Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
Regionalny Konkurs Wypieków na Zapusty i Wielkanoc
Regionalny Konkurs Wypieków na Zapusty i Wielkanoc
Regionalny Konkurs Wypieków na Zapusty i Wielkanoc 2009
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
IR- P 10/2016 (Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej)
Przetargi

Zebrzydowice, dnia 04.11.2016r.

IR-postępowanie o zamówieniu P 10/2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100 fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 10.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

"Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej Gminy Zebrzydowice"

Zakres wykonywanych prac obejmuje przygotowanie przykładowych trzech graficznych propozycji strony głównej. Zamawiający wybierze jeden z projektów. Wykonawca dostosuje projekt graficzny do uwag Zamawiającego przygotowując w uzgodnieniu z Zamawiającym graficzny wizerunek strony WWW. Gotowa strona internetowa umieszczona zostanie na wskazanym przez zamawiającego serwerze hostingowym. Wykonawca zapewni wsparcie techniczne oraz serwisowe dla strony internetowej w okresie 3 lat od zakończenia prac wdrożeniowych strony, potwierdzonych protokołem końcowym.

  Wymagania techniczne:
 • Strona musi spełniać wymogi Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526).
 • Strona zgodna z WCAG 2.0 (wykaz wymagań w załączniku nr 4 do rozporządzenia) oraz W3C. Raport z testu walidacji strony, będzie potwierdzał poprawność strony - dokument zostanie dołączony do protokołu końcowego.
 • Strona powinna być wykonana w technologii responsywnej, zapewniając poprawne wyświetlanie na urządzeniach mobilnych z IOS, Android i Windows Phone, oraz w pełni obsługiwana przez przeglądarki Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Gogle Chrome, Safari.
 • Strona posiada mechanizm umożliwiający wyświetlenie informacji o czasowej niedostępności serwisu z powodów technicznych.
 • Strona posiada funkcje automatycznego tworzenia kopi zapasowej strony (backup).
 • Mapa serwisu tworzona jest automatycznie.
 • Strona powinna posiadać funkcje strony do druku. Funkcja przeformatowania publikacji na stronie na format do druku oraz do pliku pdf.
 • Strona internetowa powinna być prosta i intuicyjna w użytkowaniu, nowoczesna i przejrzysta, innowacyjna graficznie. Charakteryzująca się zminimalizowanym czasem załadowania.
 • Przeniesienie wytypowanych informacji z bieżącej strony oraz archiwizacja istniejącej strony.
 • Strona powinna posiadać funkcje tworzenia szczegółowych statystyk.
 • Strona internetowa nie może wiązać się z opłatami licencyjnymi oraz innymi kosztami związanymi z zakupieniem dodatkowego oprogramowania umożliwiającego jej poprawne działanie lub umożliwiające poprawne zarządzanie systemem wprowadzenia treści.
 • Zarządzanie stroną z poziomu panelu administracyjnego poprzez:
  - Tworzenie nowych obiektów, kategorii, działów,
  - Włączanie lub wyłączenie poszczególnych działów,
  - Możliwość modyfikacji nazewnictwa menu serwisu,
  - Możliwość dodawania nowych użytkowników wraz z nadawaniem uprawnień,
  - Możliwość zarządzania systemem banerów na całej stronie (możliwość umieszczania, modyfikacji lub usuwania banerów w formacie flash lub jpg),
  - Prosta i pełna edycja teksu w technologii WYSIWYG,
  - Możliwość tworzenia, modyfikacji galerii z podziałem na katalogi.
 • Szata graficzna
  - Kolorystyka adekwatna do profilu strony,
  - Typografia teksów i kontrast zaprojektowane pod kątem czytelności,
  - Rodzaj czcionki, styl dostosowany do wszystkich przeglądarek,
  - Możliwość zmiany strony na wersję żałobną,
  Pozostałe wymagania:
 • Wykonawca jest zobowiązany posiadać odpowiednie doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania stron internetowych dla administracji samorządowej, rządowej, stowarzyszeń.
 • Wraz z zakończeniem czynności związanych z wdrożeniem strony internetowej. Zamawiający nabywa od Wykonawcy dostęp do kodu źródłowego wraz z panelem administracyjnym z możliwością modyfikacji oraz autorskie prawa majątkowe do layout-u strony internetowej na zasadzie wyłączności.
 • Zamawiającemu zostanie przekazana pełna dokumentacja systemu wraz z instrukcją obsługi panelu administracyjnego.
 • Pliki graficzne użyte do stworzenia strony, zostaną przekazane zamawiającemu w standardach: png, jpg, eps, cdr, pdf.
 • Technologia wykonania strony powinna pozwalać na rozbudowę strony oraz na podłączenie do niej dodatkowych aplikacji w przyszłości.
 • Przeszkolenie 2 pracowników Urzędu Gminy Zebrzydowice w zakresie obsługi panelu administracyjnego strony.
 • Przed przystąpieniem do zaprojektowania struktury strony, wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia z zamawiającym konsultacji w jego siedzibie w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości dotyczących przedmiotu umowy, szczególnie w zakresie szaty graficznej oraz funkcjonalności strony.

Wspólny słownik zamówień / CPV / - 72.41.30.00-8

Termin związania z ofertą - 30 dni kalendarzowych

Termin realizacji zadania - 20.12.2016 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej: www.zebrzydowice.pl lub można ją odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 40. Informacji o przedmiocie zamówienia udziela Pani Sylwia Hernas - tel. 32/ 4755150 , pokój nr 46

UWAGA Zmiana terminu

Termin składania ofert - do dnia 18.11.2016r. do godz. 09:45 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 40.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.11.2016r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 38.
WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA


Zakończono udostępnianie SIWZ, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, po upływie terminu składania ofert.

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy www.zebrzydowice.pl (w Menu przetargi, w podmenu Dokumenty przetargowe) (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki:

 • SIWZ.pdf (POBIERZ)
 • UWAGA Zmiana SIWZ
 • SIWZ_zalacznik1_formularz oferty.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik2_umowa.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik1_formularz oferty.doc (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik1_formularz oferty.odt (POBIERZ)
Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion