Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
Obchody Narodowego Dnia Niepodległości
Obchody Narodowego Dnia Niepodległości
Obchody Narodowego Dnia Niepodległości
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
Ogłoszenie - Oferta Pracy
Ogłoszenia Wójta Gminy

Ogłoszenie - Oferta Pracy

Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że zatrudni pracownika na stanowisku
pomoc administracyjna
w Kancelarii Głównej w Urzędzie Gminy Zebrzydowice
zgodnie z przedstawionymi wymaganiami

JednostkaUrząd Gminy Zebrzydowice, ul. Ks.Janusza 6 43-410 Zebrzydowice
Fax.32/4693266 tel. 32/4755100
Oferowane
stanowisko
Kancelaria Główna - Pomoc administracyjna
Data ogłoszenia
naboru
30.09.2016
Termin składania
ofert
10.10.2016
Wymagane
wykształcenie
Średnie, (preferowane wyższe) o kierunkach związanych z administracją lub pokrewne
Ilość etatów1 etat,
zatrudnienieZgodnie art. 16 ustawy o pracownikach samorządowych
Wymagania związane
ze stanowiskiem
Wymagania niezbędne:
 • spełnienie wymagań zawartych w art.6 ust.1-3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych ( Dz.U. 2014 poz.1202 późn.zm),
 • mile widziane doświadczenie w pracy w administracji samorządowej
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku pracy
 • znajomość zagadnień związanych z ustawą o: samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, KPA,
 • umiejętność obsługi biurowych urządzeń technicznych, praktyczna znajomość obsługi pakietu Office, elektronicznego obiegu dokumentów (np. SEKAP), znajomość JRWA, podstaw funkcjonowania archiwum zakładowego
Wymagania dodatkowe:
 • komunikatywność, obowiązkowość, dyspozycyjność, dokładność, sumienność,
 • posiadanie prawa jazdy kat.B,
Zakres wykonywanych zadań na stanowiskuZakres wykonywanych zadań :
 • obsługa kancelarii głównej
 • obsługa sekretariatu, w zakresie prowadzonych przez nich spraw,
 • współpraca z referatami i jednostkami organizacyjnymi
 • przyjmowania i wysyłania korespondencji,
 • przyjmowanie korespondencji w systemie elektronicznym i papierowym,
 • wprowadzanie korespondencji do systemu elektronicznego,
 • wysyłanie korespondencji w systemie elektronicznym i papierowym,
 • skanowanie dokumentów, pism,
 • prowadzenie spraw kancelaryjno-biurowych
 • obsługa techniczna urzędu,
 • prowadzenie archiwum w Urzędzie ( archiwizowanie dokumentacji
 • kat. A i B, przyjmowanie i przechowywanie przyjętej dokumentacji, udostępnianie dokumentów osobom upoważnionym, przekazywanie materiałów do Archiwum Państwowego zgodnie z obowiązującymi terminami, inicjowanie komisyjnego brakowania dokumentacji niearchiwalnej, oraz przekazywanie wybrakowanej dokumentacji na makulaturę)
 • potwierdzanie Profilu Zaufanego ePUAP
 • prowadzenie rejestru ogłoszeń i obwieszczeń
 • prowadzenie ewidencji zakupionych materiałów biurowych
 • dokonywanie zakupów na potrzeby UG (materiały biurowe, środki czystości, zaopatrzenie w wodę, itp.
 • przechowywanie i zabezpieczanie pieczęci urzędowych
 • inne wynikające z zakresu czynności
Informacja o warunkach pracy Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice ul. Ks.A.Janusza 6
 • Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy
 • Obsługa urządzeń biurowych, obsługa interesantów
Wymagane dokumenty
 • życiorys ( CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu dotychczasowego zatrudnienia
 • list motywacyjny
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie ( potwierdzone za zgodność przez kandydata),
 • dokumenty potwierdzające staż pracy ( kserokopie świadectw pracy potwierdzonych za zgodność przez kandydata), jeżeli ubiegający się o zatrudnienie wcześniej pracował
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( do pobrania jako załącznik nr 1 do oferty pracy)
 • oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz , że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne
 • oświadczenie kandydata, że stan zdrowia pozwala mu na wykonywanie pracy na danym stanowisku,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz.922) do realizacji procesu naboru na wolne stanowisko pracy
 • inne dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności
Zaświadczenie lekarskie i zaświadczenie o niekaralności z KRK będzie wymagane od osoby z którą zostanie nawiązany stosunek pracy.
 
Wymagane dokumenty zawarte w ogłoszeniu dotyczącym oferty pracy powinny być opatrzone klauzulą i podpisane przez ubiegającego się o zatrudnienie:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz.922) ".
Miejsce składania ofertWymagane dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Kancelarii Głównej Urzędu Gminy Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, w terminie do 10.10.2016r. w godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do środy od 7.30 do 15.30, w czwartek od 7.30 do 17.00, w piątek od 7.30 do 14.00) wraz z numerem telefonu z dopiskiem:

"pomoc administracyjna"

UwagiAplikacje, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Decyduje data przysłania dokumentu.
Oferta może zostać odrzucona bez podania przyczyny.
Administratorem zebranych danych osobowych w ramach ogłoszonej oferty pracy jest Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks.A.Janusza 6 43-410 Zebrzydowice. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzonej oferty pracy, nie będą udostępniane innym odbiorcom.

 
Zebrzydowice, 30.09.2016WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Załącznik nr 1 - Kwestionariusz_osobowy.zip
Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion