Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
Obchody Narodowego Dnia Niepodległości
Obchody Narodowego Dnia Niepodległości
Obchody Narodowego Dnia Niepodległości
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
IR- przetarg 09/2009 (Wodociąg przy ul. Sobieskiego w Kaczycach)
Odpowiedzi na pytania

Zebrzydowice 14.09.2009 r.

Przetarg 09/2009

dotyczy: Przetargu nieograniczonego: "Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Sobieskiego w Kaczycach."

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1.
Prosimy o podanie typoszeregu zastosowanych rur PE, w przedmiarze jest np. PEHD fi 11*6,6 - odpowiadają temu rury PE80 SDR17 PN8 oraz PE100 SDR17 PN10, w projekcie jest prawdopodobnie błędny zapis (str. nr 4) rury PE100 SDR17 PN8 na ciśnienie 1,0MPa. (są rury PE80 SDR17 PN8 albo PE100 SDR17 PN10)
Odp.
Należy przyjąć rury PE 100 SDR 17 PN 10

Pytanie nr 2.
Prosimy o zmianę Jednostki obmiarowej w pozycji nr 2 przedmiaru z m3 na m2 lub o zmianę ilości z 5058,60m3 na 5058,60*0,15=758,79m3
Odp.
Należy zmienić jednostkę obmiarową na m2

Pytanie nr 3.
Brak w przedmiarze dezynfekcji, oraz płukania rurociągu, prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
Odp.
Uwzględniono w pozycji 13

Pytanie nr 4.
Brak w przedmiarze próby szczelności, dezynfekcji, oraz płukania rurociągu dla przyłączy, prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
Odp.
Uwzględniono w poz.13

Pytanie nr 5.
W pozycjach 18 i 19 zostały błędnie podane obmiary, gdyż od objętości podsypek zostały odjęte długości (132mb) przewiertów, a nie zakładane objętości podsypek i obsypek, które nie zostaną wykonane (czyli np. 132x0,9x0,10=11,88m3) nie zostały również uwzględnione objętości obsypki do wierzchu rury (dla Dz110 jest to (1088,2-132,0)*0,9*0,11-((1088,2-132,0)*3,14*0,05^2)=94,66-7,51=87,15m3). Prosimy o poprawę obmiarów dla pozycji nr 18 i 19 uwzględniającą podsypkę 10 cm + obsypkę do wierzchu rury (minus objętość rury) + obsypkę 20 ponad wierzch rury zgodnie z zapisami w projekcie wykonawczym. W związku ze zmianą, prosimy również o zmianę obmiarów pozycji dotyczących robót ziemnych (ilość robót na odkład oraz do wywozu).
Odp.
Zmiany uwzględniono w przedmiarze zamiennym

Pytanie nr 6.
Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego sposobu (technologii) montażu kołnierzy, czy Zamawiający dla zasuw dopuszcza montaż tulei + luźnego kołnierza, czy też wymaga montażu np. Kołnierzy systemu 2000 Hawle lub odpowiedników. Prosimy o dodanie do przedmiaru odpowiednich pozycji.
Odp.
Zamawiający dopuszcza pełną dowolność w doborze technologii montażu. Wartość wybranego materiału uwzględnić w pozycji podstawowej

Pytanie nr 7.
Prosimy o podanie materiałów dla armatury (zasuwy i hydranty), żeliwo szare czy sferoidalne.
Odp.
Zamawiający dopuszcza pełną dowolność w doborze materiałów.

Pytanie nr 8.
Prosimy o zmianę pozycji nr 60 podpora wodomierzowa - stalowa jednostka : tony, obmiar 0,034 na obmiar w sztukach.
Odp.
Zamawiający pozostawia pozycję bez zmian.

Pytanie nr 9.
Projekt zakłada montaż wodomierzy, w przedmiarze brak takiej pozycji.
Odp.
Zestawy wodomierzowe montowane są przez GZWiK.

Pytanie nr 10.
W związku przejściami pod drogami prosimy o dodanie do przedmiaru pozycji "Zajęcie pasa drogi".
Odp.
Opłaty za zajęcie pasa należy drogowego należy uwzględnić w kosztach ogólnych

Pytanie nr 11.
Projekt zakłada oznakowanie trasy wodociągu taśmą, w przedmiarze brak takiej pozycji, prosimy o dodanie do przedmiaru odpowiedniej pozycji.
Odp.
Oznakowanie trasy taśmą jest ujęte w pozycji 26

Pytanie nr 12.
Projekt (część rysunkowa) zakłada montaż 7 hydrantów, w przedmiarze jest 5 prosimy o wyjaśnienia.
Odp.
Wycenić zgodnie z przedmiarem.

Pytanie nr 13.
Projekt (część rysunkowa) zakłada montaż hydrantów, w przedmiarze brak montażu trójnika PE 110/90/110 (chyba, że projekt przewiduje montaż np. trójników żeliwnych), prosimy o dodanie do przedmiaru odpowiedniej pozycji.
Odp.
Zamawiający wymaga aby w pozycji montaż hydrantów przyjąć kompletne zestawy wraz z odejściem.

Pytanie nr 14.
Projekt (część rysunkowa) zakłada wpinki do istniejących wodociągów (PVC i stal) prosimy o podanie technologii, oraz o dodanie do przedmiaru odpowiedniej pozycji (łącznie zgodnie z rysunkami jest 7 takich wpinek), jednocześnie prosimy do zwiększenie obmiaru poz. nr 66 (montaż trójnika PE110) z ilości 4 szt. do ilości 7szt..
Odp.
Zmieniono obmiar - patrz przedmiar zamienny. Przyjąć technologię w PE lub PCV ,zgodnie z PN

Pytanie nr 15.
Projekt (część rysunkowa) zakłada montaż:

  • 3 szt. obejm do nawiercania 110/40 prosimy o zmianę obmiaru w pozycji 61
  • 1 szt. obejmy do nawiercania 110/63 prosimy o zmianę obmiaru w pozycji 62
  • 27 szt. obejm do nawiercania 110/32 prosimy o zmianę obmiaru w pozycji 63
Odp.
Zamawiający uwzględnił zmiany w poz.61 i 62 natomiast poz.63 pozostała bez zmian -patrz przedmiar zamienny.

Pytanie nr 16.
Projekt (część rysunkowa) zakłada montaż kształtek elektrooporowych na przyłączach:

  • trójników Ø40 - 1 szt
  • trójników Ø32 - 1 szt
  • Kolan Ø32 - 17szt. (oprócz 70 szt. potrzebnych do montażu przy podejściu pod wodomierz)
  • Kolan Ø40 - 2 szt.
  • Redukcji elektro 40/32 - 3 szt.
  • Redukcji elektro 63/50 - 1 szt
  • Trójników redukcyjnych 50/32/50 - 2 szt.
Prosimy o zmianę istniejących obmiarów oraz o dodanie brakujących lub o wyjaśnienia.
Odp.
Zamawiający uwzględnił zmiany -patrz rozdz.IV przedmiaru zamiennego.

Pytanie nr 17.
Projekt (Rys nr 1) zakłada zakończenie zakresu, brak w przedmiarze i opisie sposobu włączenia do istniejącego rurociągu, w przypadku rysunku nr 4 brak zakończenia, miejsca wpięcia lub zaślepienia wymienianego rurociągu, prosimy o wyjaśnienia oraz o uzupełnienie przedmiaru.
Odp.
Zamawiający dopuszcza pełną dowolność w doborze technologii włączenia. Patrz przedmiar zamienny rozdział IV


 

W związku z odpowiedziami na zapytania Zamawiający wprowadza jako obowiązujący przedmiar zamienny.


 

Załączniki:
1x przedmiar


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

 

Załącznik do odpowiedzi został umieszczony w "Dokumenty przetargowe" lub POBIERZ (Format zip)

Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion