Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
Jubileusz 115-lecia OSP Kończyce Małe.
Jubileusz 115-lecia OSP Kończyce Małe.
Jubileusz 115-lecia OSP Kończyce Małe. Fot: PL
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
IR- P 03/2014 (Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej ...)
Przetargi

Zebrzydowice, dnia 17.04.2014 r.

IR- postępowanie o zamówienie 03/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100 fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice.

Zakres opracowania obejmuje 2 zadania / części /. Ofertę można złożyć na całość lub wybraną część.

Zadanie 1 - Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Miodowej w Kończycach Małych
Obszar rozbudowy sieci wodociągowej pokazano orientacyjnie na zał. nr 1 do SIWZ Ilość przyłączy do zaprojektowania - 25 sztuk
Zadanie 2 - Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Jarzębinowej w Kończycach Małych
Obszar rozbudowy sieci wodociągowej pokazano orientacyjnie na zał. nr 2 do SIWZ Ilość przyłączy do zaprojektowania - 18 sztuk

W każdym zadaniu zakres obejmuje:
- projekt budowlano - wykonawczy rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami
- materiały geodezyjne do projektowania / aktualizacja map, wypisy z ewidencji gruntów /
- uzgodnienia z właścicielami nieruchomości / oświadczenie wraz z załącznikiem mapowym /
- wszelkie uzgodnienia branżowe , ZUD i decyzje niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę
- uzyskanie pozwolenia na budowę
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót i specyfikacji technicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót/

Projekt należy opracować w wersji papierowej w 5 egz., kosztorys inwestorski, przedmiar i specyfikację techniczną po 1 ezg. Całość należy nagrać na płytkę CD. Wersja CD musi być tożsama z wersją papierową / rysunki, opisy, uzgodnienia.

Dokumentacja stanowiąca przedmiot odbioru powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Projektanta, że jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie o którym mowa wyżej stanowią integralną część przedmiotu umowy.

Wspólny słownik zamówień / CPV / : 71.32.20.00-1

Termin związania z ofertą - 30 dni kalendarzowych.
Termin realizacji umowy - do 30.10.2014 r
W terminie do dnia 15.07.2014 r Projektant przedłoży uzgodnioną z właścicielami działek trasę wodociągu i przyłączy.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej - www.zebrzydowice.pl lub można ją odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 40.
Informacji o przedmiocie zamówienia udziela Referat Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych tut. Urzędu - mgr inż. Ewa Suchecka i Wiesława Zniszczoł - tel. 32/ 4755107 , 32/ 4755106 , pokój nr 40

Termin składania ofert - do dnia 06.05.2014 r. do godz. 9:45 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 40.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.05.2014 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - pokój nr 38.


WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA


Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy www.zebrzydowice.pl (w Menu przetargi, w podmenu Dokumenty przetargowe) (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Zakończono udostępnianie SIWZ, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, po upływie terminu składania ofert.


Aktualizacja dokumentacji przetargowej (SIWZ z załącznikami) (POBIERZ AKTUALIZACJĘ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki:

  • SIWZ.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik1_ulica_Miodowa.pdf(POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_ulica_Jarzebinowa.pdf(POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_formularz oferty.pdf(POBIERZ)

  • Uwaga zmiana załącznika
  • SIWZ_zalacznik4_nowy wzor umowy.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_formularz oferty.doc(POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_formularz oferty.odt(POBIERZ)
Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion