Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
IV Rajd Synchroniczny Pojazdów Zabytkowych
IV Rajd Synchroniczny Pojazdów Zabytkowych
IV Rajd Synchroniczny Pojazdów Zabytkowych
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
 Szczegółowe informacje o projekcie SEKAP
Images: sekap_logo_sm.jpg

Czym jest Projekt System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej [SEKAP]?

SEKAP to unikalne miejsce w Internecie, gdzie pod jednym adresem www.sekap.pl swoje usługi świadczą 54 urzędy z terenu województwa śląskiego. Dzięki temu obywatel lub przedsiębiorca nie musi już osobiście odwiedzać urzędów, aby rozpocząć sprawę urzędową.

Kto skorzysta z Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej?

SEKAP powstał z myślą o trzech grupach odbiorców.
Najwięcej korzyści otrzymują przedsiębiorcy. Nie tylko ci działający w gminach i powiatach, które wprowadziły system, ale także wszyscy chętni prowadzeniem na obszarze Projektu działalności gospodarczej. Drogą elektroniczną mogą przeprowadzić całą procedurę związaną z wpisem do ewidencji, otrzymaniem niezbędnych zaświadczeń oraz licencji wymaganych np. przy prowadzeniu usług transportowych.
Korzyści odniosą także obywatele, mieszkańcy gmin i powiatów uczestniczących w Projekcie.
SEKAP oferuje im przede wszystkim oszczędność czasu i zwolnienie z konieczności odwiedzania urzędu, kiedy zachodzi potrzeba załatwienia sprawy np. sprawy związanej z dostępem do informacji publicznej.
Trzecia grupa, do której adresowany jest SEKAP to sami urzędnicy. System przyczynia się do kształtowania nowoczesnego urzędnika o wysokich kwalifikacjach zawodowych i podążającego za wyzwaniem współczesności, w której elektroniczna komunikacja to już niemal powszechność. Możliwość kontrolowania przebiegu procedury załatwiania sprawy przez każdego interesanta zapewnia zobiektywizowanie pracy urzędników, przejrzystość realizacji każdego z etapów ich działania.
Jest jeszcze jedna grupa odbiorców, dla których SEKAP stanowi rozwiązanie problemu - to osoby niepełnosprawne. Możliwość kontaktu z urzędem drogą elektroniczną bez konieczności wychodzenia z domu pozwala im bez przeszkód uczestniczyć w życiu publicznym, a także realizować się zawodowo prowadząc np. działalność gospodarczą.

Jak działa SEKAP?

Bardzo prosto. To najważniejsza zasada przy tworzeniu portalu dla odbiorców projektu SEKAP. Intuicja, tolerancja i ergonomia - tak jest tworzony interfejs dla odbiorców. A do tego SEKAP - w odróżnieniu od klasycznego urzędu - działa przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu niezależnie od miejsca przebywania Internauty.

Ile spraw urzędowych można załatwić za pośrednictwem SEKAP?

Na razie jest ich kilkadziesiąt, ale z czasem ich liczba będzie rosła (w tym także w ramach projektu SEKAP 2). W tym projekcie przełomowym jest nie tylko sam fakt, że urzędy umożliwią interaktywne załatwianie spraw, ale to, że powstanie możliwość kontaktu z urzędem na bieżąco.
Wszystko dzięki temu, że SEKAP zmienia sposób myślenia urzędników o sposobie świadczenia usług. Zmienia się nastawienie na klienckie. A urzędy w Internecie wreszcie będą świadczyć usługi odpowiadając na wyzwania współczesności. Istotną cechą SEKAP jest to, że korzystanie z niego będzie bezpłatne. Dotyczy to zarówno korzystania z formularzy na portalu, ale także skrzynki i zaawansowanego podpisu elektronicznego wydawanego w ramach SEKAP.

Zasięg projektu:

System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej [www.sekap.pl], który obejmuje ponad 3 mln. mieszkańców i 7.000 urzędników z 54 urzędów województwa śląskiego

 • Liderem projektu SEKAP jest Województwo Śląskie.
 • Partnerami Projektu są:
  • miasta na prawach powiatu: Bielsko-Biała, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Katowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie,
  • powiaty ziemskie: bieruńsko-lędziński, będziński, cieszyński, gliwicki, kłobucki, wodzisławski, zawierciański,
  • gminy: Będzin, Cieszyn, Czeladź, Godów, Gorzyce, Hażlach, Jaworze, Kłobuck, Knurów, Krzepice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Lubliniec, Lubomia, Marklowice, Mszana, Nędza, Ornontowice, Orzesze, Pawłowice, Pietrowice Wielkie, Pszczyna, Pszów, Pyskowice, Radlin, Rudnik, Rudziniec, Rydułtowy, Skoczów, Sławków, Świerklany, Toszek, Ustroń, Wodzisław Śląski, Zebrzydowice, Żywiec.

Misja Projektu SEKAP:

Misją twórców Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej jest podniesienie jakości życia społecznego na terenie województwa śląskiego poprzez udostępnienie najnowszych osiągnięć technologicznych obywatelom, urzędnikom i przedsiębiorcom. System zakłada także wzrost konkurencyjności regionu na arenie krajowej i międzynarodowej, jest przygotowaniem do tworzenia społeczeństwa informacyjnego.

Czy SEKAP rozwiązuje wszystkie problemy?

Wszystkich na pewno nie. Niezwykłe jest to, że w jednym przedsięwzięciu udało się pogodzić oczekiwania nie tylko małych gmin ale także dużych. Dzięki temu powstanie jednolity, wysoki standard usług administracyjnych świadczonych drogą elektroniczną. Co więcej, gminy zagrożone wykluczeniem cyfrowym uczestniczą w przedsięwzięciu, które zapewni im awans cywilizacyjny. Składa się bowiem na to nie tylko budowa portalu związanego ze świadczeniem usług w ten sam sposób niezależnie od położenia geograficznego gminy, ale także dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania. Oczywiście udział finansowy Unii Europejskiej odgrywa tu kluczową rolę - 75% kosztów jest bowiem przez nią refundowane.

Koszty Projektu SEKAP:

Całkowity koszt projektu to 22.261.083,42 PLN, z czego 20.946.899,42 PLN to koszty kwalifikowalne a 1.314.184,00 PLN to koszty niekwalifikowalne.
Wydatki inwestycyjne związane z realizacją Projektu w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych Projektu - 15.710.174,56 PLN, zostały sfinansowane przez Unię Europejską ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Pozostała wartość wydatków - 5.236.724,86 PLN stanowiła wkład własny Lidera i Partnerów uczestniczących w Projekcie i została pokryta z ich budżetów.

Trudności związane z Projektem SEKAP:

 • wielką trudność Partnerom Projektu SEKAP sprawia niedostosowanie wymogów polskiego prawa do możliwości jakie daje współczesna technologia. Np. wydanie dowodu osobistego będzie wymagało osobistego stawiennictwa w urzędzie, gdyż podpis na dokumencie musi być złożony w obecności urzędnika.
 • podpis elektroniczny - wewnętrznie sprzeczne polskie prawo uniemożliwia rozwój usług drogą elektroniczną. Innowacyjne i warte podkreślenia jest także to, że w ramach Projektu SEKAP każdy może otrzymać bezpłatny podpis elektroniczny pozwalający na niezaprzeczalną identyfikację co umożliwi sprawne działanie administracji a podpis elektroniczny to jeden z najważniejszych elementów społeczeństwa informacyjnego pozwalającego weryfikować naszą tożsamość i będący ogromną pomocą dla wszystkich, którzy uczestniczą w cyfrowej rewolucji. Niemniej jednak prawo w Polsce po raz kolejny nie nadąża za postępem. Kodeks postępowania administracyjnego wymaga, by "Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno: [...] być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, [...]" a jednocześnie ustawa o podpisie elektronicznym pisze, że "[...] 3. Nie można powoływać się, że podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu nie został złożony za pomocą bezpiecznych urządzeń i danych, podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny. [...]". W realizowanym przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego projekcie podpis elektroniczny jest jednym z kluczowych elementów.
 • Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego stara się być aktywną stroną zmieniającą ten niekorzystny stan rzeczy. ŚCSI wzięło udział w kampanii www.bubleprawne.org zorganizowanej przez Ministerstwo Gospodarki i Gazety Wyborczej. Także z inspiracji ŚCSI Konwnet Marszałków przyjąć stanowisko, adresowane do Ministra Administracji i Spraw Wewnętrznych, Ministra Gospodarki, Ministra Rozwoju Regionalnego, posłów i senatorów oraz izb gospodarczych.

SEKAP a wymogi współczesności:

Oczekiwania wobec usług świadczonych drogą elektroniczną stale rosną. Świadczy o tym nie tylko sukces bankowości elektronicznej. Warto także przytoczyć przykłady krajów europejskich jak Findlandia, Szwecja, Estonia, Dania czy Niemcy. Wszędzie tam e-usługi stanowią nie tylko element codzienności, ale wpisują się także w element budowy społeczeństwa informacyjnego, czyli takiego gdzie informacja będzie wartością nadrzędną a dochód obywateli będzie głównie pochodził z jej przetwarzania. SEKAP jest pierwszym krokiem wprowadzającym mieszkańców województwa śląskiego w erę społeczeństwa informacyjnego - a to tym ważniejsze, że usług świadczonych drogą elektroniczną będzie coraz więcej. SEKAP stanowi także odpowiedź na rozwój i wyzwania współczesności, jak na przykład migracja zarobkowa.
Warto także zauważyć, że dostęp do Internetu w województwie śląskim jest stosunkowo powszechny. Województwo śląskie zajmuje bowiem - ze względu na swój potencjał demograficzny - drugie miejsce w kraju pod względem użytkowników Internetu, co stanowi 11% ogółu internautów w Polsce.

Kto zrealizował Projekt SEKAP?

W dniu 23 kwietnia 2007 r. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Śląskim - Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego a konsorcjum firm Aram Sp. z o.o. i LTC Sp. z o.o. pn. "Wykonanie "Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)" na dostawę oprogramowania i sprzętu teleinformatycznego wraz z pracami programistycznymi, wdrożeniowymi i instalacyjnymi dla 54 jednostek samorządu terytorialnego oraz dla Centrum Przetwarzania Danych".
Przedmiotem umowy jest:

 • Dostawa oraz instalacja urządzeń teleinformatycznych:
  • Infrastruktura teleinformatyczna Centrum Przetwarzania Danych (CPD), obejmująca serwery: webowe, aplikacyjne i bazodanowe oraz sprzęt informatyczny, urządzenia sieci teleinformatycznej i urządzenia zasilania bezprzerwowego, a także oprogramowania narzędziowe i systemowe (oprogramowania systemów operacyjnych komputerów i serwerów, oprogramowania wspierającego pracę helpdesk, oprogramowania wspomagającego zarządzanie urządzeniami sieciowymi i systemami informatycznymi); wraz z pracami polegającymi na instalacji powyższych urządzeń i systemów,
  • Centrum Certyfikacji SEKAP (obsługujące podpis elektroniczny w technologii Public Key Infrastructure), obejmujące sprzęt i niezbędne oprogramowanie,
  • Infrastruktura teleinformatyczna Partnerów Projektu, obejmująca komputery/terminale, serwery, skanery z czytnikami kodów paskowych, routery, firewall'e, switch'e, wraz z systemami operacyjnymi dla serwerów i komputerów oraz oprogramowaniem biurowym,
 • Czytniki kart elektronicznych i karty elektroniczne będące nośnikami kluczy publicznych oraz kluczy prywatnych, w tym dla zastosowań podpisu elektronicznego,
 • Zakup i wdrożenie u Partnerów Projektu oprogramowania Systemu Obiegu Dokumentów (wraz z Systemem Przepływu Pracy) dla co najmniej 5500 użytkowników - pracowników urzędów - Partnerów Projektu.
 • Wykonanie i wdrożenie oprogramowania użytkowego:
  • Platforma Formularzy Elektronicznych umożliwiająca definiowanie i zarządzanie formularzami elektronicznymi,
  • System Płatności wspomagający rozliczanie opłat skarbowych i innych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego,
  • Platforma e-Usług Publicznych - ogólnodostępny portal umożliwiający klientom komunikację elektroniczną z urzędami,
  • System Automatycznej Weryfikacji Podpisu Elektronicznego automatyzujący proces weryfikacji podpisu elektronicznego,
 • System Bezpieczeństwa obejmujący wykorzystanie podpisu elektronicznego, system antywirusowy oraz przygotowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa informacji zgodnej z normami PN ISO/IEC 17799 i ISO/IEC 27001 dla Centrum Przetwarzania Danych i Partnerów Projektu.
 • Usługi analizy i modelowania procesów w trakcie wdrożenia Systemu Obiegu Dokumentów.
 • Przeprowadzenie szkoleń dla osób pracujących w CPD w zakresie obsługi wszystkich urządzeń i oprogramowania instalowanego w CPD oraz świadczenia wsparcia dla użytkowników oprogramowania użytkowego.

Historia:

Uzyskanie ostatecznego kształtu koncepcji projektu SEKAP to efekt kilkunastomiesięcznych przygotowań, spotkań, warsztatów, dyskusji przedstawicieli samorządów oraz innych środowisk zaangażowanych w działania mające na celu wsparcie na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Województwie Śląskim oraz wykorzystanie w tym zakresie środków z funduszy strukturalnych. Aktywną rolę odegrały władze Województwa Śląskiego, inicjując i wspierając szereg działań zmierzających do realizacji Projektu. Początki działań władz województwa w zakresie wspierania rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki cyfrowej w regionie to przystąpienie do realizacji projektu PRELUDE. Idea projektu PRELUDE mająca na celu stworzenie europejskiego forum do twórczej wymiany myśli między ekspertami przedstawicielami regionów oraz kreowania wspólnych przedsięwzięć o charakterze projektów innowacyjnych [naukowo-badawczych] - narodziła się w 2001 roku. Dyskusje w tym zakresie prowadziły pan-europejskie organizacje specjalizujące się w wspieraniu inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego: ERIS@ - European Regional Information Society Association, ELANET - European Local Authorities Telematic Network oraz TELECITIES. W 2002 roku Województwo Śląskie jako jedyny region w Polsce zakwalifikowało się do uczestnictwa w projekcie, który został zaplanowany na okres 24 miesięcy począwszy od kwietnia 2002 roku.
Oprócz Województwa Śląskiego do uczestnictwa w projekcie zakwalifikowano także osiem regionów europejskich z Finlandii, Francji, Niemiec, Irlandii, Włoch, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.
Naukowo-badawczy projekt PRELUDE po raz pierwszy zaprezentowany został 15 maja 2002 roku w Katowicach podczas konferencji "Autostrada Firm Nowych Technologii - nowe technologie dla gospodarki", która odbyła się w ramach VII Forum Inwestycyjnego SILESIA. Do udziału w projekcie zaproszono przedsiębiorstwa informatyczne, jednostki badawczo-rozwojowe, uczelnie wyższe oraz władze samorządowe z terenu Województwa Śląskiego.
Wraz z rozpoczęciem realizacji projektu PRELUDE zainicjowano szereg spotkań, konferencji, warsztatów poświęconych zagadnieniom podjęcia współpracy różnych środowisk na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Jedną z wielu takich okazji była konferencja regionalna zorganizowana w ramach programu PRELUDE w Katowicach 25 września 2002 roku, gdzie tematem przewodnim były możliwości finansowania działań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego z funduszy europejskich.
W grudniu 2003 roku odbył się warsztat pt. "Realizacja projektów na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Województwie Śląskim". Jego celem było przedstawienie możliwości realizacji projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego z wykorzystaniem funduszy strukturalnych. Zaprezentowano wówczas kilka propozycji projektów, których realizacja mogłaby w znaczący sposób wpłynąć na rozwój SI w regionie. Efektem spotkania było utworzenie roboczego zespołu samorządowego ds. społeczeństwa informacyjnego.
25 kwietnia 2003 roku została zorganizowana konferencja pod hasłem "Partnerstwo na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Województwie Śląskim", podczas której dyskutowano na temat clusteringu jako skutecznej formie współpracy sprzyjającej rozwojowi innowacyjności i wymianie doświadczeń pomiędzy organizacjami lub firmami wdrażającymi projekty europejskie bądź podejmującymi regionalne lub lokalne przedsięwzięcia związane z zakresem programu PRELUDE.
W ramach PRELUDE przeprowadzono pierwsze w Województwie Śląskim badanie dotyczące zaawansowania procesów informatyzacji w urzędach gmin, miast i powiatów. Jego celem była diagnoza stopnia informatyzacji w samorządach lokalnych, zarówno w znaczeniu infrastruktury teleinformatycznej, jak i funkcjonującego oprogramowania oraz planów rozwoju. Przedstawione w styczniu 2004 roku rezultaty badania posłużyły jako materiał wyjściowy dla samorządów zamierzających wykorzystać środki z funduszy strukturalnych, w zakresie zwiększenia potencjału informatycznego swoich urzędów.
W marcu 2004 roku w Katowicach odbyła się zorganizowana w ramach PRELUDE przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego konferencja "eGovernment w Regionach". Podczas spotkania podkreślono znaczenie przygotowania regionalnych strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego i konieczność budowy infrastruktury dostępu dla każdego, zwłaszcza na terenach poza aglomeracją. Szczególną uwagę poświęcono wsparciu realizacji projektów w obszarze społeczeństwa informacyjnego w ramach funduszy strukturalnych. Podczas tej konferencji po raz pierwszy zaprezentowano koncepcję projektu pn. System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej.


Images: sekap_logo_zporr_ue_sm.jpg
Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion