Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
IV Rajd Synchroniczny Pojazdów Zabytkowych
IV Rajd Synchroniczny Pojazdów Zabytkowych
IV Rajd Synchroniczny Pojazdów Zabytkowych
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
Przetarg IR.271.2.2016 (Remont i adaptacja przyziemia przedszkola w Marklowicach Górnych)
Zawarte Umowy

Dnia 16.03.2016 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Remont i adaptacja przyziemia przedszkola w Marklowicach Górnych"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.03.2016 r. pod nr 58754 - 2016.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=58754&rok=2016-03-16 - OGŁOSZENIE (PDF).

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 34 - 2016.03.14 - INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU
Newsy

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu.

Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty - LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB).

Staż w Urzędzie Gminy dla bezrobotnych absolwentów
Ogłoszenia Wójta Gminy

Urząd Gminy w Zebrzydowicach przyjmie bezrobotnych absolwentów na staż w Urzędzie Gminy w Zebrzydowicach na okres 6 miesięcy na stanowisko "technik prac biurowych". Staż jest organizowany przez PUP w Cieszynie dla osób bezrobotnych do 29 roku życia w ramach projektu pod nazwą "PO WER - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój".

Zainteresowanych odbyciem stażu w Urzędzie Gminy Zebrzydowice prosimy o zgłoszenie się do PUP w Cieszynie celem odebrania skierowania na staż. Skierowanie wraz z CV należy złożyć w Urzędzie Gminy Zebrzydowice (pokój nr 15) w godzinach pracy Urzędu do 5 kwietnia 2016r.

Bezpłatna pomoc prawna - śniadanie biznesowe z prawnikami

Klub Przedsiębiorcy serdecznie zaprasza przedsiębiorców i osoby zainteresowane do udziału w śniadaniu biznesowym w dniu 16 marca od godziny 9.00 do godziny 12.00 w sali konferencyjnej Zamku Cieszyn.

Szczegółowe informacje na stronie: www.zamekcieszyn.pl

Przetarg IR.271.2.2016 (Remont i adaptacja przyziemia przedszkola w Marklowicach Górnych)
Wyniki Przetargów

Zebrzydowice, dnia  09.03.2016  r.

IR.271.2.2016

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Remont i adaptacja przyziemia przedszkola w Marklowicach Górnych" wybrano ofertę firmy:

 REMONT-EX Firma Prywatna Marek Gajewski
Rybnik ul. Larysza 11

Cena oferty - 182.804,42 zł w tym podatek VAT w wysokości 34.182,94 zł
Okres udzielonej rękojmi - 60 miesięcy

Kryteria oceny ofert :
- cena - waga 98 %
- okres rękojmi - waga 2 %

W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:

Nabór wniosków projektowych do Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A
Newsy

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“ w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner projektu) we współpracy z Regionální sdruľení územní spolupráce Těąínského Slezska w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner Wiodący) przypomina, że 22 lutego br. został otwarty ciągły nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Funduszu Mikroprojektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego -  Program Interreg V-A Republika Czeska –Polska (OP2 - Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia oraz OP3 - Edukacja i kwalifikacje, a także w OP4 - Współpraca instytucji i społeczności).

Termin składania wniosków, które rozpatrzone zostaną na pierwszym posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego (lipiec br.), upływa z dniem 22 kwietnia br. do godz. 14.00.

Dodatkowe informacje wraz z dokumentami zamieszczane są na stronie internetowej Stowarzyszenia (Euroregionu) pod adresami: www.interreg.olza.pl oraz www.euregio-teschinensis.org .

Jednocześnie informujemy, że organizujemy szkolenia przedstawiające główne założenia Programu, które odbędą się:

Wiadomości znad Piotrówki 02/204/2016
 Na stronie www.wzp.zebrzydowice.pl opublikowano najnowsze wydanie Gminnego Biuletynu Informacyjnego (luty 2016) -  Wiadomości znad Piotrówki.

Gazeta rozpowszechniana jest bezpłatnie, ponadto wersja w kolorze dostępna jest tylko online w formacie plików PDF.

Do otwarcia wymagany jest program obsługujący takie pliki np. Adobe Reader lub Foxit Reader. Zapraszamy do pobierania gazety, link bezpośredni [KLIKNIJ>>>> ]

Archiwalne numery: KLIKNIJ>>>
Wykaz lokalu, oraz wykaz wolnych boksów handlowych
Ogłoszenia Wójta Gminy

Zebrzydowice, dnia 04.03.2016 r.

Wójt Gminy Zebrzydowice informuje:

że w dniu 4 marca 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6 wywieszone zostały na okres 21 dni następujące wykazy:

 • wykaz lokalu - gabinetu psychologiczno - pedagogicznego w Zespole Szkół w Zebrzydowicach, przeznaczonego do wynajmu na rzecz dotychczasowego najemcy,
 • wykaz wolnych boksów handlowych zamkniętych zadaszonych oraz stanowisk handlowych otwartych zadaszonych, położonych w Zebrzydowicach przy ul. E. Orzeszkowej, stanowiących własność Gminy Zebrzydowice.
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA
Sprzedaż nieruchomości położonej w Kończycach Małych
Ogłoszenia Wójta Gminy

O G Ł O S Z E N I E

o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie w drodze sprzedaży nieruchomości położonej w Kończycach Małych, będącej własnością Gminy Zebrzydowice.

Bezpłatny Program Odchudzania w ŚCRiP Ustroń

Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym programie, którego celem jest zmniejszenie masy ciała u osób z nadwagą i otyłością.
Udział w programie jest całkowicie bezpłatny dla uczestników, ponieważ finansuje je Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie ze środków szwajcarskich w ramach programu Swiss Contribution "Wdrażanie zasad racjonalnego stylu życia wśród osób z nadwagą i otyłością w systemie ochrony zdrowia w Polsce."

W ciągu 12 tygodni trwania programu odbywać się będą zajęcia rehabilitacyjne, spotkania z dietetykiem, psychologiem, jak również, na początku i na końcu programu - kontrolne wizyty lekarskie i badania laboratoryjne.

Program przeznaczony jest dla osób w wieku 18-60 lat.

Konsultacje społeczne Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Ogłoszenia (Konsultacje społeczne)

Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji społecznych Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zebrzydowice.


 1. Przedmiot konsultacji:
  Na podstawie Zarządzenia nr SG.0050.31.10.2016 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 25 lutego 2016 roku zapraszam do konsultacji społecznych Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zebrzydowice.
  Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt w/w dokumentu.
 2. Termin konsultacji:
  Konsultacje społeczne odbędą się w terminie od 04 marca 2016r. do 25 marca 2016r.
 3. Forma konsultacji:
  Uwagi należy składać na formularzu zgłaszania uwag/ propozycji, udostępnionym na stronie internetowej lub uzyskanym w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - Referat Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych, pokój 40, na adres mailowy: ir@zebrzydowice.pl lub osobiście, bądź drogą pocztową do sekretariatu Urzędu Gminy Zebrzydowice 43 - 410 Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6.
 4. Stanowisko merytoryczne:
  Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych i udzielającą wyjaśnień jest Ewa Suchecka - Kierownik Referatu Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych - pokój 41, tel. +48 32 47 55 106, e-mail: ir@zebrzydowice.pl.
 z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 32 - 2016.03.01 - OBLODZENIE
Newsy

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed oblodzeniem.

Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty - LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB).

Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice - PR.6220.3.2016
Ogłoszenia Wójta Gminy

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

PR.6220.3.2016 z dnia 29 lutego 2016 r.

     Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235. j.t. ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 j.t.) Wójt Gminy Zebrzydowice informuje strony postępowania, że na wniosek: Pana Macieja Kłak reprezentującego firmę Usługi Inżynierskie Maciej Kłak ul. Harcerska 14/13, 44 - 335 Jastrzębie Zdrój - pełnomocnika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach ul. ks. A. Janusza 6, 43 - 410 Zebrzydowice, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Bławatkowej w Kończycach Małych".

Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice - PR.6220.2.2016
Ogłoszenia Wójta Gminy

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

PR.6220.2.2016 z dnia 29 lutego 2016 r.

     Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235. j.t. ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 j.t.) Wójt Gminy Zebrzydowice informuje strony postępowania, że na wniosek: Pana Macieja Kłak reprezentującego firmę Usługi Inżynierskie Maciej Kłak ul. Harcerska 14/13, 44 - 335 Jastrzębie Zdrój - pełnomocnika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach ul. ks. A. Janusza 6, 43 - 410 Zebrzydowice, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowy Dwór w Zebrzydowicach".

Portal Obywatel.gov.pl
Konkurs na studenckie prace naukowe poświęcone tematyce wyborczej

Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła konkurs na studenckie prace naukowe poświęcone tematyce wyborczej, stanowiący jeden z punktów obchodów 25-lecia demokratycznego prawa wyborczego i organów wyborczych w Polsce.

Szczegółowe informacje na stronie: www.pkw.gov.pl

Strona 19 z 146 << < 16 17 18 19 20 21 22 > >>
Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion