Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
Uroczystości Patriotyczne obchodów Święta Konstytucji 3 maja
Uroczystości Patriotyczne obchodów Święta Konstytucji 3 maja
Uroczystości Patriotyczne obchodów Święta Konstytucji 3 maja 2010
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektów uchwał Rady Gminy
Ogłoszenia (Konsultacje społeczne)


Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice o konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice


 1. Przedmiot konsultacji:
  Na podstawie Zarządzenia Nr SG.0050.86.34.2012 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 25 lipca 2012r. zapraszam organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie gminy do konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie:
  1)   Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zebrzydowice na lata 2012-2014.
  2)   skierowania do wdrożenia Programu Aktywności Lokalnej na lata 2012-2013 realizowanego w ramach projektu "Pomagając innym pomagamy sobie".
   
 2. Termin konsultacji:
  Dzień 1 sierpnia 2012r. wyznacza się na dzień rozpoczęcia konsultacji natomiast dzień 10 sierpnia 2012r. jako dzień ich zakończenia.
   
 3. Forma konsultacji:
  Z projektami uchwał można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice.
  Propozycje i uwagi należy zgłaszać w czasie trwania konsultacji osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, ul. Ks. A. Janusza 6, pok. 8A lub na adres elektroniczny gops@zebrzydowice.pl
   
 4. Stanowisko merytoryczne:
  Wyjaśnień w sprawie projektów uchwał i konsultacji udziela Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach Daniel Kroczek, pok. 8A, tel, 32 4755119 e-mail: gops@zebrzydowice.pl
   

 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

 

Zarządzenie Nr SG.0050.86.34.2012

Wójta Gminy Zebrzydowice

z dnia 25 lipca 2012r.

w sprawie przeprowadzanie konsultacji uchwały w sprawie Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zebrzydowice na lata 2012-2014 oraz Programu Aktywności Lokalnej na lata 2012-2013 w ramach projektu systemowego "Pomagając innym pomagamy sobie".

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLI/389/10 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku Publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Zebrzydowice w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji.

§ 1

 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie:
  1)      Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zebrzydowice na lata 2012-2014.
  2)      skierowania do wdrożenia Programu Aktywności Lokalnej na lata 2012-2013 realizowanego w ramach projektu "Pomagając innym pomagamy sobie".
 2. Wyznaczam dzień 1 sierpnia 2012r. jako dzień rozpoczęcia konsultacji i dzień 10 sierpnia 2012r. jako dzień ich zakończenia.
 3. Ustalam treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia i umieszczam je na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy.

§ 2

Wykonania zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Zarządzenia Nr SG.110.34.2012
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 25 lipca 2012r.


Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice o konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice


 1. Przedmiot konsultacji:
  Na podstawie Zarządzenia Nr SG.0050.86.34.2012 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 25 lipca 2012r. zapraszam organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie gminy do konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie:
  1)   Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zebrzydowice na lata 2012-2014.
  2)   skierowania do wdrożenia Programu Aktywności Lokalnej na lata 2012-2013 realizowanego w ramach projektu "Pomagając innym pomagamy sobie".
   
 2. Termin konsultacji:
  Dzień 1 sierpnia 2012r. wyznacza się na dzień rozpoczęcia konsultacji natomiast dzień 10 sierpnia 2012r. jako dzień ich zakończenia.
   
 3. Forma konsultacji:
  Z projektami uchwał można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice.
  Propozycje i uwagi należy zgłaszać w czasie trwania konsultacji osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, ul. Ks. A. Janusza 6, pok. 8A lub na adres elektroniczny gops@zebrzydowice.pl
   
 4. Stanowisko merytoryczne:
  Wyjaśnień w sprawie projektów uchwał i konsultacji udziela Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach Daniel Kroczek, pok. 8A, tel, 32 4755119 e-mail:gops@zebrzydowice.pl
   
Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion