Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
Otwarcie Hali Sportowej w Kończycach Małych
Otwarcie Hali Sportowej w Kończycach Małych
Otwarcie Hali Sportowej w Kończycach Małych
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia kursu komputerowego dla seniorów 50+
Przetargi

Zebrzydowice, dnia 17.10.2016r.

IR.042.06.04.12.2016

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2015.2164 z dnia 2015.12.22).

Gmina Zebrzydowice zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzenia kursu komputerowego dla seniorów 50+ w ramach projektu "Aktywny senior na granicy" dofinansowanego z EFRR w ramach z Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI.

I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Zebrzydowice
ul. ks. A. Janusza 6
43 – 410 Zebrzydowice

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia kursu komputerowego dla seniorów 50+ w Zebrzydowicach w ramach projektu "Aktywny senior na granicy" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI.

Usługa obejmuje zajęcia w terminie 14 – 25 listopada 2016(spotkania codziennie – 10 spotkań x 1,5 godz. zegarowej) oraz w marcu 2017 (termin do ustalenia, spotkania codzienne) 5 spotkań x 1,5 godziny zegarowej.
Zajęcia będą prowadzone w 2 grupach. Grupa początkująca i grupa zaawansowana łącznie do 40 osób. Zajęcia obywały się będą jedne po drugich.
Program nauki powinien obejmować naukę korzystania z komputera(laptop, tablet) od informacji podstawowych takich jak:
1. Budowa i podstawy obsługi komputera
2. Komputerowa maszyna do pisania
3. Internet – jak z niego korzystać, czego mogę się dowiedzieć z Internetu, wyszukiwarki.
4. Korzyści i niebezpieczeństwa korzystania z Internetu.
5. Przeglądarka internetowa – wyszukiwanie i dodawanie do ulubionych przydatnych stron.
6. Zakładanie poczty, pisanie e-maili i odpowiadanie na listy.
7. Poczta z załącznikiem, porządkowanie zasobów skrzynki e-mailowej.
8. Zakupy przez Internet (allegro, olx itp.) – porównywanie cen, zamawianie, formy zapłaty.
Ponadto Instruktor przygotuje videokonferencję (do 1,5 godz. w terminie – grudzień 2016) Program dla grupy zaawansowanej zostanie ustalony z kursantami w zależności od poziomu ich wiedzy.
Zamawiający dysponuje 15 tabletami + 20 laptopami oraz tablicą interaktywną. Instruktor zapewnia materiały dydaktyczne(np. w formie przygotowanych, czytelnych konspektów) dla każdego uczestnika. Miejsce szkolenia – Zebrzydowice.
Przekaz wiadomości musi być dostosowany do wieku kursantów.
Efektem kursu ma być samodzielne korzystanie uczestników kursu z w/w urządzeń a w przypadku grupy zaawansowanej rozszerzenie umiejętności.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od 14.11.2016 – 30.03.2017r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Ofertę należy złożyć na załączonym wzorze wypełniając wszystkie pola.
Do oferty należy dołączyć dokument, potwierdzający posiadane kwalifikacje do prowadzenia w/w zajęć oraz potwierdzający min. roczne doświadczenie poparte referencjami w pracy z grupą np. dzieci, seniorów itp.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres ir@zebrzydowice.pl, pocztą, kurierem lub też dostarczona osobiście na adres: Gmina Zebrzydowice ul. ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice do dnia 26.10.2016 r. do godz. 14.00.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium:- cena – 100%
Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę o terminie podpisania umowy telefonicznie.

VII. UWAGI:

Do udzielania wyjaśnień dotyczących zapytania, ze strony Zamawiającego upoważniona jest: Barbara Filipczak – Inspektor w Referacie Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych tel.32/47-55-107, e-mail: ir2@zebrzydowice.pl.


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

WZÓR OFERTY

Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion