Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
IV Rajd Synchroniczny Pojazdów Zabytkowych
IV Rajd Synchroniczny Pojazdów Zabytkowych
IV Rajd Synchroniczny Pojazdów Zabytkowych
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
IR- P 06/2013 (Pełnienie funkcji gospodarza cmentarzy komunalnych)
Przetargi

Zebrzydowice, dnia  06.12.2013 r.

IR- postępowanie o zamówienie 06/2013

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

     Wójt  Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100  fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 14.000 EURO na realizację zadania p.n.

"Pełnienie funkcji gospodarza cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Zebrzydowice w 2014 r".

Do obowiązków gospodarza cmentarzy, które zlokalizowane są w Kaczycach, Kończycach Małych i Marklowicach Górnych należeć będzie:

 1. dopilnowanie, aby pochówki na cmentarzach odbywały się w miejscach do tego przeznaczonych, zgodnie z planem zagospodarowania poszczególnych cmentarzy
 2. kontrolowanie i dokonywanie każdorazowo odbioru wykonanego dołu grzebalnego / wymiarów oraz głębokości pod względem ich prawidłowego wykonania zgodnie z wymaganymi wymiarami na dany rodzaj grobu, określonymi w planie zagospodarowania cmentarza /
 3. kontrolowanie by nagrobki wykonywane były zgodnie z przepisami i by nie stwarzały zagrożenia
 4. dopilnowanie , aby pochówki dokonywały osoby do tego uprawnione
 5. dbanie o dobry stan techniczny urządzeń, wykonywanie drobnych napraw i robót konserwacyjnych polegających na remoncie istniejących:
  • nawierzchni chodników z kostki betonowej lub płytek betonowych / każdorazowe zlecenie nie może przekroczyć powierzchni 5 m2 /
  • obrzeży betonowych / każdorazowe zlecenie nie może przekroczyć długości 5 mb /
  • plantowanie i humusowanie z obsianiem trawą terenów zielonych / każdorazowe zlecenie nie może przekroczyć powierzchni 10 m2 /
  • miejscowej naprawie ogrodzeń o długościach do 3 mb lub pojedynczych przęseł, bram wjazdowych i furtek
 6. jeżeli zajdzie taka potrzeba zgłaszanie konieczności wykonania robót o charakterze remontowym i inwestycyjnym
 7. dbanie o czystość i porządek na powierzchni cmentarza i w jego obejściu tj w okolicach krzyży cmentarnych, ogrodzenia, budynków, ubikacji, studni, alejek, śmietników oraz tablic informacyjnych - w tym celu przynajmniej 1 raz w tygodniu tj. w sobotę posprzątać powierzchnie cmentarzy
 8. dbanie o zieleń poprzez jej terminowe koszenie, przycinanie drzew i krzaków / również tuje /
 9. utrzymywanie w okresie zimowym alejki poprzez ich odśnieżanie
 10. wyposażenie cmentarzy w tablice informacyjne / i dbać o ich stan techniczny / z podaniem pełnej nazwy przedsiębiorstwa pełniącego obowiązki gospodarza cmentarza oraz telefonów kontaktowych
 11. pełnienie dyżurów związanych z zagospodarowaniem cmentarzami w biurach sołtysów w wyznaczonych godzinach

Wspólny słownik zamówień / CPV / :  98.37.11.11-5

Termin związania z ofertą -  30 dni kalendarzowych.
Termin realizacji umowy -  od 01.01.2014 r do 31.12.2014 r

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej - http://www.zebrzydowice.pl/  lub można ją odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 40.
Informacji o przedmiocie zamówienia udziela pracownik Urzędu Gminy - Marian Botorek  tel. 32/ 4755131 , pokój nr 36

Termin składania ofert - do dnia  16.12.2013  r.  do godz.  9:45 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 40.

Otwarcie ofert nastąpi w  dniu  16.12.2013  r. o godz. 10:00   w  Urzędzie Gminy Zebrzydowice -  pokój nr 38.


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA
Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion