Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
Uroczystości patriotyczne obchodów Święta Niepodległości w Zebrzydowicach
Uroczystości patriotyczne obchodów Święta Niepodległości w Zebrzydowicach
Uroczystości patriotyczne obchodów Święta Niepodległości 2016
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
Dokumenty Podlegające KonsultacjomData dodania: 24.11.2016
Nazwa dokument: Dokumentacja budowlana.
LINK DO DOKUMENTU: [KLIKNIJ ]
Data dodania: 07.11.2016
Nazwa dokument: Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017
LINK DO DOKUMENTU: [KLIKNIJ ]


Nazwa dokument: Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017
LINK DO DOKUMENTU: [KLIKNIJ ]
Data dodania: 24.10.2016
Nazwa dokument: Projekt uchwały w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Zebrzydowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
LINK DO DOKUMENTU: [KLIKNIJ ]
Data dodania: 03.10.2016
Nazwa dokument: Projekt uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
LINK DO DOKUMENTU: [KLIKNIJ ]
Data dodania: 02.06.2016
Nazwa dokument: Dokumentacja budowlana.
LINK DO DOKUMENTU: [KLIKNIJ ]
Data dodania: 17.05.2016
Nazwa dokument: Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
LINK DO DOKUMENTU: [KLIKNIJ ]
Data dodania: 29.04.2016
Nazwa dokument: Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
LINK DO DOKUMENTU: [KLIKNIJ ]
Data dodania: 29.04.2016
Nazwa dokument: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice
LINK DO DOKUMENTU: [KLIKNIJ ]
Data dodania: 04.03.2016
Nazwa dokument: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zebrzydowice.
LINK DO DOKUMENTU: [KLIKNIJ ]
Data dodania: 28.01.2016
Nazwa dokument: Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
LINK DO DOKUMENTU: [KLIKNIJ ]
Data dodania: 1.12.2015
Nazwa dokument: Budowa kanalizacji sanitarnej w Kończycach Małych przy ul. Źródlanej i ul. Jagiellońskiej
LINK DO DOKUMENTU: [KLIKNIJ ]


Nazwa dokument: Budowa kanalizacji sanitarnej w Kończycach Małych przy ul. Bławatkowej
LINK DO DOKUMENTU: [KLIKNIJ ]


Nazwa dokument: Budowa kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowicach przy ul. ks. A. Janusza, ul. Stromej, ul. Jesionowej
LINK DO DOKUMENTU: [KLIKNIJ ]


Nazwa dokument: Budowa kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowicach przy ul. Asnyka i w Marklowicach Górnych przy ul. Mickiewicza
LINK DO DOKUMENTU: [KLIKNIJ ]


Nazwa dokument: Budowa kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowicach przy ul. Nowy Dwór
LINK DO DOKUMENTU: [KLIKNIJ ]


Nazwa dokument: Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaczycach przy ul. Stalmacha, Słonecznej, Ogrodniczej i Kolonii.
LINK DO DOKUMENTU: [KLIKNIJ ]
Data dodania: 10.11.2015
Nazwa dokument: Termomodernizacja budynku przedszkolnego w Kończycach Małych
LINK DO DOKUMENTU: [KLIKNIJ ]


Nazwa dokument: Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół tj. szkoły podstawowej i hali sportowej w Zebrzydowicach przy ul. Kochanowskiego 55
LINK DO DOKUMENTU: [KLIKNIJ ]


Nazwa dokument: Termomodernizacja budynku szkoły w Kończycach Małych
LINK DO DOKUMENTU: [KLIKNIJ ]


Nazwa dokument: Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Marklowicach Górnych
LINK DO DOKUMENTU: [KLIKNIJ ]


Nazwa dokument: Termomodernizacja budynku przedszkolnego w Marklowicach Górnych
LINK DO DOKUMENTU: [KLIKNIJ ]


Nazwa dokument: Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Zebrzydowice.
LINK DO DOKUMENTU: [KLIKNIJ ]
Data dodania: 26.10.2015
Nazwa dokument: Projekt uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.
LINK DO DOKUMENTU: [KLIKNIJ ]
Data dodania: 22.10.2015
Nazwa dokument: Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016
LINK DO DOKUMENTU: [KLIKNIJ ]


Nazwa dokument: Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016
LINK DO DOKUMENTU: [KLIKNIJ ]
Data dodania: 02.10.2015
Nazwa dokument: Strategia rozwoju Gminy Zebrzydowice do 2020 roku
LINK DO DOKUMENTU: [KLIKNIJ ]


Nazwa dokument: Prognoza OOŚ Zebrzydowice.
LINK DO DOKUMENTU: [KLIKNIJ ]
Data dodania: 08.05.2015
Nazwa dokument: Strategia rozwoju Gminy Zebrzydowice do 2020 roku.
LINK DO DOKUMENTU: [KLIKNIJ ]
Data dodania: 30.01.2015
Nazwa dokument: Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
LINK DO DOKUMENTU: [KLIKNIJ ]
Data dodania: 30.10.2014
Nazwa dokument: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zebrzydowice na lata 2015-2017.
LINK DO DOKUMENTU: [KLIKNIJ ]
Data dodania: 08.10.2014
Nazwa dokument: Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015
LINK DO DOKUMENTU: [KLIKNIJ ]


Nazwa dokument: Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015
LINK DO DOKUMENTU: [KLIKNIJ ]
Data dodania: 07.10.2014
Nazwa dokument: Projekt uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
LINK DO DOKUMENTU: [KLIKNIJ ]
Data dodania: 09.06.2014
Nazwa dokument: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice
LINK DO DOKUMENTU: [KLIKNIJ ]
Data dodania: 31.01.2014
Nazwa dokument: Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
LINK DO DOKUMENTU: [KLIKNIJ ]
Data dodania: 16.10.2013
Nazwa dokument: Projekt uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.
LINK DO DOKUMENTU: [KLIKNIJ ]


Nazwa dokument: Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014
LINK DO DOKUMENTU: [KLIKNIJ ]


Nazwa dokument: Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014
LINK DO DOKUMENTU: [KLIKNIJ ]
Data dodania: 12.06.2013
Nazwa dokument: Projekt uchwały w sprawie regulaminu trybu realizacji i kryteriów oceny wniosków w ramach inicjatywy lokalnej
LINK DO DOKUMENTU: [KLIKNIJ ]
Data dodania: 18.04.2013
Nazwa dokument: Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/210/12 z dnia 29 listopada 2012 roku dot. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku pu blicznego i o wolontariacie na rok 2013
LINK DO DOKUMENTU: [KLIKNIJ ]
Data dodania: 01.02.2013
Nazwa dokument: Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
LINK DO DOKUMENTU: [KLIKNIJ ]
Data dodania: 27.12.2012
Nazwa dokument: Projekt uchwaly w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Zebrzydowice na lata 2013-2017.
LINK DO DOKUMENTU: [KLIKNIJ ]
Data dodania: 08.11.2012
Nazwa dokument: Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
LINK DO DOKUMENTU: [KLIKNIJ ]


Nazwa dokument: Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013
LINK DO DOKUMENTU: [KLIKNIJ ]
Data dodania: 31.10.2012
Nazwa dokument: Projekt uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.
LINK DO DOKUMENTU: [KLIKNIJ ]
Data dodania: 02.10.2012
Nazwa dokument: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice.
LINK DO DOKUMENTU: [KLIKNIJ ]
Data dodania: 30.07.2012
Nazwa dokument: Projekt uchwały w sprawie skierowania do wdrożenia Programu Aktywności Lokalnej na lata 2012- 2013 realizowanego w ramach projektu "Pomagając innym pomagamy sobie".
LINK DO DOKUMENTU: [KLIKNIJ ]
Data dodania: 30.07.2012
Nazwa dokument: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zebrzydowice na lata 2012-2014.
LINK DO DOKUMENTU: [KLIKNIJ ]
Data dodania: 01.02.2012
Nazwa dokument: PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY ZEBRZYDOWICE W 2012 ROKU.
LINK DO DOKUMENTU: [KLIKNIJ ]
Data dodania: 31.10.2011
Nazwa dokument: Projekt uchwały w sprawie: programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.
LINK DO DOKUMENTU: [KLIKNIJ ]
Data dodania: 17.02.2011
Nazwa dokument: Projekt uchwały w sprawie: wykazu kąpielisk na terenie gminy Zebrzydowice w 2011 roku
LINK DO DOKUMENTU: [KLIKNIJ ]
Data dodania: 19.01.2011
Nazwa dokument: Projekt uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011
LINK DO DOKUMENTU: [KLIKNIJ ]
Data dodania: 01.12.2010
Nazwa dokument: Projekt uchwały w sprawie: Ujęcia w wykazie kąpielisk na rok 2011 Kąpieliska na stawie Młyńszczok
LINK DO DOKUMENTU: [KLIKNIJ ]
Data dodania: 21.10.2010
Nazwa dokument: Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011
LINK DO DOKUMENTU: [KLIKNIJ ]

Nazwa dokument: Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011
LINK DO DOKUMENTU: [KLIKNIJ ]
Data dodania: 15.10.2010
Nazwa dokument: Projekt uchwały w sprawie: określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Zebrzydowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
LINK DO DOKUMENTU: [KLIKNIJ ]
Data dodania: 13.10.2010
Nazwa dokument: Projekt uchwały w sprawie: programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011
LINK DO DOKUMENTU: [KLIKNIJ ]
Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion