Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
Uroczyste obchody 70-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej
Uroczyste obchody 70-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej
Uroczyste obchody 70-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
Przetarg IR.271.16.2012 (Udzielenie kredytu długoterminowego)
Odpowiedzi na pytania

Zebrzydowice, dnia  21.11.2012 r.

IR.271.16.2012

Dotyczy:przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. "Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Zebrzydowice w kwocie 2.500.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów".
 1. W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy  odpowiedzi przedstawionych w tabeli - załącznik nr 1.

 2. Zestawienie aktualnego zadłużenia na koniec ostatniego kwartału wraz z informacjami o oprocentowaniu, zabezpieczeniach, wysokości i częstotliwości raty, okresie kredytowania i dacie zakończenia - załącznik nr 2.

 3. Pytanie:  Proszę o wyjaśnienie zapisu z SIWZ pkt 14 str 12, który brzmi: "za odstąpienie od umowy z winy Kredytodawcy, Kredytobiorca umorzy Kredytobiorcy 5% wartości całego kredytu". Proszę o sprecyzowanie w jakim przypadku wystąpi wina Kredytodawcy oraz w jakim terminie Kredytodawca może odstąpić od umowy.

  Odp. Chodzi o zabezpieczenie Kredytobiorcy w razie odstąpienia Kredytodawcy od wykonania umowy czyli nie przekazania kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy w wysokości określonej w umowie.

 4. Pytanie :  Czy jest możliwość wydłużenia terminu składania ofert o 3 dni ?

  Odp. Nie ma możliwości wydłużenia terminu składania ofert.

Jednocześnie informujemy, że n/w dodatkowe dokumenty / ze względu na dużą obszerność / zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy - http://www.zebrzydowice.pl/  jako załącznik nr 3 do odpowiedzi:

 • Statut JST
 • Zaświadczenie o nadaniu nr REGON jako osoby prawnej tj. Gminy Zebrzydowice
 • Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu
 • Dokumenty potwierdzające umocowanie osób do reprezentowania klienta / np. zaświadczenie Komisji wyborczej o wyborze Wójta, Uchwała Rady gminy w sprawie powołania Skarbnika /
 • Sprawozdanie RB NDS, Rb N, Rb Z, Rb27S / zbiorcze i analityczne /, Rb28S / zbiorcze i analityczne / za III kwartał 2012 r / jeżeli sprawozdania nie zostały jeszcze sporządzone prosimy o informację czy po ich sporządzeniu a przed terminem rozstrzygnięcia przetargu Zamawiający zamieści je na BIP /
 • Uchwała budżetowa JST na 2012 rok wraz z załącznikami
 • Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z załącznikami

Nie dołączamy n/w dodatkowych dokumentów ze względu na to, że nie dotyczą naszej gminy:

 • Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego za 2012 r - budżet na rok 2012 zamknął się nadwyżką budżetową
 • Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo z podaniem nazwy, numeru REGON lub numeru NIP oraz % udziałów - brak instytucji
 • Pełne sprawozdanie finansowe szpitala / minimum bilans i rachunek wyników / za ostatni zamknięty rok sprawozdanie finansowe za III kwartał 2012 r  - brak szpitala

 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

ZAŁĄCZNIKI - DO POBRANIA:

Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion