Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
Dożynki Gminy Zebrzydowice
Dożynki Gminy Zebrzydowice
Dożynki Gminy Zebrzydowice
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 6 - silny mróz (6-8.01.2017) - 2017-01-06
NewsyWojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed silnym mrozem.

Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty - LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB).
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 5 - silny mróz - 2017-01-05
NewsyWojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed silnym mrozem.

Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty - LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB).
Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r.
Newsy

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Cieszyńskim

W Powiecie Cieszyńskim nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w Gminach Wisła, Goleszów, Brenna, Chybie, Hażlach (w Pogwizdowie i w Hażlachu), Skoczów, Zebrzydowice i Cieszyn w pomieszczeniach nieodpłatnie udostępnionych na ten cel przez samorządy gminne.

GMINA ZEBRZYDOWICE
ul. Ks. A. Janusza 6, Budynek Urzędu Gminy Zebrzydowice
REJESTRACJA TELEFONICZNA (33) 445 70 11
od poniedziałku do piątku od 08:00 do 12:00

Godziny otwarcia:
poniedziałek od 800 do 1200
wtorek od 800 do 1200
środa od 1400 do 1800
czwartek od 800 do 1200
piątek od 1300 do 1700

Przetarg IR.271.11.2016 (Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych)
Zawarte Umowy

Dnia 05.01.2017 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru Gminy Zebrzydowice w okresie od 01.01.2017 r do 31.12.2017 r. "

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.01.2017 r. pod nr 3151 - 2017.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=1c9ef64d-2b9e-4e8f-91b7-78f6ff0732c2&path=2017%5c01%5c20170105%5c3151_2017.html - OGŁOSZENIE (PDF).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w TED w dniu 05.01.2017 r. pod nr 3498 - 2017.
Ogłoszenie na stronie TED znajduje pod adresem http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3498-2017:TEXT:PL:HTML - OGŁOSZENIE (PDF).

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 2 - silny wiatr, zawieje, zamiecie śnieżne - 2017-01-03
Newsy

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed silnym wiatrem, zawiejami i zamieciami śnieżnymi.

Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty - LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB).

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 1 - intensywne opady śniegu - 2017-01-03
NewsyWojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu.

Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty - LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB).
UWAGA!!! - WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW
Newsy

W związku z wystąpieniem na terenie Polski ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków w załączeniu przedstawiamy ważne informacje:

Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice - PR.6220.18.7.2016 z 27.12.2016 r.
Ogłoszenia Wójta Gminy

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

znak: PR.6220.18.7.2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.

     Wójt Gminy Zebrzydowice, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 27 grudnia 2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: PR.6220.18.6.2016, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji do produkcji perlitu zlokalizowanej przy ul. Morcinka 17 w Kaczycach, gmina Zebrzydowice”.

Z treścią wyżej wymienionej decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice ul. ks. A. Janusza 6, 43 – 410 Zebrzydowice, pokój 51, w godzinach pracy urzędu. Społeczeństwu treść wyżej wymienionej decyzji oraz dokumentacja sprawy udostępniana jest na zasadach określonych w przepisach wyżej wymienionej ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm).

IR- P 14/2016 (Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego ...)
Zawarte Umowy

Zebrzydowice, dnia  28.12.2016 r.

IR-P 14/2016

OGŁOSZENIE
o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pn.

„Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice”

     W dniu  28.12.2016  r  udzielono zamówienia na w/w zadanie firmie:

 Zakład Usług Elektrycznych TOM-ELEKTRO  Antoni Tomala
Jastrzębie Zdrój  ul. Libowiec 20
 
Wartość umowy –   84.000,00 zł w tym podatek VAT w wysokości 15.707,32 zł
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 112 intensywne opady śniegu ... - 2016-12-27
NewsyWojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu.

Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty - LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB).
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 111 - silny wiatr (w dniu 2016-12-27) - 2016-12-26
NewsyWojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed silnym wiatrem w dniu 27.12.2016r..

Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty - LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB).
Życzenia Świąteczne
Darmowa Pomoc Prawna
Newsy

Darmowa Pomoc Prawna

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255) od 2 stycznia 2017 r. w Urzędzie Gminy Zebrzydowice będzie funkcjonował punkt przeznaczony na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, czynny w każdy:

poniedziałek od 800 do 1200,
wtorek od 800 do 1200,
środa od 1400 do 1800,
czwartek od 800 do 1200,
piątek od 1300 do 1700.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Ogłoszenia Wójta Gminy

Wójt Gminy Zebrzydowice informuje:

że w dniu 23 grudnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6 wywieszony został na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia stanowiących własność Gminy Zebrzydowice.

 z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta
Wiadomości znad Piotrówki 12/214/2016
 Na stronie www.wzp.zebrzydowice.pl opublikowano najnowsze wydanie Gminnego Biuletynu Informacyjnego (grudzień 2016) -  Wiadomości znad Piotrówki.

Gazeta rozpowszechniana jest bezpłatnie, ponadto wersja w kolorze dostępna jest tylko online w formacie plików PDF.

Do otwarcia wymagany jest program obsługujący takie pliki np. Adobe Reader lub Foxit Reader. Zapraszamy do pobierania gazety, link bezpośredni [KLIKNIJ>>> ]
IR- P 14/2016 (Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego ...)
Wyniki Przetargów

Zebrzydowice, dnia  21.12.2016  r.

IR - P 14/2016

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Wójt Gminy Zebrzydowice dziękuje za udział w postępowaniu poniżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice w roku 2017" i informuje, że wybrano ofertę firmy :
 Zakład Usług Elektrycznych TOM-ELEKTRO Antoni Tomala
Jastrzębie Zdrój ul. Libowiec 20
Cena oferty - 84.000,00 zł w tym podatek VAT w wysokości 15.707,32 zł

Kryterium oceny ofert :
cena - waga 100 %

W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:

Strona 1 z 146 1 2 3 4 > >>
Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion