Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
IV Rajd Synchroniczny Pojazdów Zabytkowych
IV Rajd Synchroniczny Pojazdów Zabytkowych
IV Rajd Synchroniczny Pojazdów Zabytkowych
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku
Newsy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest dołożenie wszelkich starań, aby wsparcie to, wykorzystane zostało w sposób najbardziej efektywny. Pula dotacji w 2013 roku na realizację programów operacyjnych może wynieść ponad 7 mld euro. Pieniądze te, są cały czas dostępne, wystarczy tylko mieć swój plan i dążyć do jego realizacji,  w czym pomoc ma Agencja. Misją przewodnią PARP jest "wsparcie przedsiębiorców w realizacji ich wizji". Przedsiębiorcy oraz osoby planujące założenie działalności gospodarczej  będą w szczególny sposób wspierane przy realizacji wszystkich istotnych funkcji działania przedsiębiorstwa poprzez szkolenia, doradztwo oraz dofinansowanie.

Poniżej prezentujemy Państwu możliwości jakie daje PARP w 2013 roku:

Działanie 3.1
INICJOWANIE DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ

O dotacje mogą się ubiegać: nowo powstali przedsiębiorcy oraz Instytucje wspierające powstawanie nowych firm innowacyjnych np. inkubatory przedsiębiorczości akademickiej, centra transferu technologii i innowacji, akceleratory technologii, parki naukowo-technologiczne

Dotacja przeznaczona jest na:

 • inkubację oraz na inwestycję w nowo utworzone przedsiębiorstwo innowacyjne.

Działanie obejmuje również wybór w drodze konkursu podmiotów, które będą świadczyły usługę dwuetapowego wsparcia przedsiębiorców lub kandydatów na przedsiębiorców.
Podmioty te, dokonują klasyfikacji najlepszych projektów składanych przez potencjalnych przedsiębiorców. Dofinansowanie składa się z dwóch składników tj.

 • dotacji na inkubację;
 • inwestycję w nowo utworzone przedsiębiorstwo (w formie objęcia udziałów);

Uzyskanie dotacji możliwe jest w przypadku przedsiębiorstwa, którego działalność jest oparta na innowacyjnym pomyśle.

Działanie 4. 4
NOWE INWESTYCJE O WYSOKIM POTENCJALE INNOWACYJNYM

O dotacje mogą się ubiegać: przedsiębiorcy z sektora MSP.

Działanie skierowane jest na:

 • projekty inwestycyjne związane z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych produktowych, usługowych lub organizacyjnych (rozwiązania technologiczne i organizacyjne stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata);
 • tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami;
 • projekty szkoleniowe oraz doradcze niezbędne dla realizacji projektów inwestycyjnych.

Zgodność projektów zgłoszonych do dofinansowania będzie weryfikowana z regulacjami unijnymi na etapie oceny wniosków. W przypadku wątpliwości będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji przez wnioskodawców.

Działanie 5. 1
WSPIERANIE POWIĄZAŃ KOOPERACYJNYCH O ZNACZENIU PONADREGIONALNYM

O dotacje mogą się ubiegać: grupy przedsiębiorców oraz instytucje otoczenia biznesu.

Działanie skierowane jest na:

 • wspólne przedsięwzięcia grup przedsiębiorców projektów doradczych, szkoleniowych i inwestycyjnych w zakresie:
  • tworzenia oraz zarządzania strukturą organizacyjną powiązania kooperacyjnego,
  • przygotowania wspólnych planów rozwoju powiązań kooperacyjnych,
  • wspólnych inwestycji grup przedsiębiorców,
  • inwestycji realizowanych przez kooperujących przedsiębiorców niezbędnych dla funkcjonowania i rozwoju powiązania działań marketingowych powiązań kooperacyjnych.

Działanie 5. 2
WSPIERANIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI PROINNOWACYJNE ORAZ ICH SIECI O ZNACZENIU PONADREGIONALNYM

W ramach działania, o dotacje mogą ubiegać się: instytucje otoczenia biznesu/sieci instytucji otoczenia biznesu.

Działanie skierowane jest na:

 • wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu (IOB)/sieci instytucji otoczenia biznesu (IOB) poprzez:
  • promowanie współpracy w ramach sieci,
  • wymiany doświadczeń,
  • wspólnej obsługi klientów,
  • rozwój oferty usług o charakterze proinnowacyjnym.

W ramach działania udzielane będzie wsparcie z przeznaczeniem na dofinansowanie przygotowania i rozwoju pakietu usług o charakterze proinnowacyjnym (składającego się z usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych oraz sieciowe/poszukiwania partnera) służących podniesieniu innowacyjności przedsiębiorstw działających na terenie Polski, dofinansowanie kosztów świadczenia wybranych usług dla przedsiębiorców oraz wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez instytucje skupione w sieciach, a także dofinansowanie funkcjonowania jednostki koordynującej działalność sieci (o charakterze sekretariatu sieci).

Poddziałanie 5. 4. 1
WSPARCIE NA UZYSKANIE/REALIZACJĘ OCHRONY WŁASNOŚĆI PRZEMYSOWEJ

W ramach poddziałania, dotacje mogą ubiegać się: mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Poddziałanie skierowane jest na projekty mające na celu:

 • wykorzystywanie możliwości ochrony przedmiotów własności przemysłowej (wynalazków, wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych), szczególnie poza granicami kraju.

Refundacja wydatków poniesionych na przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej oraz prowadzenie postępowań przed właściwymi organami ochrony własności przemysłowej, związanych z uzyskaniem praw własności przemysłowej.

Działanie 6. 1
PASZPORT DO EKSPORTU

W ramach działania, o dotacje mogą ubiegać się: mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Działanie skierowane jest na projekty mające na celu:

 • wejście na nowe rynki i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, projekty przyczyniające się do zwiększenia udziału sprzedaży na rynki zagraniczne w ogólnej sprzedaży przedsiębiorstwa oraz projekty promujące polską markę na rynkach zagranicznych.

Działanie 8. 1
WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W DZIEDZINIE GOSPODARKI ELEKTRONIICZNEJ

O dotacje mogą ubiegać się: mikro i mali przedsiębiorczy.

Działanie skierowane jest na projekty mające na celu:

 • świadczenie usług drogą elektroniczną (usług cyfrowych), w tym wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług.

Wymaganym rezultatem kwalifikowanego do wsparcia projektu jest wytworzenie, świadczenie i aktualizacja usług cyfrowych.

Działanie 8. 2
WSPIERANIE WDRAŻANIA ELEKTRONICZNEGO BIZNESU TYPU B2B

O dotacje mogą ubiegać się: przedsiębiorcy z sektora MSP.

Działanie skierowane jest na przedsięwzięcia o charakterze:

 • technicznym (informatycznym),
 • organizacyjnym,

Przedsięwzięcia te mają prowadzić do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej, obejmujących trzy lub więcej przedsiębiorstw.


 

Więcej informacje o naborach wniosków mogą Państwo uzyskać na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz na stronach serwisu http://dofinansowaniedlafirm.pl/

Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion