Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
Gminne Dożynki Zebrzydowice 2015
Gminne Dożynki Zebrzydowice 2015
Gminne Dożynki Zebrzydowice 2015
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
Przetarg IR.271.1.2014 (Zaparkuj w zielonym - urządzenie terenów zielonych ...)
Odpowiedzi na pytania

Zebrzydowice, dnia  11.02.2014 r.

IR.271.1.2014

Dotyczy:przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. "Zaparkuj w zielonym - urządzenie terenów zielonych przy parkingu przed Urzędem Gminy w Zebrzydowicach przy ul. Ks. A. Janusza 6"

     W związku z zapytaniami,  które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.
Proszę o weryfikację podanego w załączniku "Lista roślin wraz ze specyfikacją zakupową" pojemnika oraz wielkości sadzonki dla gatunku Ginkgo biloba / podana wielkość pojemnika odpowiada sadzonkom bylin, a wielkość krzewom natomiast w/w drzewo jest nasadzeniem soliterowym /.

Odp. Należy przyjąć pojemnik C 5 ,  wysokość sadzonki od 80 do 100 cm.

Pytanie 2.
Ze względu na rozbieżności w dokumentacji proszę o wyjaśnienie jaki jest wymagany czas pielęgnacji zieleni. Zamawiający w rozdz. 3 pkt 3 SIWZ wskazuje, iż pielęgnacja nasadzonej zieleni odbywać się ma w okresie od 01.07.2014 r - 30.11.2014 r, natomiast w przedmiarze robót w poz. 35 i 45 jest zapis "Pielęgnacja zieleni - 1 rok od odbioru robót/ data spisania"

Odp. Informujemy, że pielęgnacja nasadzonej zieleni ma się odbywać do dnia  30.11.2014 r.
W poz. 35 i 45 przedmiaru należy zmienić termin do dnia 30.11.2014 r.

Pytanie 3.
W przypadku gdy wymagany okres pielęgnacji zieleni będzie krótszy od wymaganego okresu udzielenia gwarancji prosimy o wprowadzenie zapisów do umowy, iż Zamawiający utraci gwarancję w przypadku nie przestrzegania przekazanych przez Wykonawcę wytycznych odnośnie pielęgnacji zieleni.

Odp. Informujemy, że zapis "Zamawiający utraci gwarancję w przypadku nie przestrzegania przekazanych przez Wykonawcę wytycznych odnośnie pielęgnacji zieleni" zostanie ujęty w § 16 pkt 11 umowy.

Pytanie 4.
W związku z rozbieżnymi zapisami pomiędzy rozdz. 3 pkt 5 SIWZ a § 16 pkt 1 wzoru umowy, proszę o wyjaśnienie na jaki okres Wykonawca ma udzielić gwarancji.

Odp. Informujemy, że zmieniono treść § 16 umowy.

§ 16 umowy otrzymuje brzmienie:

§ 16.

 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty i zastosowane materiały / mała architektura / oraz 12 miesięcznej gwarancji na roślinność, licząc od dnia odbioru końcowego.
 2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego i przekazania w użytkowanie całego przedmiotu umowy.
 3. Wykonawca nie odpowiada za uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku dewastacji oraz użytkowania przedmiotu umowy niezgodnego z jego przeznaczeniem.
 4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni od powiadomienia go przez Zamawiającego o wadzie, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym - uzgodnionym przez strony terminie do usunięcia wad
 5. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad w wykonaniu robót lub użytych materiałów Wykonawca jest zobowiązany do naprawy wadliwie wykonanych robót lub wymiany wadliwych materiałów rozpoczyna się na nowo od dnia usunięcia wad.
 6. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wady zastosowanego materiału Zamawiający ma prawo żądać 100 % wymiany wadliwego materiału.
 7. Żądanie wykonania robót lub wymiany wadliwego materiału Zamawiający zgłasza wykonawcy pisemnie.
 8. W prawach spornych Wykonawca ma prawo żądać opinii uprawnionego rzeczoznawcy. Rzeczoznawcę powołuje Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy oraz na jego koszt. W przypadku potwierdzenia stanowiska wykonawcy koszt ekspertyzy rzeczoznawcy obciąża Zamawiającego.
 9. Usunięcie wad Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie.
 10. Zamawiający potwierdza usunięcie wad dokonując odpowiedniej adnotacji na piśmie Wykonawcy.
 11. Zamawiający utraci gwarancję w przypadku nie przestrzegania przekazanych przez Wykonawcę wytycznych odnośnie pielęgnacji zieleni

Pytanie 5.
Proszę o udostępnienie dokumentacji odnośnie wykonania poz. 33 i 34 przedmiaru robót tj. dokładnych wymiarów, informacji odnośnie materiałów z jakich mają być wykonane znaki drogowe oraz znaki edukacyjne oraz przykładowych wzorów jak dokładnie mają wyglądać.

Odp. Pozycje 33 i 34 przedmiaru robót należy wyzerować i nie wyceniać.


 
 z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta
Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion