Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka


Wizyta w Veľké Rovné
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
Projekt "Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności."

Informacje o projekcie, który będzie realizowany od 01 stycznia 2011 r. w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zebrzydowicach - współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

I. Informacje ogólne:

  1. Tytuł projektu: "Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności."
  2. Okres realizacji: 01.01.2011 r. do 31.12.2012 r.
  3. Numer i nazwa Priorytetu: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
  4. Numer i nazwa Działania: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
  5. Numer i nazwa Poddziałania: 9.1.1 " Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej".
  6. Nr konkursu: 1/POKL/9.1.1/2010

II. Charakterystyka projektu:

1. Cel projektu:
Projekt realizowany będzie na terenie Gminy Zebrzydowice, którą obecnie zamieszkuje 578 dzieci w wieku 3-6 lat. Z grupy tej edukacją przedszkolną objętych jest 354 dzieci.
Chcąc zapewnić równe szanse dziewczętom jak i chłopcom projekt zakłada objęcie dzieci uczęszczających do przedszkola działaniami zaplanowanymi w projekcie, zakładając zastosowanie zróżnicowanych metod, które będą odpowiedzią na indywidualne potrzeby i stworzą im w równym stopniu możliwość zdobywania wiedzy, kształtowania umiejętności i postaw, rozwijania zdolności, dostosowanych do ich potrzeb.

Cele szczegółowe to:

  • wykształcenie u dzieci odpowiednich umiejętności manualnych, ruchowych i językowych wymaganych na poziomie edukacji przedszkolnej,
  • wyposażenie dzieci w dodatkową wiedzę i umiejętności z zakresu języka angielskiego, muzyki, plastyki, teatru,
  • wykształtowanie u dzieci umiejętności rozwijania własnych uzdolnień, umiejętności współdziałania w grupie, dobrej organizacji własnej pracy, poczucia własnej wartości,
  • zmniejszenie odsetka dzieci, które mają wady postawy.

2. Działania podejmowane w ramach projektu:

Zadanie 1. Zajęcia plastyczno - teatralne: dzieci będą brały udział w warsztatach ceramicznych, organizowane będą przedszkolne spektakle teatralne, konkursy plastyczne. Dodatkowo przewidziane są również wyjazdy do teatru Banialuka w Bielsku - Białej. Elementem dodatkowym jest cykl zajęć pod tytułem: " Razem z mamą" , "Razem z tatą", " Razem z mamą i tatą". Polegać będą one na wspólnym podejmowaniu aktywności przez dzieci i ich rodziców: wspólna nauka, wspólna praca, konkursy, występy. Głównym założeniem tego cyklu jest zwrócenie uwagi rodzicom jak ważne i konieczne pod kątem prawidłowego rozwoju dziecka jest uczestnictwo w życiu przedszkolnym syna lub córki.
  Wymiar zajęć: 2 razy w tygodniu po 30 min.
Zadanie 2. Zajęcia muzyczno - regionalne: przedszkolaki zdobędą wiedzę o tradycjach, poznają kulturę regionu ( tańce, piosenki). W ramach zajęć planowane są wycieczki do Izby Regionalnej w Kończycach Małych i do Skansenu w Pszczynie.
  Wymiar zajęć: 1 raz w tygodniu po 30 min.
Zadanie 3. Zajęcia korygujące wady postawy - gimnastyka korekcyjna: prowadzona w związku z występowaniem u dzieci licznych wad postawy. Rekrutacja dzieci do tego rodzaju zajęć prowadzona będzie w oparciu o analizę wyników badań wstępnych przeprowadzonych przez specjalistę u wszystkich dzieci przedszkolnych przed rozpoczęciem zajęć.
Realizowany cykl zajęć p/t " Razem z ..." pozwoli pokazać rodzicom, w jaki sposób mogą w domu ćwiczyć ze swoimi dziećmi, co jest niezmiernie istotne dla poprawy stanu dziecka.
  Wymiar zajęć: 2 razy w tygodniu po 30 min.
Zadanie 4. Zajęcia z j. angielskiego: pedagogika rozwojowa dziecka pokazuje, że podjęcie nauki języków obcych w tak wczesnym wieku zapewnia lepsze i trwalsze skutki, i przygotowuje trwale podstawy do dalszej edukacji w tym zakresie. Język angielski został wybrany ponieważ we współczesnym świecie jest uniwersalnym i globalnym instrumentem porozumiewania się ludzi w różnych sferach życia i na różnych szczeblach komunikacji.
  Wymiar zajęć: 2 razy w tygodniu po 30 min. ( dzieci w wieku od 4 do 6 lat)
    2 razy w tygodniu po 15 min. ( dzieci w wieku 3 lat)

3. Grupy docelowe:

Założeniem projektu jest objęcie różnymi działaniami wszystkich dzieci z uwzględnieniem potrzeb wynikających z programów edukacyjnych dla poszczególnych grup wiekowych, szczególnych potrzeb rozwoju fizycznego.
W przypadku zajęć plastyczno - teatralnych oraz muzyczno - regionalnych projekt skierowany jest do dzieci w wieku 3 - 5 lat. Wynika to z faktu, iż te grupy wiekowe nie są objęte na etapie edukacji przedszkolnej konkretnymi tematycznie ukierunkowanymi zajęciami edukacyjnymi, nie mają obowiązku zrealizowania określonej normy programowej ( w odróżnieniu od sześciolatków).
zajęciach z j. angielskiego uczestniczyć będą wszystkie dzieci w wieku od 3-6 lat.
W przypadku zajęć korygujących wady postawy uczestniczyć będą dzieci wskazane przez specjalistę.

III Finanse projektu:

1.Całkowita wartość projektu: 519 084,00 zł
w tym:
  -   środki finansowe przeznaczone na wydłużenie godzin pracy przedszkoli, promocję projektu oraz koszty zarządzania projektem: 225 344,00 zł
   
-  2011 r.       115 358,00 zł
-  2012 r.       109 986,00 zł
 
  -   środki finansowe przeznaczone na realizację zadań objętych projektem: 293 740,00 zł
 
Zadanie 1 - Zajęcia plastyczno - teatralne.
Planowany zakup pomocy dydaktycznych (zestawy plastyczne, zestawy teatralne), materiałów do warsztatów ceramicznych, biletów wstępu do teatru, koszt wynajmu autokaru, wynagrodzenie nauczycieli.
   
-  2011 r.       58 228,00 zł
-  2012 r.       57 652,00 zł
 
 
Zadanie 2 - Zajęcia muzyczno - regionalne.
Planowany zakup pomocy dydaktycznych (instrumenty muzyczne, płyty CD z piosenkami), sprzętu audio, biletów wstępu do Izby Regionalnej i Skansenu, koszt wynajmu autokaru, wynagrodzenie osób prowadzących.
   
-  2011 r.       22 440,00 zł
-  2012 r.       18 820,00 zł
 
 
Zadanie 3 - Zajęcia korygujące wady podstawy.
Planowany koszt: przeprowadzenie badań wśród wszystkich dzieci w celu ich zdiagnozowania, zakup pomocy do prowadzenia gimnastyki np. płotki, laski, piłki, języki materace gimnastyczne, wynagrodzenie osób prowadzących.
   
-  2011 r.       29 140,00 zł
-  2012 r.       16 400,00 zł
 
 
Zadanie 4 - Zajęcia z j. angielskiego.
Planowany koszt: zakup pomocy dydaktycznych np. angielskie puzzle, puzzle fotograficzne, rzeczowniki angielskie oraz wynagrodzenie nauczycieli.
   
-  2011 r.       45 530,00 zł
-  2012 r.       45 530,00 zł
 
Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion