Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
Uroczystości patriotyczne obchodów Święta Niepodległości w Zebrzydowicach
Uroczystości patriotyczne obchodów Święta Niepodległości w Zebrzydowicach
Uroczystości patriotyczne obchodów Święta Niepodległości 2016
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 4
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
IR- P 14/2016 (Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego ...)
Protokół otwarcia

IR- P 14/2016

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT
w dniu 20.12.2016 r

Dotyczy:postępowania o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice w roku 2017"
IR- P 12/2016 (Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych)
Zawarte Umowy

Zebrzydowice, dnia 20.12.2016 r.

IR-P 12/2016

OGŁOSZENIE
o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pn.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach administrowanych przez Gminę Zebrzydowice w okresie od 01.01.2017 r do 31.12.2017 r

W dniu 20.12.2016 r udzielono zamówienia na w/w zakres robót firmie:

 PHU OPERATUS Marian Krajewski
Bielsko – Biała ul. Cyniarska 38
 
Cena 1 m3 usługi – 57,24 zł w tym podatek VAT w wysokości 4,24 zł
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA
Otwarty konkurs ofert - dowóz 10 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne
Ogłoszenia Wójta Gminy

Zarządzenie SG.0050.211.60.2016
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 13.12.2016r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania "Dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 10 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13"

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 106 - oblodzenie - 2016-12-14
NewsyWojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed opadami marznącymi.

Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty - LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB).
Zawiadomienie o XXIII sesji Rady Gminy w dniu 20 grudnia 2016 r.
Newsy

ZAWIADOMIENIE

W dniu 20 grudnia 2016 r.
o godzinie 1530 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy
odbędzie się XXIII sesja Rady Gminy Zebrzydowice

Tematem posiedzenia jest:

IR- P 12/2016 (Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych)
Wyniki Przetargów

Zebrzydowice, dnia  13.12.2016  r.

IR - P 12/2016

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Wójt Gminy Zebrzydowice dziękuje za udział w postępowaniu poniżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach administrowanych przez Gminę Zebrzydowice w okresie od 01.01.2017 r do 31.12.2017 r" i informuje, że wybrano ofertę firmy :
 PHU OPERATUS Marian Krajewski
Bielsko - Biała ul. Cyniarska 38
Cena 1 m3 usługi - 57,24 zł w tym podatek VAT w wysokości 4,24 zł


Kryterium oceny ofert :
cena - waga 90 %
termin płatności faktury liczony od dnia wpływu do UG Zebrzydowice - waga 10 %

W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:

IR- P 14/2016 (Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego ...)
Przetargi

Zebrzydowice, dnia  12.12.2016 r.

IR-postępowanie o zamówienie  14/2016

OGŁOSZENIE  O ZAMÓWIENIU

Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100 fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice w roku 2017

IR- P 12/2016 (Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych)
Protokół otwarcia

IR- P 12/2016

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT
w dniu 12.12.2016 r

Dotyczy:postępowania o zamówienie publiczne o wartości zamówienia poniżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach administrowanych przez Gminę Zebrzydowice w okresie od 01.01.2017 r do 31.12.2017 r"
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 105 - oblodzenie - 2016-12-12
NewsyWojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed oblodzeniem.

Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty - LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB).
Przetarg IR.271.11.2016 (Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych)
Wyniki Przetargów

Zebrzydowice, dnia  08.12.2016 r.

IR.271.11.2016

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

Dotyczy:postępowania o zamówienie publiczne o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp na realizację zadania pn. "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru Gminy Zebrzydowice w okresie od 01.01.2017 r do 31.12.2017 r."

     Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku w/w postępowania wybrano ofertę firmy:

 PHU OPERATUS Marian Krajewski
Bielsko - Biała ul. Cyniarska 38

Cena oferty - 1.056.375,00 zł brutto.
Termin płatności faktury - 30 dni od dnia jej złożenia.

Kryteria oceny ofert.
– cena - 60 %
– termin płatności faktury - 40 %

W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 103 - opady marznące - 2016-12-07
NewsyWojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed opadami marznącego deszczu i marznącej mżawki, powodujących gołoledź.

Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty - LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB).
Wiadomości znad Piotrówki 11/213/2016
 Na stronie www.wzp.zebrzydowice.pl opublikowano najnowsze wydanie Gminnego Biuletynu Informacyjnego (listopad 2016) -  Wiadomości znad Piotrówki.

Gazeta rozpowszechniana jest bezpłatnie, ponadto wersja w kolorze dostępna jest tylko online w formacie plików PDF.

Do otwarcia wymagany jest program obsługujący takie pliki np. Adobe Reader lub Foxit Reader. Zapraszamy do pobierania gazety, link bezpośredni [KLIKNIJ>>> ]
IR- P 11/2016 (Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania)
Zawarte Umowy

Zebrzydowice, dnia 02.12.2016 r.

IR-P 11/2016

OGŁOSZENIE
o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pn.

„Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania”

W związku z odstąpieniem Firmy INFOLOGIC S.C A. Olszar, J. Olszar Cieszyn ul. Ustrońska 20 od podpisania umowy na część I zadania, wybrano jako najkorzystniejszą drugą w kolejności rankingu ceny złożonych ofert firmę :

 SANSEC  POLAND  SA
Warszawa ul. Prusa 2
Koresp. Katowice ul. Porcelanowa 10
Wartość umowy -26.831,22 zł w tym VAT w wys. 5.017,22 zł

Zamówienia udzielono w dniu 02.12.2016 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Newsy

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH

znak WOOŚ.4201.1.2012.AS2.33
z dnia 29 listopada 2016 roku

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach informuje:

1) na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 23ze zm.), strony postępowania, że 28 listopada 2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/budowa linii kolejowej na odcinkach: Katowice – Zwardoń oraz Katowice – Zebrzydowice – granica państwa, z wyłączeniem stacji kolejowych: Katowice, Czechowice Dziedzice, Zwardoń, Zebrzydowice”.
Od ww. decyzji służy odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia poprzez obwieszczenie.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 102 - silny wiatr - 2016-12-01
NewsyWojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed silnym wiatrem.

Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty - LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB).
IR- P 12/2016 (Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych)
Przetargi

Zebrzydowice, dnia  01.12.2016 r.

IR-postępowanie o zamówienie  12/2016

OGŁOSZENIE  O ZAMÓWIENIU

Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 – 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100 fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach administrowanych przez Gminę Zebrzydowice w okresie od 01.01.2017 r do 31.12.2017 r.

Strona 2 z 146 < 1 2 3 4 5 > >>
Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion