Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
Patriotyczne obchody Święta Konstytucji 3 maja
Patriotyczne obchody Święta Konstytucji 3 maja
Patriotyczne obchody Święta Konstytucji 3 maja
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
IR- P 12/2016 (Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych)
Przetargi

Zebrzydowice, dnia  01.12.2016 r.

IR-postępowanie o zamówienie  12/2016

OGŁOSZENIE  O ZAMÓWIENIU

Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 – 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100 fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach administrowanych przez Gminę Zebrzydowice w okresie od 01.01.2017 r do 31.12.2017 r.

Opis przedmiotu zamówienia -
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach administrowanych przez Gminę Zebrzydowice w okresie od 01.01.2017 r do 31.12.2017 r.

Wykonawca zamówienia musi posiadać zaświadczenie o wpisie do działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzony przez Wójta Gminy Zebrzydowice, udzielonego na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Szczegółowy opis zakresu robót jest określony w specyfikacji technicznej na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach administrowanych przez Gminę Zebrzydowice.

Wykaz obiektów komunalnych na terenie Gminy Zebrzydowice:

1.Urząd Gminy Zebrzydowice  ul. Ks.A. Janusza 6 2 kontenery 1100 L
2.Budynki komunalne( Kaczyce ul.Sobieskiego 56,ul. G.Morcinka 15)2 kontenery 1100 L
3.Parking k/cmentarza w Zebrzydowicach ul. Ks.A.Janusza2 kontenery KP  o pojemności do 10 m3
4.Cmentarz w Kończycach Małych ul. Staropolskiejkontenery KP o pojemności do 10 m3
5.Cmentarz w Marklowicach Górnych ul. Dębowa1 kontener  KP  o pojemności do 10 m3
6.Cmentarz w Kaczycach ul. Średnicowa1 kontener  KP o pojemności do 10 m3
7.Cmentarz ,"LIPKI"  w Kaczycach ul. Harcerska1  kontener  KP o pojemności do 10 m3
8.Parking k/cmentarza w Kaczycach ul.Tuwima1 kontener KP o pojemności do 10 m3
9.Parking k/cmentarza w Kaczycach ul. Czereśniowa1 pojemnik 1100 L
10.Parking k/cmentarza w Kończycach Małych (przy ul. Staropolska –Myśliwska)1 pojemnik 1100 L
 Dane do fakturowania do pozycji 1-10 :
Gmina Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
NIP 548-24-30 901
11.Przedszkole Marklowice Górne Szkolna  28 1  kontener 1100 L
12.Przedszkole Zebrzydowice   ul.Makowa 11 kontenery 1100 L
13.Przedszkole Kończyce Małe  Jagiellońska 22A 1 kontenery 1100 L
14.Przedszkole Kaczyce  ul. Ludowa 81 kontenery 1100 L
 Dane do fakturowania do pozycji 11-14:
Gminne Publiczne Przedszkole w Zebrzydowicach ul. Makowa 1
43-410 Zebrzydowice
NIP: 548-22-68 - 056
 
15.Szkoła Marklowice Górne   ul. Szkolna 251 kontener  1100 L
 Dane do fakturowania do pozycji 15 :
Szkoła Podstawowa w Marklowicach Górnych ul. Szkolna 25
43-410 Marklowice Górne
NIP: 633 -18 -11-014
 
16.Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Zebrzydowice ul.Kochanowskiego 553 kontenery 1100 L
17.Szkoła Podstawowa w Zebrzydowicach ul.E. Orzeszkowej 731 kontener   1100 L
 Dane do fakturowania do pozycji 16 -17:
Zespół Szkół w Zebrzydowicach ul. Kochanowskiego 55
43-410 Zebrzydowice
NIP: 548-22-09-065
 
18.Szkoła Kończyce Małe ul. Jagiellońska  563 kontenery 1100 L
 Dane do fakturowania do pozycji 18 :
Szkoła Podstawowa w Kończycach Małych ul. Jagiellońska 56
43-410 Kończyce Małe
 NIP: 633-18-07-509
 
19.Szkoła i Gimnazjum w Kaczyce  ul.Harcerska 134 kontenery 1100 L
 Dane do fakturowania do pozycji 19 :
Zespól Szkól w Kaczycach ul. Harcerska 13
43-417 Kaczyce
NIP: 548-22-08-976
 
20.Zamek w Zebrzydowicach    ul. Ks.A.Janusza 213 kontenery 1100 L
21.Zamek w Kończycach Małych ul.Staropolska2 kontenery 1100 L
22.Dom Ludowy w Kaczycach   ul. Ludowa 102 kontenery 1100 L
23.Gminna Świetlica w Marklowicach Górnych ul. Szkolna  101 pojemnik  110L
 Dane do fakturowania do pozycji 20-23 :
Gminny Ośrodek Kultury w  Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 21
43-410 Zebrzydowice
NIP : 633-18-20-237
 
24.Obiekty administrowane przez   GZWIK 5 kontenerów  1100 L
 Dane do fakturowania do pozycji 24 :
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
NIP: 548 -246 05-23
 
25.OSP Marklowice Górne  ul. Szkolna 101 kontener 1100 L
 Dane do fakturowania do pozycji 25 :
Ochotniczą Straż Pożarną w Marklowicach Górnych ul. Szkolna 10
 43-410 Zebrzydowice
NIP: 548-22-85-451
 
26.OSP Zebrzydowice ul. Kochanowskiego 261 kontener 1100 L
 Dane do fakturowania do pozycji 26 :
Ochotnicza Straż Pożarna w Zebrzydowicach ul. Kochanowskiego 26
 43-410 Zebrzydowice
NIP: 548-22-54-692
 
27.OSP Kończyce Małe ul. Korczaka 391 kontener 1100 L
 Dane do fakturowania do pozycji 27 :
Ochotnicza Straż Pożarna w Kończycach Małych  ul.Korczaka 39
 43-410 Kończyce Małe
NIP: 548 225 16 01
 
28.OSP Kaczyce  ul. Harcerska 151 kontener 1100 L
 Dane do fakturowania do pozycji 28 :
Ochotnicza Straż Pożarna w Kaczycach , ul. Harcerska 15
 43-417 Kaczyce 
 NIP 548 226 10 83
 
29.Budynek sportowy w Marklowicach Górnych ul. A.Mickiewiczapojemnik 110 L
 Dane do fakturowania do pozycji 29 :
UGKS "SOKÓŁ" Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 21
NIP 548 - 23-41 -072
 
30.KS "Spójnia" Zebrzydowice ul. Wojska Polskiego 1 A1 kontener 1100 L
 Dane do fakturowania do pozycji 30 :
KS "Spójnia" Zebrzydowice ul. Wojska Polskiego 1 A
43-410 Zebrzydowice
NIP 633-16-46-199
 
31.LKS Kończyce Małe ul. Jagiellońska 341 kontener 1100 L 
 Dane do fakturowania do pozycji 31:
LKS Kończyce Małe ul. Jagiellońska 34
43-410 Kończyce Małe
NIP 633-17-99-721
 
32.GKS "MORCINEK" Kaczyce ul. Ludowa 101 kontener 1100 L
 Dane do fakturowania do pozycji 32 :
GKS "MORCINEK" Kaczyce ul. Ludowa 10
43-417 Kaczyce
NIP 633-10-45-755
 

Wspólny Słownik Zamówień  / CPV /:
90500000-2      Usługi związane z odpadami komunalnymi
90514000-3      Usługi recyklingu odpadów
90511000-2      Usługi wywozu odpadów
90512000-9      Usługi transportu odpadów
90513100-7      Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90533000-2      Usługi gospodarki odpadami

Termin związania z ofertą –  30 dni kalendarzowych.

Termin realizacji zadania -  01.01.2017 r do 31.12.2017 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej – http://www.bip.zebrzydowice.pl/ lub można ją odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 40.
Informacji o przedmiocie zamówienia udziela Pan Kazimierz Herman -  tel. 32/ 4755151 ,  pokój nr 35

Termin składania ofert – do dnia  12.12.2016  r.  do godz.  09:45 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 40.

Otwarcie ofert nastąpi w  dniu 12.12.2016  r. o godz. 10:00  w Urzędzie Gminy Zebrzydowice -  pokój nr 38.

 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Zakończono udostępnianie SIWZ, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, po upływie terminu składania ofert.

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy www.zebrzydowice.pl (w Menu przetargi, w podmenu Dokumenty przetargowe) (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki:

  • SIWZ.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_specyfikacja.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_wzor umowy.pdf (POBIERZ)
  • załącznik 7A.pdf (POBIERZ)
     
  • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.odt (POBIERZ)
Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion