powodu rozpoznanego raka piersi.

Miejsce badań: Mammobus na parkingu przy Urzędzie Gminy w Zebrzydowicach

Czas akcji: 23-24 czerwca 2008 r.
Rejestracja osobista: Urząd Gminy w Zebrzydowicach, pokój nr 30

lub telefoniczna:
032 47-55-100 lub 032 47-55-146

 

czytaj całość >>>  

 

    Zakończenie  programu   | dodano: 4  czerwca 2008 |

Bezpieczne życie - finał programu

Gmina Zebrzydowice w roku szkolnym 2007/2008 przystąpiła do programu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Bezpieczne Życie”. W dniu 4 kwietnia 2007 Komenda Główna Straży Pożarnej przeprowadziła prezentację założeń i sposób realizacji tego przedsięwzięcia. Program składał się z dwóch części i realizowany był przez KGSP wspólnie ze Szwedzką Liga Obrony Cywilnej.
W dniu 3 czerwca 2008 w Szkole Podstawowej w Kończycach Małych nastąpiło uroczyste zakończenie programu. Wystąpiły dzieci z wszystkich gminnych szkół podstawowych i zaprezentowały program artystyczny nawiązujący do programu. Ukazywał on tematykę związaną z bezpieczeństwem w domu oraz poza nim.
Wśród zaproszonych gości przybyli przedstawiciele:
Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie, Komendy Miejskiej PSP w Jastrzębiu Zdroju, Placówki Straży Granicznej w Zebrzydowicach, Komisariatu Policji w Zebrzydowicach, Starostwa Powiatowego w Cieszynie, Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku Białej, Rady Gminy, dyrektorzy szkół, Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach, sołtysi oraz nauczyciele realizujący ten program.
Jednostka Straży Pożarnej z OSP Kończyce Małe, przygotowała nie lada atrakcję dla dzieci – pokazy strażackie. Dzieci na własne oczy mogły przyjrzeć się akcji strażaków a także zobaczyły w praktyce zasady, jakimi trzeba się kierować w razie zgubienia się w lesie i jak one pomagają jednostkom ratunkowym.

Zdjęcia z wydarzenia [kliknij]
więcej o programie przejdź

 

 

 

    Uwaga!   | dodano: 2  czerwca 2008 |


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie na podstawie przeprowadzonych kontroli 12 i 19 maja 2008 r. i uzyskanych wyników badań wód informuje, że w powiecie cieszyńskim następujące odcinki rzek nadają się do kąpieli:

· Brenna – rzeka Brennica na wysokości restauracji „Kotarz”
· Brenna Centrum – rzeka Brennica
· Brenna – rzeka Brennica na wysokości. restauracji „Spalona”
· Górki Wielkie – rzeka Brennica na wysokości restauracji ,,Nad Brennica’’
· Górki Wielkie – rzeka Brennica na wysokości mostu
· Wisła Centrum – rzeka Wisła na wysokości muszli koncertowej
· Ustroń – rzeka Wisła na wysokości kortów tenisowych
· Skoczów – rzeka Wisła na wys. mostu kolejowego
· Ochaby – rzeka Wisła.

Do kąpieli nie nadają się:
· Ustroń Jaszowiec – rzeka Wisła na wysokości mostu
· Ustroń Nierodzim – rzeka Wisła na wys. restauracji „Gościniec".


Kontrole i badania wód odcinków rzek zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli i rekreacji będą kontynuowane i na bieżąco podejmowane będą decyzje o przydatności wody do celów kąpielowych i rekreacyjnych.

 

 

 

    Nowe  WzP   | dodano: 30  maja 2008 |


Od dziś dostępny jest najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki biuletynu Informacyjnego Gminy Zebrzydowice. Tradycyjnie już pismo można pobrać na stronie www.wzp.zebrzydowice.pl 
Przypominamy, że do odczytu gazety w wersji elektronicznej wymagany jest zainstalowany program do odczytu plików PDF.
Wewnątrz numeru najważniejsze informacje z terenu Gminy Zebrzydowice.
 

Zapraszamy do lektury!

 

 

 

    Ogłoszenie| dodano: 27  maja 2008 |

Zebrzydowice, dnia 27.05.2008 r.

IR- przetarg 05/2008

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 937 / ul. Kochanowskiego / z drogą powiatową S 2646 / ul. ks. A. Janusza / w Zebrzydowicach.

Informujemy, że nastąpiło uzupełnienie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w branży drogowej od strony 132 do strony 162 / dotyczy specyfikacji dla mieszanek mineralno - bitumicznych dla warstwy podbudowy, wiążącej i ścieralnej /.

Załącznik:
- uzupełnienie specyfikacji  [pobierz]

  z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta

 

 

 

    Ogłoszenie| dodano: 26  maja 2008 |

ZAWIADOMIENIE

W dniu 29 maja 2008 r.
o godzinie 1530 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy
odbędzie się XVIII sesja Rady Gminy Zebrzydowice.

Tematem posiedzenia jest:

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

  • zmiany budżetu na 2008 rok,

  • przekazania środków finansowych Policji na zakup samochodu,

  • powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Zebrzydowicach,

  • utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania z udziałem Gminy Zebrzydowice jako członka zwyczajnego oraz udzielenia umocowania przedstawicielowi Gminy do jej reprezentowania i składania oświadczeń woli,

  • zmiany Uchwały Nr v/45/07 z dnia 19 marca 2007r. dot. ustalenia stawek czynszu,

  • ogólnych zasad korzystania oraz ustalenia cen biletów wstępu na boisko sportowe przy Zespole Szkół w Kaczycach,

  • zmiany Uchwały Nr XV/142/08 z dnia 28 lutego 2008r. dotyczącej nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice drogi - ul. Tuwima bocznej w Kaczycach,

  • ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Zebrzydowice,

  • cen i stawek opłat zapewniających pokrycie kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice,

  • cen i stawek opłat zapewniających pokrycie kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zebrzydowice.

 2. Interpelacje i zapytania radnych.

 3. Wolne wnioski i informacje.

  Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice
Kazimierz Grygierek

Zapraszamy do udziału w Posiedzeniu

 

 

 

    Uwaga szkolenie! | dodano: 20  maja 2008 |

UWAGA!

30 V 2008 (piątek) o godzinie 10.00 W Sali zebrań Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 21 odbędzie się szkolenie obejmujące tematykę „FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW  PROGRAMU MIKROPROJEKTÓW WSPÓŁPRACY TRASNGRANICZNEJ CZECHY-POLSKA 2007-2013” Euroregion Śląsk Cieszyński – Tesinske Slesko

Organizator:
- SRiWR Olza Cieszyn
- GOK Zebrzydowice
- Gmina Zebrzydowice

 

 

 

    Ogłoszenie | dodano:16  maja 2008 |

Hażlach 15 maj 2008

GK/K/76241/3/08

Obwieszczenie
Wójta Gminy Hażlach
z dnia 15 maja 2008 roku

Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (j.t. Dz.U. 25/08/150) w związku z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 98/00/1017 z późn.zm.) oraz Postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku - Białej znak SKO V 428/812/25/08 z dnia 05 marca 2008r.Wójt Gminy Hażlach zawiadamia strony postępowania, że Postanowieniem z dnia 15 maja 2008 roku postanowił nie nakładać obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu na cieku wodnym Pielgrzymówka w km 1 + 637, w ciągu ul. Chabrowej w Zebrzydowicach.

 

czytaj całość >>>

 

    Ogłoszenie | dodano: 15  kwietnia 2008 |

Zebrzydowice, dnia 15.04. 2008 r.

PR 72243/R/kor/14/08

O g ł o s z e n i e

Wójt Gminy Zebrzydowice podaje do publicznej wiadomości , że Zarządzeniem Nr 0151-V/17/36/08 z dnia 9 kwietnia 2008 r. , ogłoszony został wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zebrzydowice przeznaczonych do wydzierżawienia .

Wykaz obejmuje :

 1. Nieruchomość położoną w Kończycach Małych, przy ulicy Jasnej, w obrębie Kończyce Małe , oznaczoną geodezyjnie jako działka o numerze ewidencyjnym : 1439/80 , cz. dz. 1439/81 o łącznej powierzchni 50 m2 , opisaną w KW Nr 17.440 i 70.002 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

 2. Nieruchomość położoną w Kończycach Małych , przy ulicy Ks. Marekwicy, w obrębie Kończyce Małe, oznaczoną geodezyjnie jako działka o numerze ewidencyjnym: cz. dz. nr 1/10dz o łącznej powierzchni 2074 m2, opisaną w KW Nr 17.003 Sądu Rejonowego w Cieszynie .

 3. Nieruchomość położoną w Kończycach Małych , przy ulicy Staropolskiej , w obrębie Kończyce Małe, oznaczoną geodezyjnie jako działka o numerze ewidencyjnym : 1742 o łącznej powierzchni 2525 m2 ,opisaną w KW Nr 17.440 Sądu Rejonowego w Cieszynie .

 4. Nieruchomość położoną w Zebrzydowicach , przy ulicy Akacjowej , w obrębie Zebrzydowice Dolne , oznaczoną geodezyjnie jako działka o numerze ewidencyjnym : cz. dz. nr 503/2 o łącznej powierzchni 1000 m2 , opisaną w KW Nr 14.122 Sądu Rejonowego w Cieszynie .

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6 .
 

  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

 

 

    Sesja | dodano: 24  kwietnia 2008 |

ZAWIADOMIENIE

W dniu 30 kwietnia 2008 r.
o godzinie 1530 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy
odbędzie się XVII sesja Rady Gminy Zebrzydowice.

Tematem posiedzenia jest:

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • rozpatrzenia sprawozdania z działalności finansowej gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu,

  • zatwierdzenia sprawozdania rocznego Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach za 2007 rok, dla którego Gmina Zebrzydowice jest organizatorem,

  • zatwierdzenia sprawozdania rocznego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach za 2007 rok, dla której Gmina Zebrzydowice jest organizatorem,

  • zmiany budżetu na 2008 rok,

  • wyposażenia w majątek Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach,

  • zmiany Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,

  • przystąpienia do realizacji projektu "Pomagając innym pomagamy sobie",

  • zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kaczyce na lata 2008 - 2014,

  • zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kończyce Małe na lata 2008 - 2014,

  • zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Marklowice Górne na lata 2008 - 2014,

  • zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zebrzydowice na lata 2008 - 2014.

 2. Interpelacje i zapytania radnych.

 3. Wolne wnioski i informacje.

  Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice  
Kazimierz Grygierek

  Zapraszamy do udziału w Posiedzeniu!

 

 

 

    WzP | dodano: 24  kwietnia 2008 |

W piątek 25 kwietnia 2008 ukaże się najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki. Już dziś mogą państwo pobrać to wydanie z naszej strony internetowej w wersji PDF. Przypominamy, że na stronie www.wzp.zebrzydowice.pl znajdą państwo bieżący numer oraz wydania archiwalne. Zapraszamy!

Wewnątrz numeru wiele ciekawych informacji m.in. - Mecz charytatywny "Gramy dla dzieci",  Przedszkole w Kaczycach - artykuł Heleny Bartoszek, Awans Albudu, Motocykliści w Zebrzydowicach - II Spotkanie Motocyklistów na Śląsku Cieszyńskim, Złoty Kłos - program imprezy,  Wieści z biblioteki - nowości książkowe w bibliotekach naszej gminy, Ogólnopolski  sukces - Magdalena Borzucka z SP Kończyce Małe zdobyła wyróżnienie!, Żyj zdrowo! - zapowiedź imprezy która odbędzie się 31 maja 208, Kącik Kulinarny - Babka kartoflana, Sernik dwukolorowy, Ciasto Prince – Polo, oraz wiele innych ciekawych informacji.

Zapraszamy do lektury!!!

 

 

 

    Ogłoszenie | dodano: 10  kwietnia 2008 |

WÓJT GMINA HAŻLACH
ul. Główna 57
43 - 419 Hażlach
GK/K/76241/3/08 Hażlach, dnia 3 kwietnia 2008r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących

     Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (j.t. Dz.U. 25/08/150) w związku z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 98/00/1017 z późn.zm.) oraz Postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku - Białej znak SKO V 428/812/25/08 z dnia 05 marca 2008r.

Wójt Gminy Hażlach
zawiadamia strony postępowania

 1. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek p. Antoniego Dyrdy reprezentującego przedsiębiorstwo HADA S.C. Antoni Dyrda, Anna Hanus - Dyrda 43-450 Ustroń ul. Daszyńskiego 19 - pełnomocnika Gminy Zebrzydowice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie mostu na cieku wodnym Pielgrzymówka w km 1 + 637, w ciągu ul. Chabrowej w Zebrzydowicach"

 2. o wystąpieniu, na podstawie art. 51 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, z wnioskiem do Starosty Cieszyńskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie o opinię w sprawie ustalenia konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i określeniu jego ewentualnego zakresu.

     Informuję, że strony postępowania mają prawo uczestniczyć w każdym stadium toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje planowanego przedsięwzięcia, w tym mają prawo do składania uwag i wniosków w sekretariacie Urzędu Gminy Hażlach, ul. Główna 57, 43-419 Hażlach. Informacje na temat planowanego przedsięwzięcia i toczącego się postępowania strony mogą otrzymać w biurze nr 12b Urzędu Gminy Hażlach, ul. Główna 57, 43-419 Hażlach w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.

     Wyznacza się stronom postępowania termin 14 dni, licząc od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia, na zapoznanie się z aktami sprawy, uzyskanie ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń. Nie wypowiedzenie się w określonym terminie będzie uznane za brak uwag w przedmiotowej sprawie.

  Z up. WÓJTA
 
Stanisława Gabzdyl
KIEROWNIK  REFERATU
GOSPODARKI  KOMUNALNEJ

 

 

    Ogłoszenie | dodano: 8  kwietnia 2008 |

Zebrzydowice, dnia 07.04.2008 r.

PR.71442-1/08

Ogłoszenie

     Wójt Gminy Zebrzydowice podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z Zarządzeniem  Nr 0151-V/3/4/08 z dnia 22 stycznia 2008 r. ogłoszony został wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Zebrzydowice, przeznaczonych do wynajęcia na cele handlowo - usługowe.
     Wykaz obejmuje lokal użytkowy mieszczący się w budynku przychodni lekarskiej w Zebrzydowicach przy ul. Kochanowskiego nr 95, o powierzchni handlowo-usługowej - 14,40 m2, korytarz i sanitariaty - 6,57 m2.
     Wykaz został wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice.

 

z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta

 

 

    ZLOT GWIAŹDZISTY | dodano:18  kwietnia 2008 |

Zlot Gwiaździsty otwierający sezon Polskiego Ruchu Motocyklowego.

Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński zaprasza na rozpoczęcie sezonu motocyklowego 2008. Zlot Gwiaździsty JASNA GORA 2008 odbędzie się 20 kwietnia 2008 r. Zbiórka uczestników od świtu na Górce Przeprośnej. Wyjazd na Jasną Górę o godz. 10:00. O godz. 12:00 Msza Święta i poświęcenie motocykli.  W ubiegłym roku na Jasną Górę 2007, wg oceny częstochowskiej Policji, przyjechało ponad 12,5 tysiąca motocykli.
 Wzorem ubiegłego roku Mirosław Wenglorz organizuje II Spotkanie Motocyklistów na Śląsku Cieszyńskim, które odbędzie się w dniach 20÷23.04.2008 r. Po zakończeniu uroczystości Rozpoczęcia Sezonu Motocyklowego na Jasnej Górze w Częstochowie motocykliści udadzą się do Zebrzydowic, na zarezerwowane noclegi. Zbiórka motocyklistów udających się do Zebrzydowic odbędzie się w godz. 14.00-14.30 na stacji benzynowej KAKTUS, około 20 km od Częstochowy przy drodze krajowej nr 1. Wjazd na stację znajduje się ok. 50m za tablicą z nazwą miejscowości ROMANÓW.  Z motocyklistami można będzie się spotkać przy zamku w Zebrzydowicach w godzinach 17.00-18.30. Zapraszamy! W tym czasie planowane jest również złożenie wieńca pod pomnikiem Ofiar II Wojny Światowej w centrum  Zebrzydowic oraz wiązanki na mogile 7 nieznanych żołnierzy polskich poległych w czasie najazdu czeskiego w styczniu 1919r. 
W ramach spotkania motocykliści planują zwiedzić „Żwirkowisko”, czyli miejsce gdzie zginęli nasi wspaniali piloci Żwirko i Wigura, w Domu Polskim w Cierlicku zobaczyć  ciekawą wystawę na temat historii polskiego lotnictwa oraz spotkać się z Polakami z Zaolzia. Odwiedzić polską szkołę w Cierlicku i przekazać dzieciom trochę zabawek zebranych w Częstochowie. Pobyt na Zaolziu rozpocznie się we wtorek 22.04 o godz. 9.00  kiedy to planowane jest złożenie wieńca na cmentarzu w Stonawie, na grobie żołnierzy 12 Pułku Piechoty  poległych i pomordowanych w czasie najazdu czeskiego w styczniu 1919 roku. W uroczystości wezmą udział członkowie koła miłośników militariów z Cieszyna w historycznych mundurach. W środę motocykliści udadzą się do Wisły na zwiedzanie Zameczku Prezydenckiego, wcześniej natomiast zwiedzą Wzgórze Zamkowe w Cieszynie oraz muzeum motocykli „Rdzawe Diamenty” w Ustroniu.

 

 

 

    Zaproszenie | dodano: 7  kwietnia 2008 |

Światowy Dzień Zdrowia, obchodzony corocznie 7 kwietnia, to niezwykła sposobność zwrócenia uwagi całego świata na problem tak ważny dla zdrowia na świecie. W tym roku przebiegać będzie pod hasłem : „Ochrona zdrowia przed negatywnymi skutkami zmian klimatycznych” .
Zmiany klimatyczne to jedno z największych wyzwań naszych czasów. Zagrażają nie tylko naszemu stylowi życia, lecz także mogą mieć ogromny wpływ na zdrowie i przyczyniać się do cierpienia ludzi na całym świecie. Przemiany zachodzące na ziemi pod wpływem ocieplenia klimatu mogą prowadzić do wzrostu zachorowań na różne schorzenia, zwłaszcza zakaźne. Ryzyko dla zdrowia  jest związane m.in. z silnymi falami upałów i suszy, które mogą negatywnie wpływać na zasoby wodne i żywnościowe; z groźnymi dla zdrowia i życia burzami; z wyższym przygruntowym stężeniem ozonu, który powoduje powstawanie smogu i może zaostrzać objawy chorób dróg oddechowych, np. astmy.


Ze zmianą klimatyczną będzie można walczyć tylko wówczas, gdy ludzkość podejmie wspólne działania. Zachęcając do podejmowania indywidualnych działań wszystkich ludzi możemy doprowadzić do znaczącej redukcji wydzielania gazów cieplarnianych i zainicjowania procesów odwracających te zmiany klimatyczne.


- Pamiętajmy o segregacji odpadów
, starajmy się ich wytwarzać mniej. Plastikowa torebka jednorazowego użycia, która dostajemy w supermarkecie, nie jest niezbędna.
Wyłączajmy światło. Nie tylko w łazience i w piwnicy. Jesteśmy przecież otoczeni różnokolorowymi diodami komputera, telewizora, radia włączonymi bez przerwy. Prawie 45% energii, którą zużywają te aparaty, pobierane jest w czasie, gdy ich nie używamy, bo pozostają one w stanie "czuwania".
-   Ładowarki do telefonów komórkowych umieszczone na stałe w gniazdkach elektrycznych pochłaniają 95% przepływającej przez nie energii, gdy niczego nie ładują.
-   Nasze mieszkania są często przegrzane.  A wystarczy obniżyć temperaturę o 1°C, żeby zaoszczędzić nawet 7% energii grzewczej.

 

 

    Zaproszenie | dodano: 4  kwietnia 2008 |

Zaproszenia na spotkanie

     Wójt Gminy Zebrzydowice, Andrzej Kondziołka, zaprasza osoby zainteresowane budowaniem partnerstwa trzech sektorów (publicznego, prywatnego i pozarządowego) na szkolenie pn. "Zasady budowania Partnerstwa w formie Lokalnej Grupy Działania oraz metodologia Opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju". Spotkanie to jest kontynuacją działań podjętych przez gminy Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Skoczów, Strumień i Zebrzydowice, zmierzających do utworzenia na terenie powiatu cieszyńskiego Lokalnej Grupy Działania, w celu pozyskania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

     Szkolenie odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2008 r. o godzinie 16.00, w Kinie "Podhale" Skoczów ul. Mickiewicza 3. Z uwagi na ograniczaną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie przybycia najpóźniej do 10 kwietnia br. do godziny 1500, drogą telefoniczną pod numerem 032 / 47 55 147, bądź mailową na adres s.skowron@zebrzydowice.pl

  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

 

 

    Ogłoszenie | dodano: 3  kwietnia 2008 |

Zebrzydowice, dnia 03.04.2008 r.

IR- przetarg 02/2008

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100 fax /0-32/ 4693-266 ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14.000 EURO.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania p.n. "Stworzenie ośrodka sportów wodnych wokół stawu Młyńszczok w Zebrzydowicach i zagospodarowanie terenu przy Zamku w Kończycach Małych na potrzeby turystyki weekendowej - I etap realizacji"
Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 . Projekt kluczowy p.n. "Rozwój infrastruktury turystycznej SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO" Priorytet : III Turystyka.

 

czytaj więcej >>>

 

    Ogłoszenie  | dodano: 31 marca 2008 |

Ogłoszenie
o przetargu na wydzierżawienie nieruchomości będącej własnością Gminy Zebrzydowice na cele rolne .

Wójt Gminy Zebrzydowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości rolnej położonej w Kończycach Małych, przy ulicy Miodowej.
 

 

czytaj więcej >>>

 

    Ogłoszenie  | dodano: 31 marca 2008 |

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 5 i art. 11-18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Zebrzydowice Nr XIV/154/08 z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie programu współpracy na rok 2008 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wójt Gminy Zebrzydowice
ogłasza otwarty konkurs ofert
na następujące zadania:

1. Organizację na obiektach sportowych gminy Zebrzydowice imprez, zawodów i rozgrywek sportowych z udziałem mieszkańców.

2. Integrację poprzez sport dzieci i młodzieży, w tym z rodzin patologicznych i  zagrożonych patologią.  

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.zebrzydowice.pl, www.BIP.zebrzydowice.pl oraz w referacie organizacyjnym Urzędu Gminy pokój nr 13AB, tel. 032 4755 101 w. 113, 127 w godz. od 7.30 do 15.30.

  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA
 załączniki:

Pobierz szczegółowy arkusz zadań  realizowany w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie [Pobierz]

 

 

    Nowe WzP | dodano: 1  kwietnia 2008 |

W piątek 28 marca 2008 ukazał się najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki. Wewnątrz numeru wiele ciekawych informacji m.in. otwarcie zebrzydowickiego Świstaka, Historyczny awans Gimnazjalistów z Zebrzydowic, historia przedszkola w Kończycach Małych, wiele wiadomości sportowych oraz kulturalnych.
Najnowsze wydanie zawsze pobrać można ze strony Wiadomości znad Piotrówki www.wzp.zebrzydowice.pl  Tam również znajdują się numery archiwalne. Zapraszamy do lektury.
 

 

 

    Ogłoszenie | dodano: 27 marca 2008 |

Zebrzydowice, dnia 27.03.2008 r.

IR- postępowanie o zamówienie 01/2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100 fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 14.000 EURO na realizację zadania p.n.
"Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego układu komunikacyjnego w Centrum Zebrzydowic".

Wspólny słownik zamówień / CPV / : 45.25.21.00-9 uzup. E019-9

Termin związania z ofertą - 30 dni kalendarzowych.
Termin wykonania opracowania - do dnia 30.06.2008 r. wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej - www.zebrzydowice.pl lub można ją odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 40.

Informacji o przedmiocie zamówienia udziela referat Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych - mgr inż. Ewa Suchecka i Wiesława Zniszczoł tel. 032 / 4755107 lub 4755106

Termin składania ofert - do dnia 04.04.2008 r. do godz. 9:45 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 40.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.04.2008 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - pokój nr 38.

 

WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

 

otwórz w nowym oknie>>>

 

    Informacja | dodano: 17 marca 2008 |

INFORMACJA WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

Informuję, że dnia 10.03.2008 roku Wojewoda Śląski stwierdził nieważność uchwały Nr XIV/125/08 rady Gminy Zebrzydowice z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W związku z powyższym unieważniony zostaje, ogłoszony dnia 01.02.2008 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0151-V/5/10/08, konkurs na realizację zadań w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Informuję jednocześnie, ze nowy konkurs zostanie ogłoszony po podjęciu nowej uchwały Rady Gminy w sprawie powyższego programu.

  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

 

 

    Ogłoszenie | dodano: 7 marca 2008 |

Regulamin udzielania dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania azbestu ze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin określa zasady przyznawania osobom fizycznym dofinansowania na realizację przedsięwzięć polegających na pokryciu części kosztów związanych z wymianą lub likwidacją pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych znajdujących się na terenie Gminy Zebrzydowice.
2. Wysokość środków przeznaczona na udzielenie dotacji określona będzie każdorazowo w planie wydatków GFOŚiGW na dany rok budżetowy oraz uzyskanego dofinansowania przez WFOŚiGW na ten cel.
3. Zatwierdzony regulamin obowiązuje od dnia podjęcia uchwały oraz w następnych latach, do czasu jego zmiany przez Wójta Gminy Zebrzydowice.
4. O jednorazowe dofinansowanie ubiegać się może osoba fizyczna, która posiada tytuł prawny do obiektu budowlanego zlokalizowanego na terenie Gminy Zebrzydowice (np. budynek mieszkalny, gospodarczy, garaż itp.) i poniosła koszty związane z usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem elementów i materiałów zawierających azbest. Dofinansowanie nie dotyczy nieruchomości w części wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej.
5. O dofinansowanie, o którym mowa w pkt 4, może ubiegać się również wspólnota mieszkaniowa w całości lub części, w której właścicielami są osoby fizyczne.
 

 

czytaj więcej >>>

 

    Ogłoszenie  | dodano: 26 luty 2008 |

Zebrzydowice, dnia 21.02. 2008 r.

PR 72243/R/kor/3/08

O g ł o s z e n i e

Wójt Gminy Zebrzydowice podaje do publicznej wiadomości , że Zarządzeniem Nr 0151-V/8/15/08 z dnia 19 luty 2008 r. , ogłoszony został wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zebrzydowice przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne .
Wykaz obejmuje :

 1. Nieruchomość położoną w Kończycach Małych, przy ulicy Wiejskiej, w obrębie Kończyce Małe , oznaczoną geodezyjnie jako działka o numerze ewidencyjnym : 298dz o łącznej powierzchni 5151 m2 , opisaną w KW Nr 17.440 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

 2. Nieruchomość położoną w Kończycach Małych , przy ulicy Miodowej, w obrębie Kończyce Małe, oznaczoną geodezyjnie jako działki o numerze ewidencyjnym: 141/1dz, 143/1dz, 143/2dz, 143/3dz, 143/5dz, 143/4 o łącznej powierzchni 17971 m2, opisaną w KW Nr 17.440 Sądu Rejonowego w Cieszynie .

 3. Nieruchomość położoną w Kończycach Małych , przy ulicy Wiejskiej , w obrębie Kończyce Małe, oznaczoną geodezyjnie jako działki o numerze ewidencyjnym : 68/2, 68/4,69/1,1682/1, 7pb o łącznej powierzchni 5180 m2 ,opisaną w KW Nr 3601 Sądu Rejonowego w Cieszynie .

 4. Nieruchomość położoną w Marklowicach Górnych , przy ulicy Mickiewicza, w obrębie Marklowice Górne , oznaczoną geodezyjnie jako działki o numerze ewidencyjnym: 89/23, 89/60, 89/61, 89/62 o łącznej powierzchni 51345 m2 , opisaną w KW Nr 70.035 Sądu Rejonowego w Cieszynie .

 5. Nieruchomość położoną w Zebrzydowicach , przy ulicy Dworcowej , w obrębie Zebrzydowice Dolne , oznaczoną geodezyjnie jako działka o numerze ewidencyjnym : nr 1337/21 o łącznej powierzchni 22760 m2 , opisaną w KW Nr 70.172 Sądu Rejonowego w Cieszynie .

 

czytaj więcej >>>

    Informacja | dodano: 25 marca 2008 |

ZAWIADOMIENIE

W dniu 27 marca 2008 r.
o godzinie 1530 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy
odbędzie się XVI sesja Rady Gminy Zebrzydowice.

Tematem posiedzenia jest:

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmiany budżetu na 2008 rok,

  • przejęcia zadania z zakresu właściwości Województwa Śląskiego na podstawie porozumienia,

  • zawarcia porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Cieszynie,

  • przyjęcia "Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Zebrzydowice",

  • przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice",

  • przystąpienia do sporządzenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice",

  • programu współpracy na rok 2008 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 2. Interpelacje i zapytania radnych.

 3. Wolne wnioski i informacje.

  Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice
  Kazimierz Grygierek


  Zapraszamy do udziału w Posiedzeniu!

 

 
 

    Zawiadomienie  | dodano: 25 luty 2008 |

ZAWIADOMIENIE

W dniu 28 lutego 2008 r.
o godzinie 1530 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy
odbędzie się XV sesja Rady Gminy Zebrzydowice.

Tematem posiedzenia jest:

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

  • zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

  • zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

  • przejęcia przez Gminę Zebrzydowice zadłużenia z tytułu pożyczki nr 17/2007/91/GW/zw/P z dnia 14.02.2007r. udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Pani Sylwii Gremlik - Ochodek,

  • zmiany budżetu na 2008 rok,

  • wyposażenia w majątek Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach,

  • utworzenia Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania,

  • udzielenia pomocy finansowej Gminie Skoczów,

  • nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice - w drodze zamiany - gruntów pod przedłużenie ul. Małej w Kaczycach,

  • nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice odcinka drogi - ul. Zakątek Leśny w Kaczycach,

  • nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice drogi - odcinka ul. Stawowej w Zebrzydowicach,

  • nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice drogi - odcinka ul. Stromej w Zebrzydowicach,

  • nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice drogi - ul. Tuwima bocznej w Kaczycach,

  • nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice drogi - ul. Świtezianki bocznej w Kończycach Małych,

  • nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice gruntu pod drogi gminne - skrzyżowanie ul. Dębowej z ul. Dębową boczną w Marklowicach Górnych,

  • nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice gruntów niezbędnych Gminie, w związku z przebudową mostu na cieku Pielgrzymówce, w ciągu drogi gminnej - ul. Chabrowej w Zebrzydowicach,

  • nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice w drodze zakupu ujęcia wody pitnej w Kończycach Małych przy ul. Myśliwskiej.

 2. Interpelacje i zapytania radnych.

 3. Wolne wnioski i informacje.

  Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice
 
Kazimierz Grygierek

Zapraszamy do udziału w Posiedzeniu

 

 

    Podpisano porozumienie  | dodano: 15 luty 2008 |

Uchwałą Nr XIV/129/08  Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 31 stycznia 2008 r. postanowiono zawrzeć porozumienie z Gminą Godów oraz z Gminą Petrovice u Karvine w Republice Czeskiej w celu wspólnego wystąpienia o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w dziedzinie wsparcia 2.2 Wspieranie rozwoju turystyki.
W dniu dzisiejszym tj. 15 lutego 2008, Wójt Gminy wraz ze Starostą Petrovic  Petrem Trojek (Republika Czeska) oraz Wójtem Gminy Godów - Mariuszem Adamczykiem uroczyście podpisali zawarcie porozumienia w celu wspólnego wystąpienia o dofinansowanie z wyżej wspomnianego programu.  


kliknij w obrazek aby powiększyć

 

Życzenia świąteczne

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja

składają:

 Wójt Gminy Zebrzydowice
Andrzej Kondziołka 

Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice
Kazimierz Grygierek

    Ogłoszenie | dodano: 4 luty 2008 |

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 5 i art. 11-18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Zebrzydowice Nr XIV/125/08 z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie programu współpracy na rok 2008 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wójt Gminy
Zebrzydowice
ogłasza otwarty konkurs ofert
na następujące zadania:

1. Organizacja na obiektach sportowych gminy Zebrzydowice imprez, zawodów i rozgrywek sportowych z udziałem mieszkańców.
2. Integracja dzieci i młodzieży o uzdolnieniach sportowych, w tym z rodzin patologicznych o zagrożonych patologią poprzez sport.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.zebrzydowice.pl, www.BIP.zebrzydowice.pl oraz w referacie organizacyjnym Urzędu Gminy pokój nr 13AB, tel. 032 4755 101 w. 113, 127 w godz. od 7.30 do 15.30.

załącznik: Szczegółowy arkusz zadań realizowany w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie [pobierz

  z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta

 

 

    Nowe WzP | dodano: 31 stycznia 2008 |

Dostępny jest już pierwszy w tym roku numer Wiadomości znad Piotrówki (nr 1 (108), styczeń 2008).
Biuletyn Informacyjny Gminy Zebrzydowice ukazuje się od 1992 roku. Najnowsze wydanie poświęcone jest m.in. takim wydarzeniom jak: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Pszczelarski Jubileusz, Przedstawieniu "Pieśń Miłości".
Wiadomości piszą również o sukcesie Kaczoków, sukcesach szkół naszej gminy i Feriach 2008. Wewnątrz tego numeru także wiersze oraz inne artykuły i publikacje. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że numer dostępny jest w wersji elektronicznej [pdf] na stronie internetowej
www.wiadomosciznadpiotrowki.prv.pl Odpowiednie odnośniki znajdują się również na innych gminnych witrynach. Zapraszamy.  

 

 

    Ogłoszenie | dodano: 23 stycznia 2008 |

Zebrzydowice, 14 stycznia 2008r.

PR.72241-10/06/08

OGŁOSZENIE
o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie w drodze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Zebrzydowice. 

Wójt Gminy Zebrzydowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie w drodze sprzedaży nieruchomości położonych w Kaczycach na skrzyżowaniu ul. Jana III Sobieskiego z ul. Harcerską koło pawilonu handlowego, w obrębie Kaczyce Górne, oznaczonych geodezyjnie jako dwie działki nr: 233/58 o pow. 0,1042 ha (R-IIIb) i nr: 233/59 o pow. 0,0835 ha (R-IIIb), będących własnością Gminy Zebrzydowice, a opisanych w księdze wieczystej KW Nr 426 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Cieszynie.

 

więcej >>>

 
    Wiadomości znad Piotrówki - w tym roku to już ostatni numer!


Ukazał się najnowszy numer Biuletynu Informacyjnego Wiadomości znad Piotrówki. W numerze 12/107(2007) wiele bardzo interesujących informacji.
Tradycyjnie już, internauci jako pierwsi mogą zapoznać się z tematami zawartymi w tym wydaniu. Przypominamy iż WzP mają stronę internetową
www.wiadomosciznadpiotrowki.prv.pl  na której oprócz aktualnego, znajdą państwo również archiwalne numery (wszystkie od roku 2004).


Następny numer ukaże się około 25 stycznia 2008 roku. Zapraszamy!

 

 

    Ogłoszenie | dodano: 28 stycznia 2008 |

ZAWIADOMIENIE

W dniu 31 stycznia 2008 r.
o godzinie 1530 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy
odbędzie się XIV sesja Rady Gminy Zebrzydowice.

Tematem posiedzenia jest:

 

1. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach,

programu współpracy na rok 2008 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

  

o zmianie uchwały Nr XXVII/288/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zebrzydowice na lata 2005 - 2010,

  

o zmianie uchwały Nr XIII/117/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagrodzenia nauczycieli określonych w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela,

  

określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego.

 

2. Interpelacje i zapytania radnych.
3. Wolne wnioski i informacje.

Zapraszamy do udziału w Posiedzeniu!

  Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice
  Kazimierz Grygierek

 

 
    Ogłoszenie

Zebrzydowice, dnia 21.12.2007 r.

OSE. - konkurs / 1 / 07

O G Ł O S Z E  N I E

Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na zadanie:  „Dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice:
    a) 4 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13,
    b) 1 ucznia niepełnosprawnego do Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie przy ul. Chopina 37
    c) 1 ucznia niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Cieszynie przy ul. Wojska Polskiego 3”
wybrana została oferta:
 
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koło
w Cieszynie ul. Mickiewicza 13

Cena oferty wyniosła 25.000,- zł brutto.

  z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta

 

 
    Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE
z dnia 29 listopada 2007 r.

     Stosownie do art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz. U. Nr 129 z 2006 r., poz. 902 z późn. zmianami ) w związku z art. 49 Kpa Wójt Gminy Zebrzydowice, działając na podstawie postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku - Białej z dnia 18.07.2007 r. znak SKO - V-428/2850/107/07 zawiadamia, że ustalił w dniu 29 listopada 2007 r. środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej ulicy Rudowskiej w miejscowości Hażlach i Zamarski na długości 2,4 km.
     Doręczenie uważa się za dokonane po upływie terminu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
     Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku - Białej, za pośrednictwem Wójta Gminy Zebrzydowice, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

  z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta

 

 
    Ogłoszenie

Zarządzenie Nr 0151-V/50/92/07
Wójta Gminy Zebrzydowice

z dnia 6 listopada 2007 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Zebrzydowice, przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i ust. 2, art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), Uchwały Nr IV/33/03 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej ze zmianą, oraz Uchwały Nr XXIV/189/2000 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 23 listopada 2000r. w sprawie zbycia zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości oraz lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność Gminy Zebrzydowice

zarządzam, co następuje:

 

więcej >>>

 
    Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 5 i art. 11 - 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Zebrzydowice Nr III/23/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie: programu współpracy na rok 2007 z organizacjami  pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wójt Gminy
Zebrzydowice

ogłasza otwarty konkurs ofert
na następujące zadanie

dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice:
    -    4 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13,
    -    1 ucznia niepełnosprawnego do Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie przy ul. Chopina 37
    -    1 ucznia niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Cieszynie przy ul. Wojska Polskiego 3.

Szczegółowe informacje wraz z arkuszem zadania dostępne są na stronie internetowej www.zebrzydowice.pl, www.bip.zebrzydowice.pl oraz w referacie organizacyjnym

 szczegółowy arkusz zadania pobierz
  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

 

 
    Oświadczenie

Oświadczenie

W związku z doniesieniami prasowymi o podpisaniu listu intencyjnego pomiędzy New Word Resources – właścicielem  czeskich kopalń (OKD a.s.), a Jastrzębską Spółką Węglową s.a. w sprawie możliwej wspólnej eksploatacji polskich złóż węgla w zlikwidowanej kopalni „Morcinek” w Kaczycach, przedstawiciele gmin Zebrzydowice i Hażlach wyrażają swoje głębokie zaniepokojenie z powodu pojawienia się takich planów. Likwidacja przez JSW s.a. Kopalni „Morcinek”, bezmyślne zniszczenie zakładu i jego infrastruktury po raz kolejny, szczególnie w tym kontekście, budzi sprzeciw lokalnych społeczności.
Przyjęta przez samorządy polityka przestrzenna po likwidacji kopalni Morcinek, określona uchwalonych na nowo miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego nie dopuszcza na tym terenie prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na eksploatacji węgla kamiennego.
czytaj dalej >>>
 

 

 
       Lata poprzednie
Archiwum 30 IV 2006 - 31 XII. 2007 [Przejdź
Archiwum 28 IV 2006 - 30.VIII.2006 [
Przejdź]