Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
Otwarcie Hali Sportowej w Kończycach Małych
Otwarcie Hali Sportowej w Kończycach Małych
Otwarcie Hali Sportowej w Kończycach Małych
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 18 silny wiatr - 2016-02-06
NewsyWojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed silnym wiatrem

Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty - LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB ).
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 17 - 2016.02.05 - OPADY MARZNĄCE
Newsy

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed opadami marznącego deszczu i marznącej mżawki, powodujących gołoledź.

Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty - LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB).

IR- P 1/2016 (Rozbiórka budynku LKS Kończyce Małe wraz z dokumentacją)
Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

     Wójt Gminy Zebrzydowice, 43-410 Zebrzydowice  ul. Ks. A. Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100 , fax /0-32/ 4693266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie o wartości szacunkowej  od 6.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.:

"Rozbiórka obiektu komunalnego - budynek komunalny  LKS Kończyce Małe wraz z dokumentacją"

Zakres zamówienia obejmuje: rozbiórkę - wyburzenie obiektu budowlanego - budynku niemieszkalnego zlokalizowanego w  Kończycach Małych, ul.Jagiellońska 33
Roboty rozbiórkowe będą wykonywane na podstawie zgłoszenia robót na rozbiórkę.
Zgłoszenia robót rozbiórkowych dokona wykonawca.

Przetarg IR.271.1.2016 (Remont i adaptacja przyziemia przedszkola w Marklowicach Górnych)
Odpowiedzi na pytania

Zebrzydowice, dnia  3.02.2016 r.

IR.271.01.2016

Dotyczy:przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n.: "Remont i adaptacja przyziemia przedszkola w Marklowicach Górnych."

     W związku z zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w przetargu udzielamy następującej odpowiedzi :

Pytanie
Czy zgodnie z pkt.6 ust.2b/SWIZ w celu spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia załączane do oferty dowody dotyczące najważniejszych robót budowlanych powinny obejmować zakres porównywalny do zakresu przedmiotu zamówienia t,j, czy każdy taki dowód powinien zawierać również dostawę i montaż urządzenia dźwigowego?
Odp. Tak .Robota budowlana (budowa, remont, rozbudowa) powinna zawierać również doświadczenie w zakresie dostawy i montażu urządzenia dźwigowego.

                               

Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert został przedłużony do dnia 17.02.2016 r godz. 9.45
Otwarcie ofert nastąpi: 17.02.2016 r. o godz. 10.00

 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 15 - silny wiatr - 2016-01-30
NewsyWojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed silnym wiatrem.
Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty - LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB ).
Wiadomości znad Piotrówki 01/203/2016
 Na stronie www.wzp.zebrzydowice.pl opublikowano najnowsze wydanie Gminnego Biuletynu Informacyjnego (styczeń 2016) -  Wiadomości znad Piotrówki.

Gazeta rozpowszechniana jest bezpłatnie, ponadto wersja w kolorze dostępna jest tylko online w formacie plików PDF.

Do otwarcia wymagany jest program obsługujący takie pliki np. Adobe Reader lub Foxit Reader. Zapraszamy do pobierania gazety, link bezpośredni [KLIKNIJ>>>> ]

Archiwalne numery: KLIKNIJ>>>
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne
Ogłoszenia Wójta Gminy

Zebrzydowice, dnia 29.01.2016 r.

Wójt Gminy Zebrzydowice informuje:

że w dniu 1 lutego 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6 wywieszony zostanie na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne, stanowiących własność Gminy Zebrzydowice.

 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA
Pasaż handlowy
Ogłoszenia Wójta Gminy

OGŁOSZENIE


Informuję, że Gmina Zebrzydowice posiada do wynajęcia w Zebrzydowicach przy ul. Elizy Orzeszkowej, obok budynku Urzędu Gminy w tzw. "Pasażu handlowym":
- boksy handlowe zamknięte, zadaszone,
- stanowiska handlowe otwarte, zadaszone.
Zainteresowani wynajmem mogą uzyskać szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 51, tel. 32 4755122.

 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA
Przetarg IR.271.1.2016 (Remont i adaptacja przyziemia przedszkola w Marklowicach Górnych)
Przetargi

Dnia 29.01.2016 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Remont i adaptacja przyziemia przedszkola w Marklowicach Górnych".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.01.2016 r. pod nr 20270 - 2016.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=20270&rok=2016-01-29 - OGŁOSZENIE (PDF) .

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Newsy

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH

znak WOOŚ.4201.3.2014.AS2.14
z dnia 26 stycznia 2016 roku

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), w związku z art. 49 oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
informuje strony postępowania,

postanowieniem z dnia 26 stycznia 2016 r. znak WOOŚ.4201.3.2014.AS2.13 odmówił dopuszczenia fundacji Centrum Zrównoważonego Transportu z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43, lok. 303 reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Krzysztofa Rytel, do uczestniczenia na prawach strony w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: Zadanie 2 – stacja kolejowa Zebrzydowice, realizowanego w ramach projektu pn. "Studium Wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla "Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice – Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń"".

Ogłoszenie dot. projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
Ogłoszenia (Konsultacje społeczne)

Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.


1. Przedmiot konsultacji :

Na podstawie Zarządzenia nr SG.0050.17.5.2016 z dnia 26 stycznia 2016 r. Wójta Gminy Zebrzydowice zapraszam organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze gminy Zebrzydowice do konsultacji projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok. 2016.

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 9 - 2016.01.22 - SILNY MRÓZ
NewsyWojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed silnym mrozem.

Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty - LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB )
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Newsy

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH

znak WOOŚ.4201.1.2012.AS2.13
z dnia 15 stycznia 2016 roku

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 1235 ze zmianami), w związku z art. 49 oraz art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 23)

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
informuje strony postępowania,

że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa/budowa linii kolejowej na odcinkach: Katowice – Zwardoń oraz Katowice – Zebrzydowice – granica państwa, z wyłączeniem stacji kolejowych: Katowice, Czechowice Dziedzice, Zwardoń, Zebrzydowice", zostanie zakończone w terminie do 30 czerwca 2016 r.

Bezpieczne ferie 2016 w województwie śląskim


Z inicjatywy Wojewody Śląskiego Pana Jarosława Wieczorka w dniu 18 stycznia 2016 r. na terenie województwa śląskiego rozpoczyna się akcja „Bezpieczne ferie 2016”, która potrwa do 29 lutego 2016 r.

Na potrzeby akcji Wojewoda uruchomił całodobową interwencyjną linię telefoniczną o numerze (32) 20-77-077, na którą można zgłaszać wszelkie informacje dotyczące zagrożeń i nieprawidłowości w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych.

Szczegółowe informacje na stronie:    www.katowice.uw.gov.pl
Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice - PR.6220.11.2015
Ogłoszenia Wójta Gminy

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

PR.6220.11.2015 z dnia 18 stycznia 2016 r.

     Wójt Gminy Zebrzydowice, działając na podstawie:
- art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235. j.t. ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 j.t.) zawiadamia strony postępowania,
- art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235. j.t. ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, o wydaniu w dniu 18 stycznia 2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: PR.6220.11.2015 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej (ul. Jutrzenki i ul. Przedwiośnie w Zebrzydowicach) w celu wydzielenia ścieżki rowerowej".
Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest Gmina Zebrzydowice.

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 8 - 2016.01.18 - SILNY MRÓZ
NewsyWojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed silnym mrozem.

Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty - LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB )
Strona 21 z 146 << < 18 19 20 21 22 23 24 > >>
Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion