Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka


Wizyta w Veľké Rovné
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
Zawiadomienie o XXXIII sesji Rady Gminy w dniu 27 lutego 2014 r.
Newsy

ZAWIADOMIENIE

W dniu 27 lutego 2014 r.
o godzinie 1530 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy
odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy Zebrzydowice.

Tematem posiedzenia jest:

 1. Wręczenie nagród laureatom Konkursu Fotograficznego
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice,
  • zmiany budżetu na 2014 rok,
  • udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska - Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku - Białej,
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu na realizację remontu drogi powiatowej 2627 S - ul. Korczaka w Kończycach Małych,
  • wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz podmiotem spoza sektora finansów publicznych,
  • ustanowienia programu osłonowego "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020,
  • podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020,
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
  • nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice w drodze zakupu niezabudowanej nieruchomości położonej w Kaczycach przy ul. Jana III Sobieskiego,
  • zmiany uchwały Nr XXVIII/298/05 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ogólnych zasad korzystania oraz ustalenia cen biletów wstępu na obiekty sportowe i rekreacyjne gminy Zebrzydowice,
  • zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zebrzydowice,
  • określenia zasad i trybu zawierania przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach, działającego jako inwestor zastępczy, umów na wykonanie budowy przyłączy wodociągowych do gminnej sieci wodociągowej, w ramach realizowanych przez Gminę inwestycji dofinansowywanych ze środków zewnętrznych, uwzględniających osiągnięcie efektu ekologicznego
  • określenia zasad i trybu zawierania przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach, działającego jako inwestor zastępczy, umów na wykonanie budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej, w ramach realizowanych przez Gminę inwestycji dofinansowywanych ze środków zewnętrznych, uwzględniających osiągnięcie efektu ekologicznego,
  • określenia zasad i tryb udzielania przez Gminę Zebrzydowice dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania,
  • zmiany uchwały Nr XX/185/12 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Zebrzydowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
  • zmiany uchwały Nr XXII/209/12 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Zebrzydowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
  • zmiany uchwały Nr XXX/303/13 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji,
  • ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Zebrzydowice.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Wolne wnioski i informacje.

 
 Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice
 
Kazimierz Grygierek
Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion