Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
Uroczystości patriotyczne obchodów Święta Niepodległości w Zebrzydowicach
Uroczystości patriotyczne obchodów Święta Niepodległości w Zebrzydowicach
Uroczystości patriotyczne obchodów Święta Niepodległości 2016
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
Przetarg IR.271.18.2011 ("Kompleksowe ubezpieczenia ...")
Odpowiedzi na pytania

Zebrzydowice, dnia  23.09.2011 r.

IR.271.18.2011

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. "Kompleksowe  ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczej straży pożarnej"

     W związku z kolejnymi zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi :

Uprzejmie prosimy o dodatkowe informacje oraz wyjaśnienia:

Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

 1. Proszę o informację o usytuowaniu miejsca ubezpieczenia w odniesieniu do obszarów bezpośredniego i potencjalnego zagrożenia powodzią.
   
  Odp. W ciągu ostatnich lat nie odnotowano odszkodowań powodziowych na mieniu  gminnym. Na terenie Gminy znajdują się cieki wodne.
 2. Klauzula wandalizmu/dewastacji - prosimy o wprowadzenie limitu dla graffiti i szkód   estetycznych oraz szkód polegających na zaborze ubezpieczonego mienia z miejsca   zdarzenia w wysokości 5.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie  ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjnej w wysokości  500,00 PLN.
   
  Odp. Nie wyrażamy zgody.
   
 3. Prosimy o przedstawienie wykazów posiadanego i przewidzianego do ubezpieczenia   mienia z podziałem wg grup KŚT.
   
  Odp. Zgodnie z zapisami wszelkie wykazy są do wglądu w siedzibie pełnomocnika  Zamawiającego.
   
 4. Na stronie 5, załącznika nr 1 w punkcie 1 ppkt e/ - uzgodnienia dodatkowe - jest zapis … sumy ubezpieczenia…. wg innych wykazów. Co oznacza to sformułowanie, jakie to są wykazy?
   
  Odp. W Gminie jest również mienie wykonane np. w czynie społecznym i jest pod opieką  gminy. Stąd wynikają inne wykazy.
   
 5. Prosimy o przedstawienie wykazu mienia aktualnie nie eksploatowanego na danym   stanowisku lub nie przygotowanego do pracy znajdującego się w miejscu ubezpieczenia.
   
  Odp. Na chwilę obecną nie ma takiego mienia. Jest to zabezpieczenie przed np. sytuacją   kiedy nowo zakupiony zostanie odebrany i będzie czekał na instalacje.

Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego

 1. Prosimy o przedstawienie wykazów posiadanego i przewidzianego do ubezpieczenia   mienia  z podaniem roku produkcji.
   
  Odp. Zgodnie z zapisami wszelkie wykazy SA do wglądu w siedzibie pełnomocnika  Zamawiającego.
   
 2. Prosimy o przedstawienie wykazu mienia aktualnie nie eksploatowanego, nie   zainstalowanego na danym stanowisku lub nie przygotowanego do pracy znajdującego się   w miejscu ubezpieczenia.
   
  Odp. Na chwilę obecną nie ma takiego mienia. Jest to zabezpieczenie przed np. sytuacją  kiedy nowo zakupiony zostanie odebrany i będzie czekał na instalacje.
   

Odpowiedzialność cywilna

OC z tytułu zarządzania drogami:

 1. Informacja o jakości i stanie dróg na terenie gminy
   
  Odp. Stan i jakość dróg określone są jako dobre.
   
 2. Informacja o szkodach z ostatnich trzech lat :
   
  a/ Wartość zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w latach
  Odp. Brak wypłat i rezerw. Jedno oddalone roszczenie do wykonawcy ze względu, że  droga była w remoncie.
   
  b/ Liczba zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w poszczególnych latach
  Odp. Brak wypłat i rezerw. Jedno oddalone roszczenie od wykonawcy ze względu , że droga była w remoncie.
   
  c/ W jakiej ilości i wielkości odnotowane szkody związane były ze złą jakością dróg /  pospolite dziury w drogach /
  Odp. Brak wypłat i rezerw. Jedno oddalone roszczenie od wykonawcy ze względu , że     droga była w remoncie.
   
 3. Czy proponowany w SIWZ program ubezpieczenia obowiązywał w latach ubiegłych, jeżeli nie to co się zmieniło?
   
  Odp. Program ubezpieczenia obowiązywał w roku poprzednim.
   
 4. Proszę o informację o obowiązujących wewnętrznych przepisach dotyczących :
   
  a/ częstości objazdów kontrolujących stan nawierzchni i innych elementów wpływających  na bezpieczeństwo użytkowników dróg
  Odp. Na bieżąco, zgodnie z potrzebami.
   
  b/ maksymalny czas reakcji na zgłaszane zagrożenia
  Odp. Na bieżąco.
   
  c/ sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia / m.in. chodzi o zabezpieczenie dziur i stawianie znaków /
  Odp. Drobne zagrożenia usuwane są na bieżąco a większe / np. łaty asfaltowe / zlecane są firmom zewnętrznym w drodze przetargu.
   
  d/ w przypadku gdy bieżące usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach jest zalecane  podmiotom zewnętrznym, proszę o informację czy te podmioty posiadaja aktualne  polisy OC.
  Odp. Bieżące utrzymanie dróg prowadzone jest własnymi siłami / brygady gospodarcze /, a w przypadku zlecania w drodze przetargu firmom zewnętrznym  to firmy te mają obowiązek posiadania polis OC.

 
  z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta
Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion