Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka


Wizyta w Veľké Rovné
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
IR- przetarg 07/2009 (udzielenie kredytu długoterminowego)
Odpowiedzi na pytania
Zebrzydowice, dnia 03.08.2009 r.

IR- przetarg 07/2009

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. "Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Zebrzydowice w kwocie 2.500.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowego w budżecie gminy na rok 2009 deficytu budżetowego, związanego z realizacją wydatków majątkowych / inwestycyjnych / "

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi :

Pytanie 1.
Prosimy o przedstawienie dokumentacji finansowej pozwalającą ocenić zdolność kredytową Gminy Zebrzydowice, a w szczególności:
a) sprawozdania Rb-NDS za lata 2006, 2007, 2008,
  Odp.Patrz załącznik nr 1
b) zestawienia przepływów pieniężnych w całym okresie kredytowania
   Odp. Patrz odpowiedzi z     30.07.2009 r.
c) zestawienia zadań inwestycyjnych realizowanych i planowanych w latach 2008-2010
   Odp. Patrz  załącznik nr 2
d) zestawienia prognozowanych przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków w całym okresie kredytowania
   Odp. Patrz odpowiedzi z 30.07.2009 r.
e) sprawozdań Rb-Z za lata 2007-2008r.
    Odp.Patrz załącznik nr 3
f) harmonogramu spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Zebrzydowice, w całym okresie kredytowania,
   Odp.Patrz załącznik nr 4
g) opinii RIO na temat wykonania budżetu za lata 2006-2008,
   Odp.Patrz zał nr 5
h) opinii RIO w sprawie opinii o możliwości zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego w 2009r.,
   Odp. Patrz odpowiedzi z 30.07.2009 r.
i) opinii RIO o przedłożonym przez Gminę projekcie budżetu na 2009r.
   Odp.Patrz załącznik nr 5
j) uchwały budżetowej na 2009r.
   Odp. Patrz załącznik nr 6
 

Pytanie 2.
Ponadto prosimy o odniesienie się do następujących kwestii, które po lekturze warunków określonych w SIWZ budzą nasze wątpliwości:

Pytanie 2a.
w pkt. 15 brak jest algorytmu stanowiącego podstawę wyliczenia ceny usługi, a szczególności stawki WIBOR, będącej bazą do wyliczenia ceny usługi oraz terminu, od którego należy rozpocząć naliczanie oprocentowania,
Odp. Patrz odpowiedzi z dnia 30.07.2009 r.
Pytanie 2b
w pkt. 13 warunków SIWZ ppkt. 1c) piszecie Państwo, że złożona oferta powinna zawierać podpisany projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SIWS, podczas gdy załącznik nr 3 do SIWZ jest zatytułowany „Doświadczenie zawodowe”,
Odp. Do oferty Wykonawca  nie składa podpisanego wzoru umowy. Nie stanowił on załącznika do SWIZ
Pytanie 2c
Załącznik nr 3 do SIWZ, wymaga udokumentowania doświadczenia zawodowego. Proszę o doprecyzowanie czy chodzi o wylegitymowanie się przez Wykonawcę usługą udzielenia kredytu dla JST, czy też jakąkolwiek inną,
Odp. Wykonawca musi wykazać co najmniej jedną usługę udzielenia kredytu w kwocie nie mniejszej niż 2.500.000 zł. Status prawny kredytobiorcy nie jest istotny.  
Pytanie 2d
Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel In blanco. Prosimy o potwierdzenia, czy Zamawiający przewiduje podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji.
Odp .Patrz odpowiedzi z 30.07.2009 r.


Załączniki do odpowiedzi zostały umieszczone w "Dokumenty przetargowe" lub POBIERZ (Format zip)

Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion