Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
Zamek Zebrzydowice fot.3
Zamek Zebrzydowice fot.3
Rozbudowa publicznej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie ...
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
Sprzedaż nieruchomości w Kończycach Małych (10 działek bud. na osiedlu Karolinka)
Ogłoszenia Wójta Gminy

Zebrzydowice, 18 września 2009 r.

PR.72241-3/09

OGŁOSZENIE

przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości.

Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że zarządzeniem Nr 0151-V/39/99 z dnia 15 września 2009r. ogłoszony został przetarg ustny nieograniczony na zbycie w drodze sprzedaży nieruchomości położonych w Kończycach Małych tj. 10 działek budowlanych na osiedlu Karolinka, będących własnością Gminy Zebrzydowice, objętych księgą wieczystą KW Nr BB1C/00070000/9 Sądu Rejonowego w Cieszynie, a mianowicie:

 1. Działki nr: 1440/104 o pow. 0,11.85 ha, stanowiącej RIIIb:
  • Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice - położona jest w terenach o funkcji wiodącej częściowo: "zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej" symbol planu C32MN, a częściowo "układu komunikacyjnego - droga główna", symbol planu: C310KG, w strefie ochrony konserwatorskiej "B".
  • Cena Wywoławcza nieruchomości: 49.400,00 zł brutto (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta złotych 00/100).
  • Wadium: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
 2. Działki nr: 1440/105 o pow. 0,12.30 ha, stanowiącej RIIIb:
  • Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Nieruchomość zgodnie z MPZP - położona jest w terenach o funkcji wiodącej: "zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej" symbol planu C32MN, w strefie ochrony konserwatorskiej "B".
  • Cena Wywoławcza nieruchomości: 51.300,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta złotych 00/100).
  • Wadium: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
 3. Działki nr: 1440/106 o pow. 0,12.90 ha, stanowiącej RIIIb:
  • Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Nieruchomość zgodnie z MPZP - położona jest w terenach o funkcji wiodącej: "zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej" symbol planu C32MN, w strefie ochrony konserwatorskiej "B", w obrębie nieruchomości przebiega linia energetyczna 20kV wraz ze strefą ochronną.
  • Cena Wywoławcza nieruchomości: 39.300,00 zł brutto (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta złotych 00/100).
  • Wadium: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).
 4. Działki nr: 1440/107 o pow. 0,07.09 ha, stanowiącej RIIIb:
  • Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Nieruchomość zgodnie z MPZP - położona jest w terenach o funkcji wiodącej: "zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej" symbol planu C33MN, w strefie ochrony konserwatorskiej "B".
  • Cena Wywoławcza nieruchomości: 31.500,00 zł brutto (słownie: trzydzieści jeden tysięcy pięćset złotych 00/100).
  • Wadium: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
 5. Działki nr: 1440/108 o pow. 0,07.44 ha, stanowiącej RIIIb:
  • Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Nieruchomość zgodnie z MPZP - położona jest w terenach o funkcji wiodącej: "zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej" symbol planu C33MN, w strefie ochrony konserwatorskiej "B".
  • Cena Wywoławcza nieruchomości: 33.000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych 00/100).
  • Wadium: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
 6. Działki nr: 1440/109 o pow. 0,07.03 ha, stanowiącej RIIIb:
  • Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Nieruchomość zgodnie z MPZP - położona jest w terenach o funkcji wiodącej: "zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej" symbol planu C33MN, w strefie ochrony konserwatorskiej "B".
  • Cena Wywoławcza nieruchomości: 31.200,00 zł brutto (słownie: trzydzieści jeden tysięcy dwieście złotych 00/100).
  • Wadium: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
 7. Działki nr: 1440/110 o pow. 0,07.42 ha, stanowiącej RIIIb:
  • Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Nieruchomość zgodnie z MPZP - położona jest w terenach o funkcji wiodącej: "zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej" symbol planu C33MN, w strefie ochrony konserwatorskiej "B".
  • Cena Wywoławcza nieruchomości: 32.900,00 zł brutto (słownie: trzydzieści dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100).
  • Wadium: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
 8. Działki nr: 1440/111 o pow. 0,07.29 ha, stanowiącej RIIIb:
  • Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Nieruchomość zgodnie z MPZP - położona jest w terenach o funkcji wiodącej: "zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej" symbol planu C33MN, w strefie ochrony konserwatorskiej "B", w obrębie nieruchomości przebiega linia energetyczna 20kV wraz ze strefą ochronną.
  • Cena Wywoławcza nieruchomości: 22.900,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100).
  • Wadium: 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).
 9. Działki nr: 1440/112 o pow. 0,07.45 ha, stanowiącej RIIIb:
  • Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Nieruchomość zgodnie z MPZP - położona jest w terenach o funkcji wiodącej: "zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej" symbol planu C33MN, w strefie ochrony konserwatorskiej "B", w obrębie nieruchomości przebiega linia energetyczna 20kV wraz ze strefą ochronną.
  • Cena Wywoławcza nieruchomości: 23.400,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia trzy tysiące czterysta złotych 00/100).
  • Wadium: 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).
 10. Działki nr: 1440/113 o pow. 0,07.43 ha, stanowiącej RIIIb:
  • Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Nieruchomość zgodnie z MPZP - położona jest w terenach o funkcji wiodącej: "zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej" symbol planu C33MN, w strefie ochrony konserwatorskiej "B", w obrębie nieruchomości przebiega linia energetyczna 20kV wraz ze strefą ochronną.
  • Cena Wywoławcza nieruchomości: 23.300,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia trzy tysiące trzysta złotych 00/100).
  • Wadium: 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).

Sposób zagospodarowania wszystkich w/w działek: wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Obciążenia i zobowiązania: wszystkie w/w działki wolne są od obciążeń i zobowiązań.

Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 23 października (piątek) 2009r. o godz. 12 30 , w Sali sesyjnej Urzędu Gminy Zebrzydowice.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Zebrzydowice, w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój nr konta: 85 8470 0001 2001 0030 4283 0011, w terminie do dnia 20 października (wtorek) 2009r.; decyduje data wpływu na konto Urzędu Gminy Zebrzydowice. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

W przypadku, kiedy osoba wyznaczona jako nabywca nieruchomości, nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie celem zawarcia umowy notarialnej - traci prawo do nabycia nieruchomości, a wpłacone przez nią wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy Zebrzydowice, tel. (032) 47 55 123.


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA
Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion