Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
Uroczystości Patriotyczne obchodów Święta Konstytucji 3 maja
Uroczystości Patriotyczne obchodów Święta Konstytucji 3 maja
Uroczystości Patriotyczne obchodów Święta Konstytucji 3 maja 2010
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
Przetarg IR.271.7.2016 (Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Zebrzydowice)
Odpowiedzi na pytania

Zebrzydowice, dnia  11.05.2016  r.

IR.271.7.2016

Dotyczy:przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Zebrzydowice"

     W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w postępowania udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.
W opisie technicznym w pkt. 5.1. napisano, że zdjęcia istniejących opraw zawarto w załączniku nr 2. W załączniku nr 2 jednak znajduje się Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia a nie zdjęcia opraw.
Prosimy o zamieszczenie właściwego załącznika ze zdjęciami istniejących opraw gdyż ułatwi to dobranie i wycenę nowych opraw LED.
Odp. Zamawiający uzupełnia dokumentację SIWZ wyciąg z audytu oraz o zdjęcia istniejących opraw. Jednocześnie Zamawiający wskazuje na istotną cechę funkcjonalną modernizowanego oświetlenia; znacząca część opraw oświetleniowych to oświetlenie typu parkowego, dla którego należy zachować istniejącą estetykę opraw. Kształty opraw powinny być maksymalnie jak to możliwe podobne do istniejących.

Pytanie 2.
Czy sterowniki opraw mogą być alternatywnie montowane we wnękach słupowych / o ile nie ma tam sieci napowietrznej /?
Odp. Zamawiający dopuszcza możliwości zabudowy sterowników we wnękach słupowych.

Pytanie 3.
W nawiązaniu do zapisu SIWZ tj. pkt 5 ppkt 3 a dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia zwracam się z prośbą o zmniejszenie minimalnej kwoty za roboty polegające na budowie oświetlenia ulicznego do wartości 200.000 zł brutto.
Powyższe uzasadniam faktem, że zakres robót przewidzianych do realizacji nie jest skomplikowany, a jego złożoność nie wykracza poza ponadstandardowe rozwiązania. Kwota podana w SIWZ tj. 500.000 zł jest dalece krzywdząca dla znacznej części wykonawców którzy zostają w ten sposób wyeliminowani z udziału w w/w postępowaniu co w znaczny sposób ogranicza konkurencyjność.
Odp. Ze względu na wartość przedmiotu zamówienia Zamawiający podtrzymuje konieczność wykazania się doświadczeniem polegającym na wykazaniu się wykonaniem dwóch robót o wartości min. 500000 zł brutto każda.

Pytanie 4.
Pkt 2 Opisu wykonawczego: Zamawiający podaje, że podstawą opracowania do projektu wykonawczego jest audyt oświetlenia ulicznego dla zadania "Modernizacja oświetlenia Gminy Zebrzydowice" w części będącej własnością Gminy. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o udostępnienie w/w audytu w wersji elektronicznej.
Odp. Zamawiający publikuje wyciąg z adytu dotyczący istniejącego oświetlenia ulicznego i jego funkcjonalności.

Pytanie 5.
Czy zamawiający przewiduje opłaty za zajęcie pasa drogowego? Jeśli tak to w jakiej wysokości?
Odp. Zgodnie z pkt 1.4 ST wykonawca odpowiada za uzgodnienie z zarządcą drogi wymagań związanych z prowadzeniem prac modernizacyjnych. Koszty związane z zabezpieczeniem miejsca pracy , jego oznakowaniem powinny być uwzględnione w ofercie. Na wykonawcy ciąży obowiązek skalkulowania tych składników kosztowych.

Pytanie 6.
Dot. Wymagań dla sterowników grupowych. Czy zamawiający dopuszcza stosowanie sterowników grupowych o parametrach innych niż podane, z uwagi na fakt , że warunki pracy wewnątrz szafy oświetleniowej znacząco odbiegają od tych wewnątrz oprawy? M.in. sterownik grupowy powinien mieć wyższą szczelność niż IP20 a temperatura nie koniecznie w tak szerokim zakresie.
Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania sterowników grupowych o innych parametrach, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zapewni prawidłową, bezawaryjną pracę tych urządzeń.

Pytanie 7.
Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie dodatkowych urządzeń do sterowania obwodami oświetleniowymi? Ewentualnie czy zamawiający dopuszcza podanie napięcia zasilającego przez 24 h na dobę aby możliwe było sterowanie bezprzewodowe załączaniem i wyłączaniem opraw?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania dodatkowych urządzeń sterujących. Podane wymagania dla systemu są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający nie dopuszcza możliwości podania napięcia zasilającego na oprawy oświetleniowe przez 24 h na dobę.

Pytanie 8.
W związku z faktem iż w ciągach oświetleniowych będących przedmiotem modernizacji w niektórych przypadkach będą pracowały dotychczasowe oprawy oraz z uwagi na spełnienie "wymagań dla systemu nadrzędnego p.5 Prezentacja bieżących pomiarów zużycia energii, czy Zamawiający przewidzi montaż analizatorów sieci, dających bieżącą informację o parametrach zasilania i poboru energii elektrycznej w szafach oświetleniowych.
Analizator sieci połączony jest do sterownika grupowego i tym samym połączony z systemem nadrzędnym. Zalety instalacji takiego urządzenia to m.in.:
- bieżący lokalny i zdalny podgląd napięć, prądów, mocy i współczynnika mocy dla całej szafy jak i poszczególnych faz, zliczanie zużytej energii,
- rejestracja w/w danych w systemie i dostęp z systemu do danych historycznych z pomiarów,
- możliwość generowania alarmów np. przy obniżeniu poboru mocy / szczególnie istotne jeśli część opraw nie będzie modernizowana /.
Odp. Zamawiający nie precyzuje, czy spełnienie funkcjonalności polegającej na monitoringu zużycia energii będzie dokonywane przez sterownik grupowy, czy przez inne współpracujące urządzenie. Konfiguracja w tym zakresie zależy od wykonawcy.

Pytanie 9.
Ponieważ minimalna funkcjonalność systemu inteligentnego sterowania /p. 4 opis projektu modernizacji oświetlenia / zakłada monitorowanie stanu pracy poszczególnych opraw oświetleniowych, czy zamawiający doda do wymagań dla sterowników opraw oświetleniowych wymóg pomiaru napięcia, prądu, mocy czynnej i biernej, współczynnika mocy, zliczania zużytej przez oprawę energii i czasu pracy oprawy? Bez takich wymagań trudno mówić o monitorowaniu pracy oprawy a także nie można zrealizować "wymagań dla systemu nadrzędnego " p.5 Prezentacja bieżących pomiarów zużycia energii.
Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość indywidualnego monitoringu zużycia energii przez każdą z opraw. Nie jest to jednak wymóg bezwględny, wystarczający jest pomiar zużycia energii na poziomie ciągu oświetleniowego / sterownik grupowy /. Wymagany jest natomiast monitoring pracy każdej z opraw / załączona / wyłączona /.

Pytanie 10.
Czy zamawiający działając we własnym interesie doda wymaganie na konieczność współpracy systemu nadrzędnego ze sterownikami grupowymi i sterownikami opraw różnych producentów, umożliwiając jednocześnie faktyczną konkurencję przy dalszej rozbudowie systemu?
Odp. Zamawiający nie wymaga, aby poszczególne komponenty systemu pochodziły od różnych producentów natomiast niezbędne jest aby protokoły komunikacyjne poszczególnych elementów miały charakter otwarty i zestandaryzowany, tak aby w przyszłości rozwój oświetlenia ulicznego był możliwy w oparciu o wykonawców innych niż wybrany w prowadzonym postępowaniu.

Pytanie 11.
a/ Czy Zamawiający udostępni łącze internetowe dla komputera z oprogramowaniem nadrzędnym w swojej siedzibie, czy też zapewnienie dostępu do Internetu będzie / i na jaki okres / po stronie wykonawcy?
Odp. Wszystkie koszty związane z niezbędnymi składnikami komunikacyjnymi, w tym łącza internetowe, karty SIM lub inne media komunikacyjne powinny zostać skalkulowane przez wykonawcę dla okresu objętego gwarancją / 60 miesięcy /. W tym czasie wykonawca będzie ponosił koszty związane z komunikacją.

Pytanie 12.
Czy zamawiający zaakceptuje rozwiązanie, gdy sterowniki zabudowane w oprawach będą komunikowały się bezpośrednio warstwą informatyczną systemu z pominięciem dodatkowych elementów montowanych w szafkach oświetleniowych?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania bezpośredniej komunikacji sterowników zabudowanych w oprawach oświetleniowych z warstwą informatyczną systemu. Takie rozwiązanie wiązałoby się z podaniem napięcia do opraw przez 24 godziny na dobę, co dla Zamawiającego jest nie do zaakceptowania, m. in. z uwagi na przygotowane na niektórych słupach oświetleniowych wyprowadzenia zasilania świetlnych elementów dekoracyjnych oraz występowania w ciągach oświetleniowych opraw, które nie będą przedmiotem modernizacji.

Pytanie 13.
Prosimy o sprecyzowanie czy zamawiający będzie pokrywał koszty komunikacji GSM. Jeśli ma to ująć Oferent w swojej kalkulacji to prosimy o podanie okresu czasu w jakim ma być wykonana ta usługa.
Odp. Koszty funkcjonowania medium komunikacyjnego oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracy systemu jak również ewentualne koszty związane z funkcjonowaniem systemu sterującego w chmurze internetowej w okresie objętym gwarancją (60 miesięcy) będzie ponosił Wykonawca i powinien wliczyć je w cenę oferty. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby składniki te zostały wyspecyfikowane w kosztorysie ofertowym jako oddzielna pozycja. W związku z powyższym w kosztorysie ofertowym należy dodać poz. nr 19 - kalk. indywidualną - Funkcjonowanie systemu sterującego - utrzymanie łączności - 1 kpl.

Pytanie 14. Czy system informatyczny służący do sterowania oświetleniem może działać w chmurze internetowej i być dostępny m.in. przez stanowisko komputerowe dostarczone w ramach postępowania?
Jakie są wymogi zamawiającego w stosunku do utrzymania systemu ? Przez jaki okres czasu oferent ma utrzymywać system - zapewniać jego właściwe działanie, bezpieczeństwo przed włamaniem osób niepożądanych oraz prowadzić jego aktualizację?
Jakie wymogi bezpieczeństwa dotyczące systemu będą dla zamawiającego wystarczające? Czy zabezpieczenie logowania do systemu za pomocą dwuskładnikowej identyfikacji - hasło oraz dodatkowy kod wysyłany np. na wskazany adres e-mail oraz szyfrowa transmisja danych pomiędzy serwerem a stanowiskiem komputerowym wg standardu TLS i 128 bitowego klucza zamawiający uzna za wystarczające?
Odp. Zamawiający przewidywał, że system będzie użytkowany z jednego stanowiska komputerowego, tzn. będzie systemem stacjonarnym. Odpowiedzialność za utrzymanie systemu, jego bezpieczeństwo i aktualizacje leży po stronie wykonawcy w okresie objętym gwarancją / 60 m-cy /. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, aby system sterowania instalowany był w chmurze internetowej / brak serwera stacjonarnego / pod warunkiem zapewnienia przez zamawiającego następujących wymagań:
- Wszelkie koszty funkcjonowania systemu sterowania w środowisku wirtualnym w okresie objętym gwarancją / 60 m-cy / ponosi wykonawca
- Na system sterowania / aplikacje / wykonawca udzieli zamawiającemu licencji i będzie on / system sterowania / zaimplementowany w ten sposób, że po okresie objętym gwarancją będzie możliwość migracji systemu do innej chmury informatycznej / utrzymywanej przez innego operatora / lub do systemu stacjonarnego
- System sterowania powinien umożliwiać zamawiającemu zarządzanie oświetleniem, w tym konfiguracje nowych punktów oświetleniowych dołączanych do systemu lub usuwanie istniejących punktów oświetleniowych, jak również zapewniać możliwość bieżącej konfiguracji pracy systemu bez konieczności korzystania z dodatkowych usług wykonawcy.

Pytanie 15.
W tabeli w liniach VII-IX podano niespójne dane mocy, strumienia oprawy, minimalnej skuteczności oświetlanej oprawy. Oferent wnosi o poprawienie danych.
Odp. Podane w tabeli w liniach VII-IX dane dotyczące mocy, strumienia świetlnego i minimalnej skuteczności świetlnej są prawidłowe, przy czym dane te dotyczą opraw mających charakter oświetlenia parkowego. W tym zakresie zamawiający uzupełnia dokumentację SIWZ o dodatkowe informacje, publikując wyciąg z audytu / dokument opublikowany na stronie internetowej wraz z niniejszymi odpowiedziami / oraz zdjęcia aktualne zainstalowanych opraw oświetleniowych. Wykonawca w ofercie powinien uwzględnić , że nowe oprawy powinny mieć zbliżony kształt. W tym zakresie zamawiający zastrzega sobie prawo do ostatecznej akceptacji opraw proponowanych przez wykonawcę.

Pytanie 16.
Czy podane w tabeli moce opraw mają również obejmować moc zainstalowanego sterownika?
Odp. Podane w tabeli moce opraw nie obejmują mocy zużywanej przez sterowniki oświetleniowe.

Pytanie 17.
Proszę o sprecyzowanie jakich dokumentów będzie wymagał zamawiający dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów dostarczonych opraw?
Czy jeżeli oferent przedstawi:
- kartę katalogową oprawy wyposażonej w sterownik
- deklarację WE dla oferowanych opraw wraz ze sterownikami Zamawiający uzna, że wszystkie dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami SIWZ zostały dostarczone?
Odp. Zamawiający będzie wymagał przedstawienia następujących dokumentów:
- karty katalogowej oprawy wyposażonej w sterownik lub oprawy / ponieważ zamawiający dopuszcza oddzielny montaż sterowników, w tym również we wnękach słupowych, tam gdzie to możliwe / i sterownika
- deklaracji WE dla opraw wyposażonych w sterownik lub opraw i sterownika
- obliczenia fotometryczne proponowanych przez oferentów opraw

Pytanie 18.
Proszę o wyjaśnienie czy w przypadku gdy sterownik jest integralną częścią oprawy, ujęta w dokumentach oprawy - nie występująca osobno poza oprawą, zamawiający będzie wymagał dodatkowej dokumentacji sterownika?
Odp. Zamawiający nie będzie wymagał oddzielnej dokumentacji sterownika, w przypadku kiedy jest on integralną częścią oprawy, a w dokumentacji oprawy jest uwzględniony sterownik.

Pytanie 19.
Proszę o wyjaśnienie czy w przypadku, gdy sterownik grupowy będzie tego wymagał będzie możliwość zabudowania w szafce oświetleniowej dodatkowych urządzeń zapewniających jego właściwą pracę -np. grzałek utrzymujących właściwą temperaturę pracy w szafce?
Odp. Tak, w przypadku konieczności zabudowy urządzeń dodatkowych wymaganych przez urządzenia sterujące zabudowane w szafkach oświetleniowych, istnieje możliwość ich zabudowy, przy czym wszelkie tego rodzaju urządzenia powinny być w komplecie dostarczone i zabudowane przez wykonawcę w ramach realizacji projektu.

Ponadto:
- ze względu na specyfikę zamówienia zamawiający zmienia zapis paragrafu 16 pkt 4 umowy dotyczący usunięcia ujawnionych nieprawidłowości, który otrzymuje brzmienie:
"W okresie gwarancji wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych wad i nieprawidłowości w działaniu oświetlenia : do 12 godzin od zgłoszenia w zakresie systemu sterowania oraz do 24 godzin od zgłoszenia w zakresie opraw oświetleniowych "
W załączeniu wzór umowy uwzględniający przedmiotowy zapis.
- ze względu na brak zapisu w formularzu ofertowym odnośnika dot. terminu płatności faktury w załączeniu nowy formularz ofertowy.


- Wzór umowy Pobierz
- Wzór umowy.pdf Pobierz

- Formularz oferty Pobierz
- Formularz oferty.pdf Pobierz

- Audyt.pdf Pobierz
- Obliczenia.pdf Pobierz  
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion