Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
Otwarcie sali treningowej (strzelnicy) w OSP Zebrzydowice
Otwarcie sali treningowej (strzelnicy) w OSP Zebrzydowice
Otwarcie sali treningowej (strzelnicy) w OSP Zebrzydowice
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
IR- P 14/2016 (Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego ...)
Przetargi

Zebrzydowice, dnia  12.12.2016 r.

IR-postępowanie o zamówienie  14/2016

OGŁOSZENIE  O ZAMÓWIENIU

Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100 fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice w roku 2017

Zakres robót obejmuje wykonanie zadania polegające na konserwacji i utrzymaniu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice tj. oświetlenia ulic, mostów, placów, parkingów , skwerów, parków, przejść będących ciągami dla pieszych, chodników. Ilość punktów świetlnych na dzień 06.12.2016 r wynosi 1.400 sztuk. Zmiana ilości do 5% punktów świetlnych w trakcie obowiązywania umowy nie będzie miała wpływu na koszt zadania.
Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się bezpłatnie do wymiany 10 szt. zegarów na nowe typu CPA min. 4,0 w miejscach wskazanych przez Zamawiającego do końca I kwartału 2017 r.

Zasady prowadzenia konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego określone są w Zarządzeniu Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 14 września 1987 r. w sprawie Szczegółowych Zasad Eksploatacji Urządzeń Oświetlenia Ulicznego / MP z 1987 r nr 29 poz. 230 /.

  Do kosztów utrzymania i konserwacji oświetlenia ulicznego zalicza się:
 • koszt dopuszczeń do pracy na sieci przez właściwy Zakład Energetyczny
 • koszt wymiany drzwiczek, tabliczek bezpiecznikowych, uzupełnianie obejm i innych elementów słupów
 • wymiana żarówek, lamp, bezpieczników i wszystkich innych elementów osprzętu oświetlenia na sieci kablowej i napowietrznej oświetlenia
 • koszt wymiany uszkodzonych lub brakujących opraw, lamp, pionów w słupach
 • lokalizację wozem pomiarowym uszkodzonych kabli, naprawa uszkodzonych zerwanych kabli ziemnych
 • mycie kloszy opraw oświetleniowych 2 razy w roku - w miesiącach kwiecień, wrzesień
 • malowanie metalowych słupów, wysięgników, drzwiczek, szaf oświetlenia ulicznego w miarę potrzeb
 • regulacja i wymiana zegarów sterujących
 • konserwacja i bieżące naprawy szaf oświetlenia ulicznego, wymiana poszczególnych elementów w szafach
 • prześwietlanie drzew
 • wykonywanie oględzin i przeglądów technicznych oraz pomiarów natężenia oświetlenia
 • porządkowanie terenów po wykopach, naprawa chodników, jezdni, terenów zielonych / przywrócenie do stanu pierwotnego /
 • przy robotach ziemnych uwzględnić opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz koszt oznakowania robót
 • prowadzenie całodobowego przyjmowania zgłoszeń o usterkach oświetlenia ulicznego
 • prowadzenie księgi przyjętych zgłoszeń o usterkach oświetlenia i ich naprawie
Prace na sieci oświetleniowej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Roboty związane z naprawą oświetlenia na skutek wypadku samochodowego będą realizowane na koszt sprawcy wypadku. W razie braku sprawcy uszkodzeń / potwierdzenie Policji / Zamawiający zapłaci za te roboty oddzielnie na podstawie protokołu konieczności i kosztorysu powykonawczego wg stawki roboczogodziny przedstawionej w ofercie.

Wspólny słownik zamówień / CPV / :
50.23.21.00-1

Termin związania z ofertą - 30 dni kalendarzowych

Termin realizacji umowy - 01.01.2017 r do 31.12.2017 r

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej – http://www.bip.zebrzydowice.pl/ lub można ją odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 40.
Informacji o przedmiocie zamówienia udziela inspektor ds. dróg - mgr inż. Marian Botorek - tel. 32/ 4755131 , pokój nr 36

Termin składania ofert do dnia 20.12.2016 r. do godz. 09:45 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 40.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.12.2014 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 38.
 z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta


Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy www.zebrzydowice.pl (w Menu przetargi, w podmenu Dokumenty przetargowe) (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki:

 • SIWZ.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik1_formularz oferty.pdf (POBIERZ
 • SIWZ_zalacznik2_wzor umowy.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik1_formularz oferty.doc (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik1_formularz oferty.odt (POBIERZ)
Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion