Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
Dożynki Gminy Zebrzydowice
Dożynki Gminy Zebrzydowice
Dożynki Gminy Zebrzydowice
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
IR- przetarg 07/2010 (Udzielenie kredytu długoterminowego)
Odpowiedzi na pytania

Zebrzydowice, dnia  07.07.2010 r.

IR- przetarg 07/2010

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. "Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Zebrzydowice w kwocie 2.500.000 PLN z przeznaczeniem na pokrycie planowego w budżecie gminy na rok 2010 deficytu budżetowego, związanego z realizacją wydatków majątkowych oraz spłatą  wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów"

     W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi :

Pytanie 1.
Prosimy o informację czy w przypadku , gdy 30 danego miesiąca lub 28 luty  będzie przypadał w dzień wolny od pracy, zaakceptuje Zamawiający spłatę rat w pierwszym dniu roboczym, przypadającym po tym dniu?
Odp. Tak

Pytanie 2.
Prosimy o informację czy pierwsza spłata odsetek nastąpi w dniu pierwszej raty kapitałowej / 30.01.2011 r. /, czy też odsetki będą płatne zaraz po uruchomieniu I transy kredytu tj. w dniu 30.08.2010 r a następnie 30.09.2010 r, 30.10.2010 r itd.?
Odp. Pierwsza spłata odsetek nastąpi na dzień 30 w miesiącu w którym zostanie uruchomiona I transza kredytu, następne odsetki płatne będą od debetu na dzień 30 każdego miesiąca / luty - 28 lub 29 /

Pytanie 3.
Prosimy o informację kiedy nastąpi spłata ostatniej raty odsetkowej : w dniu 15.12.2015 r czy 30.12.2015 r.?
Odp. Spłata ostatniej raty nastąpi w dniu 15.12.2015 r. - tak jak rata kapitałowa

Pytanie 4.
Prosimy o informację jaką wartość WIBOR należy przyjąć do wyliczenia ceny oferty?
Odp. WIBOR 1M  należy przyjąć z ostatniego roboczego miesiąca poprzedzającego - czyli 30 czerwca 2010 r.

Pytanie 5.
Prosimy o informację czy dla wyliczenia ceny oferty należy przyjąć uruchomienie transz w kwotach i terminach jak w SIWZ?
Odp. Tak

Pytanie 6.
Prosimy o informację jaka część kredytu będzie przeznaczona na pokrycie deficytu a jaka na spłatę zobowiązań i jakie to są zobowiązania?
Odp. Informacja ta pozostaje w gestii zamawiającego

Pytanie 7.
Prosimy o przedłożenie następujących dokumentów:
- opinii RIO z wykonania budżetu za 2008 i 2009 r.
- opinii RIO o projekcie budżetu Gminy, prognozie kwoty długu i możliwości pokrycia deficytu na 2010 r.
- sprawozdań Rb-27S, RB-28S, Rb-N za 2008 i 2009 r.
- sprawozdań za I kwartał 2010 r / Rb-NDS, RB-27S, RB-28S, RB-Z, RB-N /
- aktualnego wykazu udzielonych przez gminę poręczeń oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek / kwota zadłużenia , wysokość rat w poszczególnych latach kredytowania, data zapadalności, kredytodawca /
Odp. W/w dokumenty przedstawiamy w załączeniu

Pytanie 8.
Prosimy o informację czy Gmina posiada zobowiązania z tytułu wykupu wierzytelności?
Odp. Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu wykupu wierzytelności.

Pytanie 9.
Prosimy o informację czy Gmina posiada udziały w Spółkach?
Odp. Gmina nie posiada udziałów w Spółkach

Pytanie 10.
Prosimy o podanie z jakiego tytułu  w przepływach pieniężnych w latach 2010-2012 uwzględnione są wyłączenia na podstawie art. 169, czy wyłączenia z tego tytułu powinny obejmować również kwotę kapitału / wyłączenia wg art. 170 / jeżeli tak to w jakiej wysokości?
Odp. Wyłączenia uwzględnione w przepływach pieniężnych w latach 2010-2012 na podstawie art. 169 ust 3 ustawy o finansach publicznych z 2005 r i art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 dotyczą spłaty pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Wyłączenia z tego tytułu obejmują również kwotę kapitału z art. 170 ustawy - 500.000,00 w 2011 r i 4.000.000,00 w 2012 roku.


 
 z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta

 

  ZAŁĄCZNIK - POBIERZ
Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion