Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
Uroczystości patriotyczne obchodów Święta Niepodległości w Zebrzydowicach
Uroczystości patriotyczne obchodów Święta Niepodległości w Zebrzydowicach
Uroczystości patriotyczne obchodów Święta Niepodległości 2016
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
IR- P 03/2015 (Opracowanie dokumentacji projektowych i wykonanie odcinków oświetlenia)
Przetargi

Zebrzydowice, dnia 21.04.2015 r.

IR- postępowanie o zamówienie 03/2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100 fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Budowa czterech odcinków sieci oświetlenia ulicznego na terenie GminyZebrzydowice /opracowanie dokumentacji projektowej + wykonanie /

Zakres zamówienia obejmuje:

Zadanie 1 -ul. Podleśna w Kaczycach - Dowieszenie na istniejących 5 słupach linii energetycznej nN kabla oświetleniowego z wydłużeniem linii o jedno przęsło wraz z zabudową 1 słupa wirowego jako końcowego / łączna długość planowanej linii oświetleniowej ok. 275 mb /, zamontowanie 3 opraw oświetleniowych, wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót / w zależności od potrzeby /
Zadanie 2 -ul. Jabłoni w Kaczycach - Zabudowa 1 słupa wirowego jako końcowego wraz z dowieszeniem kabla oświetleniowego na dwóch przęsłach / łączna długość planowanej linii oświetleniowej ok. 90 mb /, zamontowanie 1 oprawy oświetleniowej, wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót / w zależności od potrzeby /
Zadanie 3 -ul. Jutrzenki w Zebrzydowicach - Zabudowa 4 słupów wirowych wraz z dowieszeniem kabla oświetleniowego / łączna długość planowanej linii oświetleniowej ok. 210 mb / oraz naprawa istniejącej sieci oświetleniowej pod obiektami mostowymi / łączna długość naprawianego odcinka ok. 70 mb /, zamontowanie 2 opraw oświetleniowych, wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót / w zależności od potrzeby /
Zadanie 4 -ul. Poziomkowa w Zebrzydowicach - Dowieszenie na istniejących 10 słupach linii energetycznej nN kabla oświetleniowego z wykonaniem podłączenia do istniejącej sieci oświetleniowej przy ul. Słowiczej o długości ok. 310 mb, zamontowanie 2 opraw oświetleniowych, wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót / w zależności od potrzeby /.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowych w/w odcinków jako odrębne zadania oraz realizację po uzyskaniu w zależności od potrzeb pozwoleń na budowę bądź zgłoszeń robót.

Wykonawcy poszczególnych zadań przedstawią zamawiającemu do zatwierdzenia koncepcję proponowanego rozwiązania. Wykonanie obiektu w terenie uzależnione jest od uzyskanych warunków od właściciela sieci energetycznej.

Wykonawca w ofercie winien określić wartość poszczególnych zadań w rozbiciu na zakres projektowy i wykonawczy.

Ofertę można złożyć na wszystkie 4 zadania lub tylko wybrane.

Zakres opracowania projektowego obejmuje:
a/ pozyskanie map do celów projektowych, wypisów z rejestru gruntów
b/ uzyskanie zgody na wejście w teren / jeżeli zajdzie taka potrzeba /
c/ uzyskanie warunków zasilania możliwości dowieszenia linii na istniejące słupy, uzgodnienia branżowe, wszelkie decyzje i opinie niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę
d/ projekt budowlano - wykonawczy - 5 egz.
e/ kosztorys inwestorski - 2 egz.
f/ przedmiar robót - 2 egz.
g/ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 1 egz.
h/ nośnik elektroniczny projektu / CD / - 1 egz.

Zakres budowy obejmuje wykonanie zaprojektowanych odcinków sieci oświetleniowych.

Wspólny słownik zamówień / CPV / : 71.32.31.00-9, 45.31.61.10-9

Termin związania z ofertą - 30 dni kalendarzowych.
Termin realizacji umowy - do 15.11.2015 r
W terminie do dnia 15.07.2015 r Projektant przedłoży do akceptacji koncepcję proponowanego rozwiązania projektowego.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej - http://www.zebrzydowice.pl/ lub można ją odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 40.

Informacji o przedmiocie zamówienia udziela inspektor ds dróg mgr inż. Marian Botorek - tel. 32/ 4755131, pokój nr 36

Termin składania ofert - do dnia 04.05.2015 r. do godz. 9:45 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 40.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.05.2015 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - pokój nr 38.


 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Zakończono udostępnianie SIWZ, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, po upływie terminu składania ofert.

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy www.zebrzydowice.pl (w Menu przetargi, w podmenu Dokumenty przetargowe) (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki:

  • SIWZ.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik_formularz oferty.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik_umowa.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik_orientacja zadań proj.pdf (POBIERZ)

  • SIWZ_zalacznik_formularz oferty.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik_formularz oferty.odt (POBIERZ)
Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion