Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020





Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza













Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
Dożynki Gminy Zebrzydowice (Kaczyce 2016)
Dożynki Gminy Zebrzydowice (Kaczyce 2016)
Dożynki Gminy Zebrzydowice (Kaczyce 2016)
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło



Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
Spotkanie Wojewody z samorządowcami gmin dotkniętych powodzią
Newsy

W Sali Sejmu Śląskiego wojewoda Zygmunt Łukaszczyk wraz z szefami podległych mu służb i kierownictwem administracji państwowej spotkał się z samorządowcami gmin i starostw województwa śląskiego dotkniętych powodzią.

Wojewoda Zygmunt Łukaszczyk podziękował wszystkim służbom i przedstawicielom administracji samorządowej, a także ludziom dobrej woli za skuteczną walkę z powodzią i akcję przeciwdziałającą jej skutkom. "Twierdzę, że w większości województwa śląskiego udało się nam żywioł opanować" - podkreślał wojewoda.

Wojewoda i członkowie Wojewódzkiego Sztabu Kryzysowego przedstawili wstępne szacunki obrazujące skalę strat materialnych w województwie. W województwie śląskim aż 123 jednostki samorządu terytorialnego zostały dotknięte skutkami powodzi, ponad 38 tysięcy ha zostało zalanych, zniszczonych zostało blisko 6 tysięcy budynków mieszkalnych i 371 budynków użyteczności publicznej, uszkodzonych zostało 875 dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych oraz 396 mostów, a także 222 obiektów wodno-kanalizacyjnych. Żywioł powodzi dotknął też 435 przedsiębiorstw i firm. Uszkodzonych zostało 14 wodociągów, 5 oczyszczalni ścieków, zalanych 6 cmentarzy.

Śląski Urząd Wojewódzki przekazał już 71 gminom 20 mln 165 tysięcy złotych na zasiłki celowe dla 3784 rodzin. Zasiłki wypłacono już za pośrednictwem ośrodków pomocy społecznej 271 rodzinom w 21 gminach na kwotę 1 278 340 złotych.  Wojewoda jeszcze raz apelował do władz samorządowych o przyspieszenie procedur administracyjnych przy wypłacie tych zasiłków, zapewnił, że będzie czynił starania, by ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji uprościło formularze, na podstawie których przeprowadzane są wywiady środowiskowe przed wypłatą zasiłków.

Wicewojewoda Adam Matusiewicz poinformował, że do końca tygodnia na stronie internetowej ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji ukażą się szczegółowe zasady przydzielania rządowej pomocy pieniężnej na remonty i odbudowę zniszczonych powodzią domów. Omówił wstępne założenia tego projektu. Ci, którzy wycenią swe szkody na kwotę do 20 tysięcy złotych, będą się rozliczać jedynie za pomocą faktur - otrzymają odszkodowanie w wysokości poniesionych kosztów. Natomiast jeśli koszty remontu lub odbudowy budynku mieszkalnego przekraczają 20 tysięcy złotych, konieczna będzie wycena rzeczoznawcy budowlanego (koszty jego pracy opłaci Skarb Państwa), a rozliczenie nastąpi na podstawie  faktur według zasady, że koszty remontu  i odbudowy do 100 tysięcy złotych zostaną zrekompensowane w całości, a powyżej tej kwoty - tylko do wysokości 100 tysięcy złotych.

Zarząd województwa śląskiego przeznaczył dla gmin dotkniętych powodzią około 7 mln złotych (decyzję tę musi potwierdzić Sejmik Województwa Śląskiego). Z budżetu samorządu wojewódzkiego każde dotknięte powodzią dziecko ma dostać około 1 tys. złotych na organizację wypoczynku i na wyprawki szkolne.

Przedstawione zostały także zasady udzielania pomocy dla rolników na odnowienie produkcji rolnej i specjalnej. Pomoc w postaci dopłat do kredytów bankowych mogą uzyskać rolnicy, którzy stracili więcej niż 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej lub hodowlanej w gospodarstwie, na podstawie oszacowania szkód przez komisję powołaną z inicjatywy władz samorządowych. Jak dotąd w gminach województwa śląskiego działają 43 komisje.

Przedstawicielka Izby Skarbowej poinformowała samorządowców o zwolnieniach z podatku dla powodzian. Wszelka pomoc materialna finansowana ze środków budżetu państwa lub samorządu, która ma związek z zaistniałym zdarzeniem losowym, takim jak powódź, jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym. Zwolnienie dotyczy również zapomóg otrzymanych np. od zakładu pracy i związków zawodowych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych czy klęsk żywiołowych. W tym przypadku niepodatkowane będą świadczenia do wysokości 2.280 zł w roku podatkowym.

Osoby poszkodowane nie będą także płacić podatku dochodowego od pomocy materialnej otrzymanej od zakładu pracy wskutek katastrofy naturalnej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej. Minister finansów zaniechał poboru podatku od dochodów z tego źródła, uzyskanych do końca 2010 r., do wysokości nieprzekraczającej 6.000 zł w ciągu roku podatkowego.

Podatnicy, którzy na skutek powodzi nie mają możliwości złożenia deklaracji w ustawowym terminie, powinni uczynić to jak najszybciej po ustaniu przeszkody, dołączając jednocześnie pismo wyjaśniające przyczynę niedochowania terminu. W razie wykazania podatku do zapłaty podatnik powinien też wystąpić o umorzenie powstałych odsetek.

Jeżeli podatnik (płatnik) ma taką techniczną możliwość, ma prawo skierować wniosek o odroczenie terminu składania deklaracji podatkowych, co wiąże się automatycznie z odroczeniem terminu płatności podatku (bez odsetek).

Podatnicy, którzy z uwagi na utrudnienia powodziowe nie są w stanie zapłacić w terminie podatków, mogą wnioskować do naczelnika urzędu skarbowego o przyznanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych - odroczenie terminu płatności podatku, rozłożenie na raty bądź umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami. W tym przypadku podatnicy mogą też wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego o ograniczenie poboru zaliczek na podatek, jeżeli uprawdopodobnią, że zaliczki byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego od dochodu przewidywanego za dany rok podatkowy.

Jeżeli w wyniku powodzi zostały zniszczone (np. na skutek zalania wodą) dokumenty będące podstawą sporządzania deklaracji, należy o tym powiadomić urząd skarbowy i w późniejszym czasie odtworzyć dokumenty, uzyskując np. ich duplikaty od swoich kontrahentów.

Źródło: www.katowice.uw.gov.pl (LINK)

Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:







ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE





OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego




JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat Cieszyński



























Copyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion