Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka


Wizyta w Veľké Rovné
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
IR- P 06/2015 (Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 2624S)
Przetargi

Zebrzydowice, dnia 15.05.2015 r.

IR- postępowanie o zamówienie 06/2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100 fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 2624S ul. Sobieskiego w Kaczycach wraz z budową chodnika - II etap - na odcinku od ul. Małej do granicy państwa o długości około 900 mb

Zakres prac projektowych obejmuje:

- wymianę nawierzchni asfaltowej jezdni wraz z przebudową włączeń dróg podporządkowanych
- odwodnienie drogi kanalizacją deszczową
- budowę jednostronnego chodnika wraz z zaniżonymi wjazdami do przylegających posesji
- przebudowę przepustów pod jezdnią / jeżeli zajdzie taka potrzeba /
- odtworzenie rowów odprowadzających wody z jezdni
- budowę pętli autobusowej w rejonie granicy
- projekt zmiany organizacji ruchu na czas robót
- projekt docelowej zmiany organizacji ruchu / jeżeli zajdzie taka potrzeba /

Zakres opracowania obejmuje:
a/ pozyskanie map do celów projektowych, wypisów z rejestru gruntów
b/ uzyskanie zgody na wejście w teren / jeżeli zajdzie taka potrzeba /
c/ uzyskanie uzgodnień branżowych oraz wszelkich decyzji, opinii i projektów branżowych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót
d/ projekt budowlano - wykonawczy - 5 egz.
e/ kosztorys inwestorski - 2 egz.
f/ przedmiar robót - 2 egz.
g/ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 1 egz.
h/ nośnik elektroniczny projektu / CD / - 1 egz.

Wspólny słownik zamówień / CPV / : 71.32.00.00-7

Termin związania z ofertą - 30 dni kalendarzowych.
Termin realizacji umowy - do 15.10.2015 r - złożenie do Starostwa Powiatowego wniosku o pozwolenie na budowę bądź zgłoszenia robót
W terminie do dnia 15.07.2015 r Wykonawca przedłoży do akceptacji koncepcję proponowanego rozwiązania projektowego.

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1.700,00 zł


Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na konto Zamawiającego : Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój 85 8470 0001 2001 0030 4283 0011 z dopiskiem: wadium na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej 2624S - ul. Sobieskiego w Kaczycach wraz z budową chodnika - II etap.
Wadium wnoszone w pieniądzu uważa się za złożone w terminie, jeżeli wpłynęło na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku odstąpienia Wykonawcy od podpisania umowy.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej - http://www.zebrzydowice.pl/ lub można ją odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 40.
Informacji o przedmiocie zamówienia udziela inspektor ds dróg mgr inż. Marian Botorek - tel. 32/ 4755131, pokój nr 36

Termin składania ofert - do dnia 25.05.2015 r. do godz. 09:45 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 40.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.05.2015 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - pokój nr 38.


WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Zakończono udostępnianie SIWZ, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, po upływie terminu składania ofert.

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy www.zebrzydowice.pl (w Menu przetargi, w podmenu Dokumenty przetargowe) (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki:

  • SIWZ.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik_formularz oferty.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik_wzor umowy.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik_mapa orientacyjna ul. Sobieskiego.pdf (POBIERZ)

  • SIWZ_zalacznik_formularz oferty.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik_formularz oferty.odt (POBIERZ)
Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion