Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
Otwarcie Hali Sportowej w Kończycach Małych
Otwarcie Hali Sportowej w Kończycach Małych
Otwarcie Hali Sportowej w Kończycach Małych
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
Ogłoszenie o konsultacji projektu uchwały Rady Gminy
Ogłoszenia (Konsultacje społeczne)

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w Zebrzydowicach

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w Zebrzydowicach

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: Utworzenia wykazu kąpielisk wydzielonego obszaru wód powierzchniowych

2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 23.12.2010r., bezpośrednio na adres e-mail: ug@zebrzydowice.pl (w tytule wiadomości proszę wpisać "KONSULTACJE Kąpieliska").

3. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Biuro Rady Gminy w Zebrzydowicach

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 1.12.2010 zostaną zakończone 23.12.2010.

Projekt uchwały opublikowany został na stronie internetowej gminy Zebrzydowice  www.zebrzydowice.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.


Zarządzenie Nr 0151 - V/42/143/10
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 05.10.2010

w sprawie: Ogłoszenia konsultacji społecznych projektu uchwały dot wpisu do wykazu kąpielisk wydzielonego obszaru wód powierzchniowych w Gminie Zebrzydowice i umieszczenia w nim "Kąpieliska Strzeżonego na Stawie Młyńszczok"

Na podstawie: art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmn.) w wykonaniu Uchwały Nr XLI/389/10 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Zebrzydowice w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji. Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne (Dz. U. Nr 44, poz. 253)

§ 1

Ogłaszam konsultacje społeczne projektu uchwały dot wpisu do wykazu kąpielisk wydzielonego obszaru wód powierzchniowych w Gminie Zebrzydowice i umieszczenia w nim "Kąpieliska Strzeżonego na Stawie Młyńszczok"

§ 2

Wyznaczam dzień 1.12. 2010 jako dzień rozpoczęcia  konsultacji i dzień 23.12.2010r., jako dzień zakończenia konsultacji. Treść ogłoszenia o przeprowadzenie konsultacji stanowi załącznik do zarządzenia i zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu i GOK oraz w BIP Urzędu Gminy Zebrzydowice.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Zebrzydowice.

§ 4

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia


 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w Zebrzydowicach

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w Zebrzydowicach

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: Utworzenia wykazu kąpielisk wydzielonego obszaru wód powierzchniowych

2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 23.12.2010r., bezpośrednio na adres e-mail: ug@zebrzydowice.pl (w tytule wiadomości proszę wpisać "KONSULTACJE Kąpieliska").

3. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Biuro Rady Gminy w Zebrzydowicach

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 1.12.2010 zostaną zakończone 23.12.2010.

Projekt uchwały opublikowany został na stronie internetowej gminy Zebrzydowice  www.zebrzydowice.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion