Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
Dożynki Gminy Zebrzydowice
Dożynki Gminy Zebrzydowice
Dożynki Gminy Zebrzydowice
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
Zawiadomienie o XVI sesji Rady Gminy w dniu 24 maja 2016 r.
Newsy

ZAWIADOMIENIE

W dniu 24 maja 2016 r.
o godzinie 1530 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy
odbędzie się XVI sesja Rady Gminy Zebrzydowice

Tematem posiedzenia jest:

 1. Sprawozdanie finansowe Gminy Zebrzydowice za 2015 rok oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za 2015 rok.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok,
  • udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zebrzydowice za 2015 rok,
  • zatwierdzenia sprawozdania rocznego Gminnego Ośrodka Kultury Zebrzydowicach, dla którego Gmina Zebrzydowice jest organizatorem,
  • zatwierdzenia sprawozdania rocznego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach, dla której Gmina Zebrzydowice jest organizatorem,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice,
  • zmiany budżetu na 2016 rok,
  • zawarcia porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach,
  • udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na realizacje remontu odcinków drogi wojewódzkiej 937 - ul. Jagiellońskiej w Kończycach Małych i ul. Kochanowskiego w Zebrzydowicach,
  • podpisania Umowy o zezwoleniu na działalność górniczą w górniczej strefie ochronnej oraz rekompensacie szkód dla Gminy Zebrzydowice w Rzeczypospolitej Polskiej powstałych wskutek działalności Górniczej OKD a.s. w okresie od roku 2016 do 2018 roku,
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu,
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu,
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
  • nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice - w drodze darowizny nieruchomości przeznaczonej pod drogę gminną: przedłużenie ul. Wodnej w Kończycach Małych,
  • zmiany uchwały własnej Nr XIV/134/16 z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zamiany gruntów między Gminą Zebrzydowice, a Rzymskokatolicką Parafią Wniebowzięcia NMP w Zebrzydowicach,
  • o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania przez Gminę Zebrzydowice dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania,
  • przyjęcia regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Zebrzydowice budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - biologicznych, przydomowych przepompowni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych oraz indywidualnych przyłączy wodociągowych dla istniejących budynków mieszkalnych,
  • ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice,
  • określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  • określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Odpowiedzi na interpelacje.
 5. Wolne wnioski i informacje.

 
 Przewodniczący
Rady Gminy Zebrzydowice
 
Henryk Franek

 

Zapraszamy do udziału w posiedzeniu

Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion