Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
Gminne Dożynki Zebrzydowice 2015
Gminne Dożynki Zebrzydowice 2015
Gminne Dożynki Zebrzydowice 2015
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
Przetarg na zbycie budynku byłej przychodni zdrowia zlikwidowanej KWK "Morcinek"
Ogłoszenia Wójta Gminy

Zebrzydowice, 3 lipca 2009 r.

PR.72241-1/09

OGŁOSZENIE
o przetargu na zbycie nieruchomości.

Wójt Gminy Zebrzydowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie w drodze sprzedaży nieruchomości położonej w Kaczycach przy ul. G. Morcinka 17, w jednostce ewidencyjnej: 240312_2-Zebrzydowice, w obrębie: 0006-Otrębów, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr: 120/4 o pow. 0,21.81 ha, rodzaj użytku: "Ba", zabudowanej trzykondygnacyjnym budynkiem byłej przychodni zdrowia, będącej własnością Gminy Zebrzydowice, a opisanej w księdze wieczystej KW Nr 70891 Sądu Rejonowego w Cieszynie:

  • Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXII/233/04 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 sierpnia 2004r. ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Śląskiego Nr 99, poz. 2818 z dnia 20 października 2004r. oraz obwieszczeniem Wojewody Śląskiego z dnia 8 lutego 2005r. o sprostowaniu błędu, ogłoszonym w Dz. Urz. Województwa Śląskiego Nr 17, poz. 439 z dnia 10 lutego 2005r. - położona jest w terenach o funkcji wiodącej: "tereny wytwórczo - komercyjne" symbol planu D75PC, w obszarze górniczym "Kaczyce" (wydobywanie metanu). Dostępne uzbrojenie: - w,k,e,t.
    Nieruchomość zabudowana jest trzykondygnacyjnym budynkiem byłej przychodni zdrowia zlikwidowanej KWK "Morcinek" o pow. zabudowy: 761,0 m2, pow. użytkowej: 1890,5 m2 oraz kubaturze: 11505,0 m3,, całkowicie podpiwniczonym (podpiwniczenie stanowi schron przeciwatomowy).
  • Cena Wywoławcza nieruchomości: 282.000,00 zł brutto (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) - podatek VAT nienależny (budynek ma ponad 25 lat).
  • Wadium: 28.000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100).
  • Objęta przetargiem nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.
  • Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 14 sierpnia (piątek) 2009r. o godz. 1300 , w Sali sesyjnej Urzędu Gminy Zebrzydowice.
  • Wadium należy wpłacać w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Zebrzydowice, w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój nr konta: 85 8470 0001 2001 0030 4283 0011, w terminie do dnia 11 sierpnia (wtorek) 2009r.; decyduje data wpływu na konto Urzędu Gminy Zebrzydowice. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
  • W przypadku, kiedy osoba wyznaczona jako nabywca nieruchomości, nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie celem zawarcia umowy notarialnej - traci prawo do nabycia nieruchomości, a wpłacone przez nią wadium nie podlega zwrotowi.
  • Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy Zebrzydowice, tel. (032) 47 55 123.

 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA
Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion