Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
Otwarcie Hali Sportowej w Kończycach Małych
Otwarcie Hali Sportowej w Kończycach Małych
Otwarcie Hali Sportowej w Kończycach Małych
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
Przetarg IR.271.11.2015 (Budowa budynku zaplecza sportowego ... w Kaczycach)
Odpowiedzi na pytania

Zebrzydowice, dnia  04.09.2015 r.

IR.271.11.2015

Dotyczy:przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. "Budowa budynku zaplecza sportowego przy ul. Harcerskiej w Kaczycach"

     W związku z kolejnymi zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.
Zgodnie z opisem projektu budowlanego / konstrukcja i architektura / należy dokonać wymiany gruntu / podbeton / do głębokości warstw nośnych gruntu, natomiast w przedmiarze robót budowlanych brakuje pozycji obejmujących ten zakres robót. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.


Odp. Pozycja uwzględniona w dodatkowym przedmiarze.

Pytanie 2.
W dokumentacji projektowej i przedmiarze robót budowlanych nie przewidziano izolacji płynnej przeciwwilgociowej pod płytki ceramiczne w pomieszczeniach mokrych.
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. Pozycja uwzględniona w dodatkowym przedmiarze.

Pytanie 3.
Po dokonaniu wizji lokalnej terenu budowy stwierdzono, że na działce znajduje się budynek kontenerowy. Prosimy o informacje, czy należy ten budynek pozostawić czy wywieźć uwzględniając jego utylizacje, czy może przewieźć w inne miejsce wskazane przez zamawiającego.
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o stosowne pozycje.

Odp. Pozycja uwzględniona w dodatkowym przedmiarze. 

Pytanie 4.
Zgodnie z pkt 10 opisu zabezpieczeń p/poż obiektu w projekcie budowlanym / konstrukcja i architektura / należy oznakować obiekt znakami bezpieczeństwa pożarowego i ewakuacji oraz opracować dla obiektu instrukcje bezpieczeństwa pożarowego. Prosimy o informacje, czy powyższe wchodzi w zakres zadania, a jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. Pozycja uwzględniona w dodatkowym przedmiarze.

Pytanie 5.
W projekcie brakuje opisu balustrad o których mowa w poz. 216 d.19. sama pozycja nie precyzuje rodzaju stali z jakiej mają być wykonane przedmiotowe balustrady. Prosimy o doprecyzowanie czy balustrady mają być wykonane ze stali nierdzewnej czy ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo.  

Odp. Przyjąć balustrady skręcane, ocynkowane, malowane proszkowo, kolor do uzgodnienia z zamawiającym, pochwyt wykonany ze stali nierdzewnej.

Pytanie 6.
W pozycji 157 d 11 przedmiaru robót budowlanych ujęto 1 szt drzwi D4EI30. W zestawieniu stolarki ujęto 4 szt tych drzwi. Prosimy o jednoznaczne określenie ile ostatecznie ma być drzwi i uzupełnienie przedmiaru. 

Odp. W poz. 157 d 11 przedmiaru zmienić obmiar z 1,85 m2 na 7,40 m2.

Pytanie 7.
Prosimy o informację czy wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie koszty opłat i nadzorów branżowych, a jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. Pozycja uwzględniona w dodatkowym przedmiarze.

Pytanie 8.
Po dokonaniu wizji lokalnej terenu budowy stwierdzono, że na działce jest składowana duża ilość opon samochodowych. Prosimy o informację po czyjej stronie jest ich wywóz i utylizacja oraz ewentualne uzupełnienie przedmiaru.           

Odp. Przedmioty wielogabarytowe zostaną usunięte przez zamawiającego.

Pytanie 9.
W związku z rozbieżnościami występującymi pomiędzy projektem budowlanym / konstrukcja i architektura / a przedmiarem robót budowlanych w zakresie materiału z jakiego mają być wykonane drzwi Dz1, Dz2 i Dz3. Prosimy o potwierdzenie, że drzwi te należy wykonać z materiałów przyjętych w przedmiarze tj. drzwi Dz1 mają być aluminiowe, a drzwi Dz2 i Dz3 mają być wykonane jako stalowe.

Odp. Potwierdzamy, że drzwi Dz1 mają być aluminiowe, a drzwi Dz2 i Dz3 mają być wykonane ze stali w kolorze brązowym.

Pytanie 10.
W nawiązaniu do odpowiedzi nr 1 zamawiającego z dnia 31.08.2015 r , że przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej jest przedmiotem zamówienia ..” ponownie prosimy o udostępnienie na stronie internetowej projektu technicznego wykonawczego dla przyłączy wod – kan w celu prawidłowej wyceny tego zakresu robót – zwłaszcza pozycji nr 11 przewiert sterowany łącznie z rura PE 160 – 160 mb

Odp. W załączeniu profile.

Pytanie 11.
Jeżeli zamawiający nie dysponuje projektem wykonawczym na powyższy zakres robót, to czy koszt wykonania dokumentacji technicznej na przyłącza wod-kan poniesie wykonawca robót?

Odp. W załączeniu profile.

Pytanie 12.
Czy w instalacji c.o. zamiast rur systemu  PEXc-AL-PE  można zastosować rury  PP-stabi do zgrzewania?

Odp. Wycenić pozycje zgodnie z projektem i przedmiarem.

Pytanie 13.
Zwracam się z prośbą o udostępnienie przedmiarów robót wraz z podstawą wyceny / wskazaniem KNR / analogicznie jak zostało to przedstawione w przedmiarze przyłącza wod-kan, lub uzupełnienie przedmiarów o nr dokładnie określający część ST.

Odp.Przedmiar na przyłącze wod-kanposiada jako podstawę wyceny KNR, ponieważ brak dla nich specyfikacji technicznej. Pozostałe przedmiary posiadają każdy swoją specyfikację techniczną.

Uwaga!
Załączony w dokumentacji przetargowej przedmiar na przyłącze wod-kan należy zamienić na poniżej załączony.

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.obm.

Ilość

Cena jedn.

Wartość

   1      45110000-1 Roboty ziemne - kanalizacja CPV 45110000-1

1 d.1

 analiza indywidualna

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - obsługa geodezyjna inwestycji wraz z wytyczeniem obiektów na gruncie i inwentaryzacją powykonawcza

kpl.

1

 

 

2 d.1

KNR 2-01 0215-07

Przekopy kontrolne

m3

(1,0*1,5*1,5)*3 = 6,750

 

 

3 d.1

KNNR 1 0313-04 analogia

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką - Deskowanie systemowe w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. III-IV

m2

3*(2*2*2) = 24,000

 

 

4 d.1

KNR-W 2-01 0201-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

3*(2*2*2,5)*0,9 = 27,000

 

 

5 d.1

KNR-W 2-01 0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III)

m3

3*(2*2*2,5)*0,1 = 3,000

 

 

6 d.1

KNNR 4 1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm

m3

3*(2*2*0,15) = 1,800

 

 

7 d.1

KNNR 4 1411-04

Obsypka piaskowa studni

m3

6*(2*2*2,5)-(2,5*3,14159*0,5*0,50)*3 = 54,110

 

 

Razem dział: Roboty ziemne - kanalizacja CPV 45110000-1

2            45232400-6    Roboty montażowe kanalizacja CPV 45232400-6

8 d.2

KNR 4-01 0208-01 analogia

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 10 cm - wykonanie otworu w studni betonowej

szt.

1

 

 

9 d.2

KNR-W 2-18 0527-01

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. nominalnej 210 mm

szt.

1

 

 

10 d.2

KNNR 4 1308-02

Rury PCV-U Klasa S SDR34, SN8 lite Dz160

m

7*2 = 14,000

 

 

11 d.2

KNR 2-18 0408-06 analogia

Przewierty o długości do 40 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.150-250 mm w gruntach kat. III-IV - przewiert sterowany łącznie z rurą PE 160

m

126,8-13,6 = 113,200

 

 

12 d.2

KNR 2-18 0613-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m

stud.

1

 

 

13 d.2

KNR-W 2-18 0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową

szt.

3

 

 

14 d.2

KNNR 4 1413-01 analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 600 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m

stud.

2

 

 

15 d.2

KNNR 4 1206-01

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.150-250 mm w gruntach kat.I-II - rura 244,5x8 mm, L=12,5

m

12,5

 

 

Razem dział: Roboty montażowe kanalizacja CPV 45232400-6

   3        45110000-1       Roboty ziemne - wodociąg CPV 45110000-1

16 d.3

 analiza indywidualna

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - obsługa geodezyjna iwestycji wraz z wytyczeniem obiektów na gruncie i inwentaryzacją powykonawcza

kpl.

1

 

 

17 d.3

KNR 2-01 0215-07

Przekopy kontrolne

m3

(1,0*1,5*1,5)*1 = 2,250

 

 

18 d.3

KNNR 1 0313-04 analogia

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką - Deskowanie systemowe w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. III-IV

m2

50*1,6*2 = 160,000

 

 

19 d.3

KNR-W 2-01 0201-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

50*1,6*0,9*0,9 = 64,800

 

 

20 d.3

KNR-W 2-01 0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III)

m3

50*1,6*0,9*0,1 = 7,200

 

 

21 d.3

KNNR 4 1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm

m3

50*0,9*0,15 = 6,750

 

 

22 d.3

KNNR 4 1411-04

Obsypka piaskowa grub. 30cm

m3

50*0,15*0,9-(50*3,14159*0,055*0,055) = 6,275

 

 

23 d.3

KNR-W 2-01 0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

(50*1,6*0,9)-(6,75+6,275) = 58,975

 

 

24 d.3

KNR-W 2-01 0228-01 analogia

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III - analogia /zagęszczanie wykopu/

m3

(50*1,6*0,9)-(6,75+6,275) = 58,975

 

 

Razem dział: Roboty ziemne - wodociąg CPV 45110000-1

   4        45231100-6     Roboty montażowe wodociąg CPV 45231100-6

25 d.4

KNNR 4 1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm

odc.200m

1

 

 

26 d.4

KNR-W 2-18 0109-04

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm

m

46,5

 

 

27 d.4

KNR-W 2-18 0109-01/02

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 50 mm

m

4,2

 

 

28 d.4

KNNR 4 1112-02

Zasuwy typu"E" PN16 kołnierzowe z obudową i skrzynką uliczną o śr. 100 mm montowane na rurociągach PE

kpl.

2

 

 

29 d.4

KNR-W 2-18 0219-03

Hydranty pożarowe nadziemne z zasuwą typu "E" PN16 i skrzynką żeliwną do zasuw o śr. 80 mm

kpl

1

 

 

30 d.4

KNNR 4 1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm

odc.200m

1

 

 

31 d.4

KNR-W 2-19 0102-01

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z wkładka metalizowaną

m

50

 

 

32 d.4

KNR-W 2-19 0134-02

Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym

kpl.

2

 

 

33 d.4

KNR 2-18 0301-01 analogia

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kielichowe z obudową o śr. 50 mm montowane sprzętem ręcznym - zasuwa na przyłączu wodociągowym

kpl.

1

 

 

34 d.4

KNNR N004-17-01-02-00

ANALOGIA Włączenie do istniejącego wodociągu stalowego fi 100 mm

kpl

1

 

 

Razem dział: Roboty montażowe wodociąg CPV 45231100-6

razem
netto:
vat:
suma:
brutto:

Poniżej podajemy dodatkowe pozycje przedmiaru w związku z w/w odpowiedziami.

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.obm.

Ilość

Cena jedn.

Wartość

     1         45000000-7      Roboty uzupełniające CPV 45000000-7

1 d.1

KNR 2-01 0205-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

200

 

 

2 d.1

KNKRB 6 1303-04

Stabilizacja przekopów mieszanką cementowo-piaskową przygotowana mechanicznie

m3

150,896

 

 

3 d.1

KNR 2-02 1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym

m3

49,104

 

 

4 d.1

KNR 4-01 0108-05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt kat. I-II

m3

200

 

 

5 d.1

KNR 4-01 0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 19

m3

200

 

 

6 d.1

 kalk. własna

Opłata za składowanie ziemi

m3

200

 

 

7 d.1

KNR 0-29 0635-01

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 lub równoważnej - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie

m2

158,7

 

 

8 d.1

KNR 0-29 0638-01

Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 240 lub równoważnej

m

198,375

 

 

9 d.1

KNR 0-29 0640-03

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 lub równoważnej

m2

158,7

 

 

10 d.1

KNR 0-29 0637-01

Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 lub równoważnej - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie

m2

80,72

 

 

11 d.1

KNR 0-29 0639-01

Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 240 lub równoważnej

m

80,72

 

 

12 d.1

KNR 0-29 0641-03

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 lub równoważną

m2

80,72

 

 

13 d.1

 kalk. własna

Wywóz zespołu kontenerów (stare zaplecze) w całości na odległość  20 km ( należy zwrócić uwagę na przebiegająca w tym obszarze linię wysokiego napięcia.) W przypadku konieczności wyłączenia linii lub nadzoru nad pracami ze strony dostawcy prądu i wszelkie kosztu oraz  pozwolenia należy ująć w  pozycji.

kpl

1

 

 

14 d.1

 kalk. własna

Dostawa i montaż znaków ewakuacyjnych oraz wykonanie i dostarczenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

kpl

1

 

 

15 d.1

 kalk. własna

Koszt wszelkich  opłat i nadzorów branżowych przy wykonaniu przyłączy wod-kan i gazowych

kpl

1

 

 

16 d.1

 kalk. własna

Wizyty geologa wraz z badaniem podłoża oraz z dokumentacją geologiczną - potwierdzone wpisem do dziennika

kpl

3

 

 

Razem dział: Roboty uzupełniające CPV 45000000-7

 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Kaczyce_bud_sport_profil_kan.pdf
Kaczyce_bud_sport_profil_wod_1.pdf
Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion