Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
Uroczystości patriotyczne obchodów Święta Niepodległości w Zebrzydowicach
Uroczystości patriotyczne obchodów Święta Niepodległości w Zebrzydowicach
Uroczystości patriotyczne obchodów Święta Niepodległości 2016
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
 Projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Uchwała Nr
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia ... października 2010 r.

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r z późn. zm.) w związku z art.10 ust. 1, 2 i 3ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179 poz. 1485 z późn. zm.).

Rada Gminy Zebrzydowice
uchwala:

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011, stanowiący element strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Zebrzydowice.

§ 1

Głównym celem programu jest profilaktyka i ograniczenie dostępności i używania narkotyków poprzez podejmowanie różnorodnych działań prowadzonych na terenie gminy.

Działania te obejmują:

 1. Zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem:
  a)  informowanie w miejscach publicznych za pomocą wydawanych ulotek, plakatów i broszur na temat narkomanii oraz możliwości jej leczenia,
  b)  współudział w  finansowaniu działań terapeutycznych w placówkach odwykowych, w ramach, którego można dofinansować program terapeutyczny.
 2. Udzielania rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej polegającej na :
  a)  udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej przez punkt konsultacyjny funkcjonujący w Urzędzie Gminy
  b)  udzielanie pomocy w zakresie doradztwa prawnego przez radcę
 3. Prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, poprzez m.in.:
  1)  organizowanie spotkań ze specjalistami ds. narkomanii - szkolenia, warsztaty,
  2)  organizowanie i finansowanie przedstawień profilaktycznych w szkołach,
  3)  udział uczniów w przedstawieniach teatrów profilaktycznych,
  4)  prowadzenie zajęć sportowych przez Kluby działające we wszystkich miejscowościach gminy,
  5)  promocja zdrowego stylu życia poprzez zajęcia sportowe w szkołach i ośrodku kultury,
  6)  organizowanie czasu wolnego, pozalekcyjnego - kółka zainteresowań realizujące program profilaktyki,
  7)  prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych,
  8)  dożywianie dzieci i młodzieży uczestniczących w programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych,
  9)  działania profilaktyczne prowadzone przez szkoły: spotkania specjalistów z dziećmi, młodzieżą, rodzicami, nauczycielami, wyjazdy na imprezy np. narkotykowe dylematy,
  10)  organizowanie konkursów plastycznych i literackich o tematyce antynarkotykowej,
  11)  zamieszczanie w gazecie lokalnej publikacji dot. przeciwdziałania i skutków uzależnienia,
  12)  diagnozowanie sytuacji rodzinnej dziecka, gdzie występował problem narkomanii.
 4. Wspomagania działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii w ramach programów realizowanych przy udziale gminy.
 5. Udzielania pomocy społecznej osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym w celu ich integracji ze środowiskiem lokalnym poprzez wykorzystanie pracy socjalnej i kontraktu socjalnego obejmującego m.in.:
  1)  dofinansowanie obozów terapeutycznych prowadzonych według określonego programu terapeutycznego w zakresie uzależnień od  narkotyków,
  2)  zapraszanie do udziału we wspólnych imprezach rodziny w których występuje zjawisko uzależnienia podczas organizowanych na terenie gminy biesiad, festynów, imprez sportowych itp.

§ 2

Środki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i są określone w budżecie na 2011 rok.

§ 3

Zadanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii realizują odpowiednio Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Kultury, Szkoła Podstawowa w Kończycach Małych, Szkoła Podstawowa w Marklowicach Górnych, Zespół Szkół w Zebrzydowicach, Zespół Szkół w Kaczycach, Gminne Przedszkole Publiczne w Zebrzydowicach, w oparciu o harmonogram ustalony przez Wójta Gminy Zebrzydowice.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion