Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
Zamek Kończyce Małe fot.6
Zamek Kończyce Małe fot.6
Rozbudowa publicznej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie ...
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
IR- P 2/2016 (Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice)
Przetargi

Zebrzydowice, dnia 17.03.2016r.

IR-postępowanie o zamówieniu P 2/2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100 fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 10.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

"Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice"

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu cząstkowego dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej w Gminie Zebrzydowice w roku 2016.

W ofercie należy podać ceny:
C1 - koszt naprawy 1 m2 nawierzchni masą asfaltową o grubości 4 cm
C2 - koszt wbudowania 1 t masy remonterem ciśnieniowym
C3 - koszt 1 m2 powierzchniowego utrwalenia nawierzchni grysami kamiennymi.

Podstawą wykonania roboty będzie ustalenie przed rozpoczęciem naprawy przez inspektora nadzoru, którym jest pracownik Urzędu Gminy i przy udziale wykonawcy ramowego zakresu robót i sporządzenie przedmiaru przedmiotu umowy co będzie stanowić podstawę do powykonawczego rozliczenia robót. Ustalony zostanie również termin wykonania poszczególnych robót.
Nie dopuszcza się przerw technologicznych polegających na pozostawieniu wyciętych "ubytków nawierzchni" na okres dłuższy niż jeden dzień tj. wycięcie ubytku i wypełnienie go mieszanką bitumiczną powinno zostać wykonane w tym samym dniu. W wypadku nagłej zmiany warunków atmosferycznych lub innych przypadków losowych zaistniałych nie z winy Wykonawcy, niezwłocznie należy powiadomić inspektora i ustalić z nim sposób zabezpieczenia oraz oznakowania przerwanych robót. Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy / wg specyfikacji technicznej /, należy spryskać dno i boki naprawianego miejsca szybkorozpadową kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5 l/m2 - przy stosowaniu do naprawy mieszanek mineralno - asfaltowych. A po ułożeniu mieszanki również górne krawędzie remontowanego miejsca.

Wspólny słownik zamówień / CPV / : 45.23.31.42-6

Termin związania z ofertą - 30 dni kalendarzowych.
Termin realizacji umowy -
- etap I do 30.05.2016 r - remonty pozimowe masą asfaltową
- etap II do 30.06.2016 r - remonty utrwalenia powierzchniowego
- etap III do 30.10.2016 r - naprawa uszkodzeń w zakresie objętym umową, powstałych w ciągu roku - po uzgodnieniu z Zamawiającym

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej: www.zebrzydowice.pl lub można ją odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 40. Informacji o przedmiocie zamówienia udziela inspektor ds dróg mgr inż. Marian Botorek - tel. 32/ 4755131 , pokój nr 36.

Termin składania ofert - do dnia 29.03.2016 r. do godz. 09:45 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 40.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.03.2016 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - pokój nr 38.

 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Zakończono udostępnianie SIWZ, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, po upływie terminu składania ofert.

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy www.zebrzydowice.pl (w Menu przetargi, w podmenu Dokumenty przetargowe) (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki:

  • SIWZ.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik1_formularz oferty.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_wzor_umowy.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_specyfikacja techniczna.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_przedmiar.pdf (POBIERZ)
     
  • SIWZ_zalacznik1_formularz oferty.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik1_formularz oferty.odt (POBIERZ)
Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion