Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
Gminne Dożynki Zebrzydowice 2015
Gminne Dożynki Zebrzydowice 2015
Gminne Dożynki Zebrzydowice 2015
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
Artykuły: Informacje Ogólne
Urząd Gminy w Zebrzydowicach

Urząd Gminy
Zebrzydowice

Adres:
43-410 Zebrzydowice
ul. Ks. An
toniego Janusza 6

Telefon:

32 47 55 100

Fax:

32 469 32 66

E-mail:

ug@zebrzydowice.pl


Napisz do nas

Godziny otwarcia urzędu:

Poniedziałek7:30 - 15:30
Wtorek7:30 - 15:30
Środa7:30 - 15:30
Czwartek7:30 - 17:00
Piątek7:30 - 14:00


Konta bankowe Urzędu Gminy Zebrzydowice

W związku z wprowadzeniem z dniem 1 stycznia 2013 r. systemu identyfikacji masowych płatności, wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych należy dokonywać na indywidualne numeru rachunku bankowego podane w decyzji podatkowej, wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób prawnych oraz wpłaty z tytułu podatku od środków transportowych należy dokonywać na indywidualne numeru rachunku bankowego podane w zawiadomieniu.

Od lipca 2013 r. także wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na indywidualne numeru rachunku bankowego podane w zawiadomieniu.


BS Jastrzębie Zdrój 64 8470 0001 2001 0030 4283 0001


Wpłaty z tytułu:
 • opłaty skarbowej,
 • opłaty za wydanie decyzji,
 • opłaty od posiadania psów,
 • opłaty za udostępnienie danych z ewidencji ludności,
 • opłaty targowej,
 • opłaty za wypis z planu zagospodarowania przestrzennego,
 • opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • opłaty przyłączeniowej do wodociągu i kanalizacji,
 • wieczystego użytkowania,
 • opłaty za tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości,
 • czynszu.

BS Jastrzębie Zdrój 85 8470 0001 2001 0030 4283 0011


Wpłaty związane z zamówieniami publicznymi:
 • wadia przetargowe,
 • zabezpieczeń należytego wykonania umów.

Szczegółowy wykaz numerów telefonów

Numer kierunkowy: 32

StanowiskoNr telefonuNr wewn.
Centrala4755100100
Centrala4755101101

Sekretariat, Wójt, Zastępca Wójta 4755102102

Sekretarz Gminy4755110110

Skarbnik Gminy 4755105105

Urząd Stanu Cywilnego4755109109

Referat Budżetu i Finansów Gminnych

Skarbnik Gminy 4755105105
Księgowość budżetowa4755112
4755114
112
114
Wymiar podatków:
- podatek od nieruchomości, rolny i leśny osób fizycznych
- opłata za odpady komunalne (deklaracje, ustalenie wysokości)
- opłata targowa
Wymiar i księgowość - opłaty od posiadania psów
Wymiar i księgowość - podatek od nieruchomości, rolny i leśny osób prawnych
4755111111
Księgowość podatkowa - Sołectw: Kończyce Małe, Marklowice Górne, Zebrzydowice Dolne
- podatek od nieruchomości, rolny i leśny osób fizycznych
- opłata za odpady komunalne (stan konta, zaległości)
4755141141
Księgowość podatkowa - Sołectw: Kaczyce, Zebrzydowice Górne
- podatek od nieruchomości, rolny i leśny osób fizycznych
- opłata za odpady komunalne (stan konta, zaległości)
Wymiar i księgowość - podatek od środków transportowych
4755152152

Referat Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych

Kierownik referatu4755106106
Zamówienia publiczne4755107107
Nadzór inwestycyjny 4755147147

Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego

Kierownik referatu4755123123
Rolnictwo, dzierżawy gruntów rolnych, lokale socjalne4755122122
Numeracja porządkowa nieruchomości, umowy najmu lokali użytkowych, decyzje środowiskowe4755142142

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Kadry Urzędu Gminy4755121121
Biuro Obsługi Mieszkańców - Dowody Osobiste i Ewidencja Ludności4755113113
Biuro Obsługi Mieszkańców - Ewidencja Działalności Gospodarczej4755127127

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i Biuro Podawcze4755101101

Biuro Promocji Gminy4755126126

Ochotnicza Straż Pożarna; Kancelaria Tajna; Zarządzanie Kryzysowe4755108108

Oświata4755114144

samodzielne stanowisko - Biuro Rady Gminy; Zdrowie 4755117117

samodzielne stanowisko - Kontrola wewnętrzna; Archiwum4755124124

samodzielne stanowisko - Informatyk 4755150150

Samodzielne stanowisko d/s drogowych 4755131131

Samodzielne stanowisko d/s komunalnych 4755151151

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zasiłki4755118118
Kierownik, księgowość4755119119
Pracownik socjalny (Marklowice Górne, Kaczyce) 4755128128
Pracownik socjalny (Kończyce Małe)4755132132
Pracownik socjalny (Zebrzydowice)4755129129


Przewodniczący Rady Gminy4755137137

Sołtysi Zebrzydowice Górne i Dolne4755115115


 W związku z wejściem w życie ustawy: o języku migowym i innych środkach komunikowania się ( Dz. U 2011 .209.1243), Wójt Gminy informuje, że w wypadku potrzeby komunikowania się przy pomocy języka migowego, podmiot zobowiązany udostępnia usługę pozwalającą na komunikowanie się za pomocą wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika zgodnie z Rozdz 2 niniejszej ustawy.

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia, a Urząd Gminy zapewnia możliwość korzystania z takiego świadczenia na zasadach określonych w w/w ustawie.


Adresy e-mail Gminy

konto pocztowe

opis

alias

UG Zebrzydowice

ug@zebrzydowice.pl UG Zebrzydowice - oficjalny serwis Urzędu Gminy
sg@zebrzydowice.pl UG Zebrzydowice - Sekretarz Gminy
fn@zebrzydowice.pl UG Zebrzydowice - Referat FN (Referat Budżetu i Finansów Gminnych)
ir@zebrzydowice.pl UG Zebrzydowice - referat IR (Referat Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych )
pr@zebrzydowice.pl UG Zebrzydowice - Referat PR (Referat Gospodarki Przestrzennej), Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego)
gd@zebrzydowice.pl UG Zebrzydowice - Samodzielne stanowiska GD (Gospodarka Drogowa)
gk@zebrzydowice.pl UG Zebrzydowice - Samodzielne stanowiska GK (Gospodarka Komunalna)
bpg@zebrzydowice.pl UG Zebrzydowice - Biuro Promocji Gminywzp@zebrzydowice.pl
brg@zebrzydowice.pl UG Zebrzydowice- samodzielne stanowisko Biuro Rady Gminyrada.gminy@zebrzydowice.pl radni@zebrzydowice.pl
admin@zebrzydowice.plUG Zebrzydowice - samodzielne stanowisko Informatyk

Inne

gops@zebrzydowice.plGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach
bibliotekazebrz@wp.pl Gminna Biblioteka w Zebrzydowicach

Oświata

gpp@zebrzydowice.pl Gminne Przedszkole Publiczne w Zebrzydowicach
sp_km@zebrzydowice.plSzkoła Podstawowa w Kończycach Małychsp_konczyce_male@zebrzydowice.pl
sp_mg@zebrzydowice.pl Szkoła Podstawowa w Marklowicach Górnychsp_marklowice_gorne@zebrzydowice.pl
zs_kacz@zebrzydowice.pl Zespół Szkół w Kaczycachzs_Kaczyce@zebrzydowice.pl
zs_zebrz@zebrzydowice.pl Zespół Szkół w Zebrzydowicachzs_zebrzydowice@zebrzydowice.pl

Gminny Ośrodek Kultury

admin@gok.zebrzydowice.plGOK Zebrzydowice - Administrator
gok@gok.zebrzydowice.pl GOK Zebrzydowice

Policja

zebrzydowice@cieszyn.ka.policja.gov.plKomisariat Policji w Zebrzydowicach
Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion