Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
Wielkie Otwarcie Stawu Zamkowego
Wielkie Otwarcie Stawu Zamkowego
Wielkie Otwarcie Stawu Zamkowego
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
Przetarg IR.271.1.2015 (Budynek Urzędu Gminy w Zebrzydowicach - adaptacja poddasza...)
Odpowiedzi na pytania

Zebrzydowice, dnia  13.02.2015 r.

IR.271.1.2015

Dotyczy:przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budynek Urzędu Gminy w Zebrzydowicach – adaptacja poddasza / II etap /”

     W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.
W/w zakres robót wymaga projektu budowlanego oraz pozwolenia na budowę – prosimy o uzupełnienie dokumentacji o w/w dokumenty.
Odp. Dokumentacja posiada ważne pozwolenie na budowę – w załączeniu.

Pytanie 2.
Zważając na zapisy ST pkt 1.3.2 Dokumentacja projektowa i powykonawcza oraz punkt 1.3.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zadania o czas niezbędny na wykonanie ewentualnego projektu budowlanego oraz czas uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę.
Odp. J.w.

Pytanie 3.
Biorąc powyższe pod uwagę prosimy o zmianę sztywnie ustalonego terminu wykonania zadania z dnia 29.05.2015 r na czasokres do 3 miesięcy od uprawomocnienia się udzielonego pozwolenia na budowę.
Odp. Termin zakończenia zadania nie ulega zmianie.

Pytanie 4.
Prosimy o zaznaczenie wraz z legendą na załączonym rzucie poziomym powierzchni na których należy:
a/ wykonać wylewki
b/ ułożyć płytki gresowe
c/ ułożyć wykładzinę z tworzywa sztucznego
d/ inne wykończenie
Odp. Patrz załącznik nr 1.

Pytanie 5.
Prosimy o określenie dla płytek gresowych parametrów:
Odp.
a/ klasa ścieralności –  5, antypoślizgowe R-10
b/ grubość – 8 mm
c/ kolorystyka – szare, beżowe w proporcji 80/20

Pytanie 6.
Prosimy o określenie dla płytek ściennych parametrów:
Odp.
a/ faktura – gładkie, ceramiczne 30x30 cm
b/ kolorystyka -  beż, jasny brąz w proporcji 20/80

Pytanie 7.
Prosimy o określenie typu i rodzaju wykładziny z tworzywa sztucznego.
Odp. Wykładzina elastyczna wielowarstwowa klejona do podłoża i spawana na stykach za pomocą sznura spawalniczego.
a/ grubość – 3 mm, warstwa ścieralna 0,5 mm
b/ kolorystyka – jasna wg zdjęcia – załącznik nr 3
c/ inne parametry jak np. antyeletrostatyczność – klasa trudnopalności większa lub równa 8 KW/m2, właściwości antypoślizgowe

Pytanie 8.
Prosimy o zaznaczenie kolorem czerwonym na załączonym rzucie poddasza ścian do wyburzenia.
Odp. Brak wyburzeń. Rozbiórki zaznaczono na załączniku nr 1.

Pytanie 9.
Prosimy o zaznaczenie kolorem niebieskim na załączonym rzucie ścian do wybudowania.
Odp. Wg załącznika nr 1.

Pytanie 10.
Jednoznacznie prosimy o zaznaczenie klasy odporności ogniowej dla każdej nowobudowanej ściany.
Odp. Dwie ściany serwerowni murowane, obłożone płytami gipsowo – kartonowymi o ognioodporności REI 120 / wg załączonego poprzednio rzutu /. Pozostałe ściany zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 11.
Prosimy o zaznaczenie kolorem czerwonym na załączonym rzucie poddasza drzwi do zamurowania.
Odp. Brak otworów do zamurowania.

Pytanie 12.
Prosimy o zaznaczenie kolorem niebieskim na załączonym rzucie poddasza drzwi do zabudowania.
Odp. Wg załącznika nr 1.

Pytanie 13.
Ujednolicenia w załączonym przedmiarze jednostki miary dla drzwi tj.
a/ m2
b/ szt
Odp. Przedmiar należy wypełnić zgodnie z wcześniej podanymi jednostkami.

Pytanie 14.
Prosimy o określenie dla każdych nowych drzwi:
a/ szerokości
b/ klasy odporności ogniowej EI
c/ klasy odporności na włamanie
d/ kolorystyki i rodzaju materiału ościeżnic
e/ kolorystyki i rodzaju materiału skrzydeł
Odp. Szerokość oraz klasę odporności pokazano na rysunku nr 1.  Klasa odporności na włamanie – 2 Kolorystyka i rodzaj – brąz, stalowe. Kolor olcha, skrzydła pełne w okleinie olchowej.

Pytanie 15.
Prosimy o dokładne podanie ilości belek żelbetowych do wykucia z podaniem ich szerokości x wysokości x długości.
Odp. Wymiary podano na załączniku nr 2, ilość przyjąć wg przedmiaru.

Pytanie 16.
Prosimy o załączenie zestawienia materiału do załączonego przedmiaru robót lub tzw. ślepego kosztorysu.
Odp. Wypełnić zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 17.
Przykładowych parametrów technicznych dla poz. 30 d.1  przedmiaru.
Odp. Parametry zgodnie z wcześniej dołączonymi rysunkami .

Pytanie 18.
Przykładowych parametrów technicznych dla poz. 31 d.1  przedmiaru.
Odp. Kominki z blachodachówki, czerwone, fi 150, kąt nachylenia 12 – 45 stopni, z przejściem szczelnym.

Pytanie 19.
Uzupełnienia przedmiaru o wykonanie szczelnych przejść dachowych dla poz. 30 d.1 oraz 30 d.2 przedmiaru.
Odp. Przejście szczelne jest w komplecie z kominkiem.

Pytanie 20.
Prosimy o zaznaczenie wraz z legendą na załączonym rzucie poziomym miejsc instalacji wentylacji.
Odp. Są zaznaczone na wcześniej załączonym rzucie.

Pytanie 21.
Podanie szczegółów technicznych tj. wymiary, kolorystyka i materiał z jakiego mają być wykonane meble, dotyczy poz. 35 d.1  przedmiaru.
Odp. Fronty z płyty MDF, fornirowane w kolorze gruszy, uchwyty typu Reling satynowe,  blaty grafitowe, pozostałe parametry wycenić wg uaktualnionego załącznika nr 6 zestawienia szczegółowego.

Pytanie 22.
Podanie szczegółów technicznych tj. wymiary, układ oraz kolorystyka z jakiego ma być wykonana ścianka przeszklona , dotyczy poz. 54 d.2 przedmiaru i poz. 55 d.2 przedmiaru.
Odp. Wg załącznika nr 4. Kolor stolarki – czerwień dostosowana do istniejącej stolarki.

Pytanie 23.
Podanie szczegółów technicznych tj. wymiary, materiał, układ dla poz. 75 d.2 przedmiaru.
Odp. Wg załącznika nr 5 rys. 1  plus 20% zapasu.

Pytanie 24.
Prosimy o zaznaczenie kolorem zielonym na załączonym rzucie poddasza zalecanej lokalizacji jedn. zew dla klimatyzatorów oraz jednostek wewnętrznych – dotyczy poz. 108 d.3
Odp. Wg załącznika nr 1

Pytanie 25.
Prosimy o zaznaczenie skrótem LAN na załączonym rzucie poddasza zalecanej lokalizacji punktów logicznych sieci LAN oraz skrótem GPD lokalizacji punktu dystrybucyjnego dla sieci LAN poddasza – dot. poz. 109 d.3 przedmiaru.
Odp. Wg rysunku- załącznik nr 5. GPD – pomieszczenie serwerowni. Kable należy zostawić z 5 metrowym zapasem i zakuć wtyczkami. Dobrać PATCHPANEL do ilości przewodów sieciowych kategorii VI. Do każdego zestawu doprowadzić 2 x UTP kategorii VI.

Pytanie 26.
Podanie przykładowego zestawienia dla punktu LAN np 2xRJ45 + 3 x 230 V DATA itp.
Odp. 3 x gniazdo DATA i 2 x RJ45.

Pytanie 27.
Podanie szczegółów technicznych tj. wymiary, kolorystyka i materiał z jakiego mają być wykonane meble, dot. poz. 136 d.4 przedmiaru.
Odp. Blat typu POSTFORMING do zabudowy umywalki – jasny.

Pytanie 28.
Prosimy o zaznaczenie kolorem pomarańczowym na załączonym rzucie poddasza układu wentylacji wywiewnej oraz przykładowych parametrów technicznych wentylatorów dla poz. przedmiaru 145 d.4  i poz. 146 d.4  przedmiaru.
Odp. Wentylatory o wydajności 30 m3/h, osiowe.

Pytanie 29.
Podanie szczegółów technicznych tj. wymiary, materiał , układ dla poz. przedmiaru 148 d.4.
Odp. W pozycji 148 d.4 wycenić tylko montaż. Materiał jest pokazany w załączniku nr 6.

Pytanie 30.
Podać całkowitą długość w mb ilości otuliny dla poz. przedmiaru 155 d.4.
Odp. Wycenić wg przedmiaru.

Pytanie 31.
Prosimy o wyjaśnienie algorytmu wyliczenia obmiaru dla pozycji przedmiaru 177 d.5.
Odp. Wzór na obwód koła x długość

Pytanie 32.
Prosimy o podanie przykładowego
a/ typu i rodzaju opraw oświetleniowych
b/ źródeł światła
c/ sposobu montażu dla pozycji przedmiaru  179 d.6.1
Odp. Lampy typu MONZA 2xT5  lub równoważne, rastrowe, jarzeniowe, montaż nastropowy, świetlówki T5 2 x 35W.

Pytanie 33.
Prosimy o podanie przykładowego
a/ typu i rodzaju opraw oświetleniowych
b/ źródeł światła
c/ sposobu montażu dla pozycji przedmiaru  180 d.6.1
Odp. Plafon nastropowy, źródło światła żarowe G27 , IP45 nastropowe, np. K-035  S- system lub równoważne.

Pytanie 34.
Prosimy o podanie przykładowego
a/ typu i rodzaju opraw oświetleniowych
b/ źródeł światła
c/ sposobu montażu dla pozycji przedmiaru  181 d.6.1
Odp. MONZA 2 x T5 lub równoważne plus moduł awaryjny BQ1

Pytanie 35.
Prosimy o zaznaczenie symbolem źródła światła na załączonym rzucie poddasza zalecanej lokalizacji
a/ źródeł światła
b/ łączników oświetlenia
Odp. Wg załącznika nr 5 rysunek 1

Pytanie 36.
Prosimy o zaznaczenie symbolem gniazda elektrycznego na załączonym rzucie poddasza zalecanej lokalizacji gn. 400V, 230V oraz 230VDATA oraz ich faktycznej ilości 1x2x3....
Odp. Wg załącznika nr 5 rysunek 1

Pytanie 37.
Prosimy o podanie typu i rodzaju materiału dla pozycji przedmiaru – 188, 189, 190 i 191.
Odp.
Poz. 188 – 650 mb kabla 3x2,5 mm2
        189 – kabel YKY 5x16 mm2 – 16 mb
        190 – kabel 3x1,5 mm2 – 700 mb
         Wszystkie przewody powyższe – 750 V
        191 – Rozbudowa systemu alarmowego / 3 czujki ruchu i 3 czujki ppoż. / , dodatkowo w każdym pomieszczeniu czujka dymu.
Powiązać z istniejącym systemem alarmowym + rozruch.

Pytanie 38.
Dokładna specyfikacja materiałowa dla pozycji przedmiaru 201 d.6.1.
Odp. Standartowe puszki rozgałęźne.

Pytanie 39.
Dokładna specyfikacja materiałowa dla pozycji przedmiaru 203 d.6.1.
Odp. Pozycję wyzerować.

Pytanie 40.
Dokładna specyfikacja materiałowa dla pozycji przedmiaru 204 d.6.1.
Odp. Wentylatory – 2x30 m3/h, 1x50 m3/h, 1x200 m3/h.

Pytanie 41.
Dokładna specyfikacja materiałowa dla pozycji przedmiaru 206 d.6.
Odp. Zestaw LAN wg rysunku kat. 6

Pytanie 42.
Dokładna specyfikacja materiałowa dla pozycji przedmiaru 207 d.6.1 i 208 d.6.1.
Odp. Zgodnie z załącznikiem nr 5 rysunek 1  plus 20% zapasu.

Pytanie 43.
Prosimy o podanie typu i rodzaju materiału dla pozycji przedmiaru 209, 210, 211, 212 i 214.
Odp. Przewody UTP – sieć LAN kat. VI

Pytanie 44.
Dokładna specyfikacja materiałów  oraz schemat ideowy  dla pozycji przedmiaru 216 d.6.1.
Odp. Pozycję wyzerować

Pytanie 45.
Dokładna specyfikacja materiałowa dla pozycji przedmiaru 228 d.6.1.
Odp. PATCHPANEL z wtyczkami kat. VI

Pytanie 46.
Dokładna specyfikacja materiałowa oraz schemat ideowy dla pozycji przedmiaru 229 d.6.3.
Odp. Rozdzielnica wnękowa zgodna z ilością modułów wg schematu kreskowego, pozostawić 30 % zapasu – załącznik nr 5 rysunek 2.

Pytanie 47.
Prosimy o zaznaczenie T3 na załączonym rzucie poddasza zalecanej lokalizacji.
Odp. Wg rysunku – załącznik nr 5 rysunek 1.

Pytanie 48.
Dokładna specyfikacja materiałowa dla pozycji przedmiaru 230, 231, 232, 233, 234, 235 i 236.
Odp. Zgodnie ze schematem kreskowym.

W załączeniu przedkładamy aktualny formularz ofertowy.


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA


Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5 Rysunek 1
Załącznik nr 5 Rysunek 2
Załącznik nr 6.pdf; Załącznik nr 6.doc; Załącznik nr 6.odt
Decyzja - pozwolenie na budowę
Aktualny formularz ofertowy.pdf; Aktualny formularz ofertowy.doc; Aktualny formularz ofertowy.odt
Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion