Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka


Wizyta w Veľké Rovné
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
Przetarg IR.271.22.2013 (Budowa parkingu w centrum Zebrzydowic przy ul. Ks. A. Janusza 6)
Odpowiedzi na pytania

Zebrzydowice, dnia  16.10.2013 r.

IR.271.22.2013

Dotyczy:przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budowa parkingu w centrum Zebrzydowic przy ul. Ks. A. Janusza 6”

     W związku z zapytaniami,  które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.
Czy w związku z wykonywaniem prac na elewacji Zamawiający przewiduje również wymianę lamp zewnętrznych. Jeżeli tak, to prosimy o podanie ilości, typu i uwzględnienie powyższego w przedmiarze robót.
Odp.  Tak. Lampy należy wycenić wg poniższego przedmiaru.

Lp.Nr spec. techn.OpisJedn. obm.IlośćCena jedn.Wartość
1S.T.Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie - obcięcie na równo z elewają i zaślepienieszt.5  
2S.T.Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgnikukpl.5  
3S.T.Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawę należy dostosować do istniejącej/ wymienionej/ pod względem mocy oraz wyglądu zewnętrznegoszt.5  
4S.T.Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowem5*1 = 5,000  
5S.T.Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcaneszt.5  

Pytanie 2.
W przedmiarze robót nie uwzględniono rozbiórki, wywozu oraz kosztów składowania podbudowy pod istniejącymi nawierzchniami. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
Odp. Uzupełniono w załączonym poniżej przedmiarze.

Pytanie 3.
W przedmiarze robót nie uwzględniono wycinki drzew, krzewów , zieleni itp niezbędnych do wykonania zadania. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
Odp. Uzupełniono w załączonym poniżej przedmiarze.

Pytanie 4.
Poz. 30 przedmiaru robót – warstwa górna kruszywa wynosi 8 cm, zaś projekt mówi o 10 cm. Prosimy o wyjaśnienie.
Odp. Uzupełniono w załączonym poniżej przedmiarze.

Pytanie 5.
Brak w przedmiarze robót związanych z przestawieniem lamp ulicznych oświetlenia parkingu. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
Odp. Nie ma potrzeby przestawiania lamp ulicznych.

Pytanie 6.
Czy należy w kosztorysie ująć koszty składowania materiałów z rozbiórki w tym gruzu itp.?
Odp. Uzupełniono w załączonym poniżej przedmiarze.

Pytanie 7.
W dziale 7 nie ujęto pozycji dotyczącej ustawienia rusztowania. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
Odp. Uzupełniono w załączonym poniżej przedmiarze.

Pytanie 8.
W przedmiarze robót nie ujęto demontażu elementów stalowych pod schodami. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
Odp. Uzupełniono w załączonym poniżej przedmiarze.

Pytanie 9.
W przedmiarze robót nie ujęto demontażu donic betonowych przed schodami. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
Odp. Uzupełniono w załączonym poniżej przedmiarze.

Pytanie 10.
Czy w zakresie robót należy również ująć demontaż i ponowny montaż tablic informacyjnych zlokalizowanych przy demontowanych masztach?
Odp. Uzupełniono w załączonym poniżej przedmiarze.

Pytanie 11.
Brak w przedmiarze robót demontażu daszku nad wejściem do budynku. Czy powyższe ująć w kosztorysie?
Odp. Uzupełniono w załączonym poniżej przedmiarze.

Pytanie 12.
Z dokumentacji wynika że w miejscu istniejących drzwi zostanie zamontowane okno. Górna krawędź istniejących drzwi znajduje się poniżej krawędzi istniejących sąsiadujących okien. Czy zamawiający przewiduje uzyskanie jednej linii zabudowy stolarki? Jeżeli tak to trzeba przewidzieć demontaż istniejącego nadproża, skucie muru, montaż nowego nadproża oraz zwiększenia ilości robót elewacyjnych.
Odp. Uzupełniono w załączonym poniżej przedmiarze.

Pytanie 13.
Zamawiający w SIWZ w pkt. 5 c pisze, by każdy Wykonawca spełnił warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej – posiadał zabezpieczone środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 150000 zł. W pkt 6 d Zamawiający pisze, że do oferty przetargowej należy dołączyć opinię bankową potwierdzającą wysokość posiadanych środków budżetowych lub zdolność kredytową.
Czy zamawiający dopuści dokument z Banku – zaświadczenie wystawione w ciągu ostatnich 3 m-cy przed datą złożenia ofert w którym to pisze, że Wykonawca posiada zabezpieczone środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 150000 zł.
Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę.


 
Lp.Nr spec. techn.OpisJedn. obm.IlośćCena jedn.Wartość
1Roboty rozbiórkowe CPV 45110000-1 
1 d.1S.T.Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cmm2442  
2 d.1S.T.Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 kmm366,3  
3 d.1S.T.Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4m366,3  
4 d.1S.T.Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)szt.10  
5 d.1S.T.Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)szt.10  
6 d.1S.T.Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszyciaha0,03  
Razem dział: Roboty rozbiórkowe CPV 45110000-1 
2Podbudowa parkingu i dróg dojazdowych CPV 45233300-2
7 d.3S.T.Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2m2877  
Razem dział: Podbudowa parkingu i dróg dojazdowych CPV 45233300-2 
3Rozbiórka schodów wejściowych CPV 45111100-9 
8 d.4S.T.Rusztowania podwieszone na wieszakach stalowych - wysokość montażu do 16 mm2277,5  
9 d.4S.T.Demontaż tarcz oporowych i ściągów stalowych- elementy stalowe pod schodamit1,2  
10 d.4S.T.Demontaż obiektów drewnianych stałych - pow. 1-3 m2, obiekt prosty, drewno dobrze zachowane - demontaż tablic informacyjnychszt.2  
11 d.4S.T.Aluminiowe daszki nad drzwiami - demontaz daszku aluminiowo - poliwęglanowegom23  
12 d.4S.T.Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Krotność = 2m2,25  
13 d.4S.T.Montaż ościeżnic stalowychszt.2  
14 d.4S.T.Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi do 5 m2m21,575  
15 d.4S.T.Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )m21,575  
16 d.4S.T.Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka "ATLAS STOPTER" lub równoważna; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 2,0 mm na ścianachm21,575  
17 d.4S.T.Akrylowe tynki dekoracyjne typu "ATLAS" lub równoważne nakładane ręczne - faktura nakrapiana z ATLASU CERMIT N-200 lub R-200 lub równoważne, o gotowej konsystencji odpornej na wpływy atm., gr. 2,0 mmm21,575  
18 d.4S.T.Budowle betonowe i żelbetowe o obj. do 1.0 m3 - elementy żelbetowe demontaz donicm3 miesz.0,3  
Razem dział: Rozbiórka schodów wejściowych CPV 45111100-9 

 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA
Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion